«Moland må etterforskes»

- Forsvarets troverdighet står på spill. Moland-saken bør etterforskes i sin helhet, mener Rolf Scheen som var Arnfinn Molands sjef i den perioden han hadde kontoer utenfor statsregnskapet. Foto: Erik Rolandsen/ ABC Nyheter
- Forsvarets troverdighet står på spill. Moland-saken bør etterforskes i sin helhet, mener Rolf Scheen som var Arnfinn Molands sjef i den perioden han hadde kontoer utenfor statsregnskapet. Foto: Erik Rolandsen/ ABC Nyheter

Arnfinn Moland må etterforskes, krever Rolf Scheen, direktør i Forsvarsstaben, i dette innlegget. Han er Molands tidligere sjef og protesterte mot krigshistorikerens kontoer utenfor statsregnskapet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Moland-saken:

Les ABC Nyheters dekning av saken her.

Lederen av Norges Hjemmefrontmuseum, Arnfinn Moland, har i flere år hatt kontoer utenfor statsregnskapet.

Billettinntekter og arv er dermed holdt utenfor både Forsvarets og skattemyndighetenes kontroll.
Selv hevder Moland at intet hefter ved ham og at praksisen var godkjent. I interne dokumenter avvisses forklaringene.

Moland nekter å la seg intervjue om saken, til tross for gjentatte oppfordringer.

Forsvarskomiteens Per Roar Bredvold (Frp) har krevd svar fra statsråden om disse forholdene. Svaret er ventet neste uke.

Jeg leser med interesse advokat Jens Christian Hauge jr.s redegjørelse og forsvar av sjef Norges Hjemmefrontmuseum Arnfinn Moland.

De faktiske forhold i denne saken hvor Arnfinn Moland bl.a. har holdt offentlige midler i millionklassen utenfor statsregnskapet er grundig dokumentert. Likeledes er det helt klart at dette er brudd på Forsvarets regnskapsbestemmelser og derav ulovlig.

Å påberope seg nødverge er helt uakseptabelt.

Hvis ansatte i staten eller en hvilken som helst annen virksomhet skulle operere på egenhånd fordi vedkommende var uenig med sjefens budsjettildeling, ville det bli det rene kaos i statsforvaltningen.

Forsvarsmuseet, og Norges Hjemmefrontmuseum som en undergitt avdeling, er en del av Forsvaret. Når direktøren for Forsvarsmuseet fikk klare ordre fra Forsvarssjefen om vesentlige nedskjæringer i budsjettet, måtte alle avdelinger i museumsorganisasjonen rette seg etter dette. Nedskjæringene ble alltid foretatt i budsjettmøter både med de øvrige museumssjefene og på ansatte-orienteringer.

At Arnfinn Moland ikke var enig i at Norges Hjemmefrontmuseum også måtte finne seg i slike nedskjæringer, er oppsiktsvekkende i og med han satt som ansvarlig sjef for en avdeling ved Forsvarsmuseet: Norges Hjemmefrontmuseum.

Moland nektet sogar å delta på budsjettmøterHan nektet sogar å delta på budsjettmøter og sendte heller ikke inn budsjettforslag med planforslag slik han var pålagt. At han da i såkalt nødverge holder penger utenfor statsregnskapet for å opprettholde en drift ved Norges Hjemmefrontmuseum etter eget forgodtbefinnende er ikke bare en meget alvorlig sak som klart er et brudd på Forsvarets regnskapsbestemmelser, men også en ulovlig og straffbar handling.

Videre er innberetningspliktige midler holdt utenfor ligningsmyndighetene og falske regnskaper oversendt styret med mer.

I tillegg er det en meget illojal handling overfor de øvrige museene i Forsvarets museumsorganisasjon og en illojal handling over for kollegaer som følger bestemmelsene og planlegger ut fra den økonomi som blir stilt til rådighet.

Det nytter ikke å forsøke å bortforklare dette med usakligheter og feil opplysninger slik advokat Hauge prøver på. Det tjener neppe Molands sak.

Hauge beskylder ABC Nyheter for å ha en kampanje mot Moland. Pressen har en samfunnsplikt til å informere om feil og ulovligheter som blir begått uansett av hvem.

ABC Nyheter har helt på egenhånd iverksatt undersøkelserABC Nyheter har helt på egenhånd iverksatt sine journalistiske undersøkelser omkring Moland og det er først gjenn om denne pressekanalen jeg får kjennskap til at saken er kommet i offentlighetens lys.

Det er intet hold i at ABC Nyheter opptrer som redskap for «to tidligere ledere av Forsvarsmuseet (FMU) som ble omdisponert etter å ha lagt seg ut med sine ansatte og som ikke maktet sine lederoppgaver».

Hvor har advokat Hauge dette fra? Arnfinn Moland?

Min daværende stabssjef, oberstløytnant cand. philol. Svein Erik Larsen Ramberg, som for øvrig har landets høyeste forvaltningsutdannelse, både militært og sivilt, og undertegnete, forlot våre stillinger ved Forsvarsmuseet etter egen vilje.

Etter å ha vært med på å bygge opp denne virksomheten gjennom 14 år i meget godt samarbeide med Forsvaret, norske og utenlandske museer, er det ikke like interessant å bygge den ned på grunn av den generelle budsjettsituasjonen i Forsvaret. Vi gikk til nye oppgaver i Forsvarsstaben med svært gode betingelser.

Det skal ikke legges skjul på at det har vært samarbeidsproblemer ved FMU.

Arnfinn Moland har vært en god medhjelper til dette sammen med andre ansatte som har forbrudt seg på sikkerhetsinstruksen, levert falske reiseregninger, ordrenekt med mer.

Moland måtte trues med militærpolitietMoland har gjentatte ganger forstyrret møtevirksomheten ved museet og en gang nektet å forlate et møte han har forstyrret slik at det måtte flyttes til annet sted. Han ga seg først da stabssjefen ville hente militærpolitiet!

Det sier seg selv at det blir umulig å drive ledelse i en slik situasjon.

Ethvert normalt menneske vil undre seg over at slikt kan skje i Forsvaret. Ja, det kan det når sjefen ikke får ledelsesstøtte fra sine foresatte slik det er normalt i et demokratisk samfunn i fredstid.

Hauge skriver videre at den tidligere lederen ved FMU forsøkte «å ta saken opp igjen i et 20 siders brev i januar 2009, med kopi til kreti og pleti. Initiativet førte ikke frem».

Det påståtte brevet er ikke noe brev og det er heller ikke skrevet på bakgrunn av Arnfinn Molands ulovligheter.

Det er en kommentar til en rapport vedrørende forvaltningen av musealt og bevaringsverdig materiell ved Forsvarets museer hvor undertegnete påpeker grove feil og unøyaktigheter i rapporten. Den ble avsendt i januar til sentrale adressater på grunn av rapportens meget alvorlige feil og mangler.

Advokat Hauge påstår at Arnfinn Moland har lagt alle kort på bordet og har intet å hefte for.

Det er en påstand han selvfølgelig har rett til å komme med som Molands forsvarsadvokat. Det frikjenner imidlertid ikke Moland for hans ulovlige adferd.

Advokatens sterke og usakelige kritikk av ABC Nyheter kan ABC Nyheter selv håndtere som et profesjonelt presseorgan.

Advokat Hauge hevder at ABC Nyheter i begynnelsen av mars mottok et brev fra Forsvarets internrevisjon til Norges Hjemmefrontmuseum og at museets svar redegjør for saken i detalj.

Molands svar ble ikke godtatt av internrevisjonenBrevet var stilet til Arnfinn Moland og hans svar til internrevisjonen ble ikke godtatt.

Advokat Hauge påstår videre at Konsultativt råd for forsvarsstudier hadde tilsynet med inngangspengene ved NHM. Dette er feil. Direktøren for Forsvarsmuseet hadde dette ansvaret.

I et referat fra møte den 14. februar i det konsultative råd står ifølge Hauge skrevet: «NHM har hele tiden ønsket å forvalte pengene i henhold til vanlig praksis, men forholder seg til den ekstraordinære ordningen som ble vedtatt av Rådet i fjor».

Rådet hadde ingen fullmakt til å bestemme forvaltningen av inngangspengene til museet. Dette lå til direktøren for Forsvarsmuseet som DIF-sjef og øverste sjef. Det konsultative råds oppgave var å gi faglige råd om forskningsprosjekter og intet annet.

At ABC Nyheter har mottatt en tillitserklæring til Arnfinn Moland fra Forsvaret gjør Molandsaken enda mer alvorlig. Jeg har gjentatte ganger meldt de ulovlige forhold hva angår Moland til mine foresatte sentralt i Forsvaret uten å få noen reaksjon.

Ansvaret for Molands handlinger er således flyttet videre opp i Forsvaret. Ingen her har fullmakt til verken å bryte Forsvarets regnskapsbestemmelser eller norsk lov.

Dette er en ulovlig handlingForsvarsmuseets ledelse har ikke, som advokat Hauge hevder, handlet i strid med retningslinjene for bruk av billettinntektene ved NHM. Det var for øvrig undertegnete som kom med ideen om å få øremerket billettinntektene ved NHM til forskning slik at de ikke skulle gå til fratrekk ved tildeling av driftsbudsjett. Dette ble godkjent av Forsvarsdepartementet.

Ingen har godkjent at midlene skulle holdes utenfor statsregnskapet, og derved er dette en ulovlig handling.

Det samme gjelder gaver. Frykten for at gaver til NHM skulle havne i statskassen er totalt ubegrunnet. Gaver kan øremerkes bestemte formål, men må selvfølgelig regnskapsføres i statsregnskapet.

Jeg har gjentatte ganger gitt Moland ordre om å få alt vedrørende NHM inn på statsregnskapet slik bestemmelsene krever. Dette gjorde han ikke, og dermed har han altså forbrudt seg mot norsk lov. Dokumentasjon på de omtalte forhold er tidligere sendt Forsvarsstaben.

Forsvarsmuseets ledelse har imidlertid fulgt bestemmelsene i Forsvaret og Staten fullt ut.

Det er meget bekymringsfullt og alvorlig at Molandsaken ikke blir etterforsket i sin helhet. Forsvarets troverdighet overfor Det norske folk tåler ikke en slik belastning.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
08:14 Folket delt om «søringkarantene»08:13 Over 5.000 coronadødsfall i USA08:07 Stadig yngre dødsofre i kriminelle konflikter i Sverige08:06 Mer volds- og seksualkriminalitet gir økt press på politiet07:20 Dybala spøkefullt til Ronaldo: Argentina hater deg07:03 Uro blant norske helsearbeidere – ser kolleger over hele verden bli syke og dø06:52 Kraftig økning i anmeldt hatkriminalitet i Norge06:40 Verdens coronafrie hjørner stålsetter seg for krisen06:30 Solberg: – Vi kan ikke overta alle kostnadene06:27 Dette skjer i dag06:24 350 millioner i tilskudd til rohingya-muslimer06:22 Nybakte mødre og gravide ekstra sårbare i krisetider06:07 Helsedirektoratet: Neppe fotballstart før til høsten06:00 Dette skal til for at myndighetene letter på coronatiltakene05:44 EU-land advarer mot krisetiltak mot demokratiet05:40 Enda mer nedgang for kollisjonsskader05:30 Dette skjedde i natt05:16 112 år gamle Bob Weighton er verdens eldste mann05:01 Kolonnekjøring for alle over Haukelifjell og Strynefjellet04:45 4.935 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 28004:32 Virusspredningen stiger ennå i Oslo og Viken, men bremser ellers i landet03:54 BBC: British Airways permitterer 80 prosent av sine ansatte03:28 Russisk utstyr ankommet USA03:10 Tre biler fikk skader i bilbrann på Bogerud i Oslo02:52 Amerikansk etterretning: Kina skjuler omfanget av virusutbruddet01:50 Seks uker gammelt virussmittet spedbarn død i USA01:14 TV-tittingen øker, men annonsørene uteblir01:08 FNs klimatoppmøte utsettes på grunn av pandemien00:32 Equinor sikrer lån for over 52 milliarder kroner23:39 WHO bekymret over rask virusspredning23:38 Guvernøren ber Floridas innbyggerne holde seg hjemme23:38 509 døde av koronaviruset i Frankrike siste døgn23:38 14 nordmenn har meldt seg til massesøksmål mot østerrikske myndigheter23:37 Aftenposten: Regjeringen skal betale 70 prosent av bedrifters faste utgifter23:37 Prisene på importerte jordbruksvarer stiger23:37 727 nye koronadødsfall i Italia23:36 WHO evaluerer bruk av ansiktsmaske23:36 Fem menn pågrepet for drapsforsøk i Oslo23:36 Barneombudet krever dagtilbud til alle sårbare barn23:35 FNs klimatoppmøte utsettes på grunn av pandemien23:00 Coronavirus påvist hos spedbarn i Nordre Follo22:41 Northug i corona-karantene synger om damesavn og toalettruller22:04 – Ernas brev til meg bar preg av at hun ikke tok matberedskap på alvor21:47 Du kan bli pålagt ferie mens du er permittert20:56 Virusrammet amerikansk hangarskip evakueres20:16 Tysk presse: Thailands konge i karantene med 20 konkubiner20:15 Henriette Lien delte Facebook-innlegg - vekket sterke reaksjoner20:02 Høie: Grunn til å tro at vi unngår Italia-situasjon19:28 Trump: Iran planlegger angrep18:59 Coronasmittet mann i 50-årene fra Halden er død18:50 Ung gutt knivdrept i Göteborg – jevnaldrende gutt pågrepet18:43 Coronaviruset lar seg ikke stanse: – Et skremmende bilde av hva vi kan forvente18:28 Afrikanere hamstrer malariamedisin før coronavirusbølgen kommer18:25 Sjømatrådet ser tendenser til normalisering i markedene i Kina og Sør-Korea18:24 Tre nye snørekorder i Troms og Finnmark – krise i reindriften18:18 Stor studie: Corona-risiko øker markant allerede fra middelalder17:14 Virusrammet prins Charles: – Merkelig, frustrerende og ofte plagsom opplevelse16:30 «Star Wars»-stjerne døde av corona16:25 Inntaket til førstegangstjenesten i Forsvaret går som planlagt i april16:09 Sverige i dyp coronakrise: Varsler gigantisk militærøvelse15:52 Forskuddsutbetalinger for dagpenger har begynt15:18 Kaldeste mars på Svalbard siden 201015:17 To siktet for grovt skadeverk i vindmøllepark15:16 UD får 1.100 daglige henvendelser om nordmenn som vil hjem14:47 Alle landskamper i Uefa-regi utsettes til høsten14:34 – Høyt betalte fotballspillere burde ofre lønnen først14:17 Ny ordning for timeføring blant mottakere av dagpenger14:14 Legeforeningen urolig – ber syke folk gå til legen13:42 Mann omkom under trefelling i Ås13:35 Røde Kors varsler lavere beredskap i påskefjellet13:33 Værmeldinger mindre til å stole på som følge av coronakrisen13:19 Over 350.000 bøter for brudd på portforbudet i Frankrike13:18 Fylkesmannen i Troms opphever «søringkarantene» i Bardu13:12 Generaladvokaten vurderer Helge Ingstad-saken13:12 Kjølig helg i vente over hele landet13:05 Panikk i USA: Frykter urfolk kan bli utryddet12:53 Helsedirektøren: Ingen ball på hodet og hender12:18 Munnbind til alle som handler i Østerrike12:17 Bø-brødrene hilser Stina Nilsson velkommen12:14 Ernas flause: – Dette er ikke respiratorer12:09 En hilsen fra Europas verst rammede land til Norge11:54 Kina raser mot Aftenposten11:53 Obos-prisene falt i mars11:48 Mattilsynet: Kosttilskudd stopper ikke coronavirus11:46 Abe: Japan kan ikke stenges ned11:03 60 australske papiraviser legges ned11:02 Putin sender nødhjelp til USA10:56 Krekar-advokat med 1. april-stikk til Frp10:41 Butikkene ber folk ta påskehandelen så tidlig som mulig10:41 Forsikringsselskap betaler bilverkstedene raskere10:40 E6 over Kvænangsfjellet åpnet igjen10:37 Riksrevisor Per-Kristian Foss er smittet med coronavirus10:37 Forbrukerrådet oppfordrer alle å bytte strømavtale10:02 Riksvei 7 i Hallingdal stenges i flere dager09:45 – Analysen gir et skremmende bilde av hva vi kan forvente i Asia, Afrika og Midtøsten09:43 Norske jegere får lov til å bruke lys under villsvinjakt09:29 Panama innfører kjønnsdelt portforbud09:24 Hvilke nyheter deler vi mest i sosiale medier?09:24 De av oss som er alene, begynner å savne en klem09:15 Nav har satt behandling av dagpengesøknader på vent
Siste nytt
08:14NorgeFolket delt om «søringkarantene»08:13VerdenOver 5.000 coronadødsfall i USA08:07VerdenStadig yngre dødsofre i kriminelle konflikter i Sverige08:06NorgeMer volds- og seksualkriminalitet gir økt press på politiet07:20SportDybala spøkefullt til Ronaldo: Argentina hater deg07:03Helse og livsstilUro blant norske helsearbeidere – ser kolleger over hele verden bli syke og dø06:52NorgeKraftig økning i anmeldt hatkriminalitet i Norge06:40VerdenVerdens coronafrie hjørner stålsetter seg for krisen06:30NorgeSolberg: – Vi kan ikke overta alle kostnadene06:27NorgeDette skjer i dag06:24Verden350 millioner i tilskudd til rohingya-muslimer06:22NorgeNybakte mødre og gravide ekstra sårbare i krisetider06:07SportHelsedirektoratet: Neppe fotballstart før til høsten06:00NorgeDette skal til for at myndighetene letter på coronatiltakene05:44VerdenEU-land advarer mot krisetiltak mot demokratiet05:40NorgeEnda mer nedgang for kollisjonsskader05:30NorgeDette skjedde i natt05:16Verden112 år gamle Bob Weighton er verdens eldste mann05:01NorgeKolonnekjøring for alle over Haukelifjell og Strynefjellet04:45Norge4.935 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 28004:32NorgeVirusspredningen stiger ennå i Oslo og Viken, men bremser ellers i landet03:54VerdenBBC: British Airways permitterer 80 prosent av sine ansatte03:28VerdenRussisk utstyr ankommet USA03:10NorgeTre biler fikk skader i bilbrann på Bogerud i Oslo02:52VerdenAmerikansk etterretning: Kina skjuler omfanget av virusutbruddet01:50VerdenSeks uker gammelt virussmittet spedbarn død i USA01:14NorgeTV-tittingen øker, men annonsørene uteblir01:08VerdenFNs klimatoppmøte utsettes på grunn av pandemien00:32NorgeEquinor sikrer lån for over 52 milliarder kroner23:39Helse og livsstilWHO bekymret over rask virusspredning23:38Helse og livsstilGuvernøren ber Floridas innbyggerne holde seg hjemme23:38Helse og livsstil509 døde av koronaviruset i Frankrike siste døgn23:38Penger14 nordmenn har meldt seg til massesøksmål mot østerrikske myndigheter23:37PengerAftenposten: Regjeringen skal betale 70 prosent av bedrifters faste utgifter23:37Helse og livsstilPrisene på importerte jordbruksvarer stiger23:37Helse og livsstil727 nye koronadødsfall i Italia23:36Helse og livsstilWHO evaluerer bruk av ansiktsmaske23:36NorgeFem menn pågrepet for drapsforsøk i Oslo23:36Helse og livsstilBarneombudet krever dagtilbud til alle sårbare barn23:35Helse og livsstilFNs klimatoppmøte utsettes på grunn av pandemien23:00Helse og livsstilCoronavirus påvist hos spedbarn i Nordre Follo22:41NorgeNorthug i corona-karantene synger om damesavn og toalettruller22:04Politikk– Ernas brev til meg bar preg av at hun ikke tok matberedskap på alvor21:47PengerDu kan bli pålagt ferie mens du er permittert20:56Helse og livsstilVirusrammet amerikansk hangarskip evakueres20:16VerdenTysk presse: Thailands konge i karantene med 20 konkubiner20:15Helse og livsstilHenriette Lien delte Facebook-innlegg - vekket sterke reaksjoner20:02Helse og livsstilHøie: Grunn til å tro at vi unngår Italia-situasjon19:28VerdenTrump: Iran planlegger angrep18:59NorgeCoronasmittet mann i 50-årene fra Halden er død18:50VerdenUng gutt knivdrept i Göteborg – jevnaldrende gutt pågrepet18:43PengerCoronaviruset lar seg ikke stanse: – Et skremmende bilde av hva vi kan forvente18:28Helse og livsstilAfrikanere hamstrer malariamedisin før coronavirusbølgen kommer18:25PengerSjømatrådet ser tendenser til normalisering i markedene i Kina og Sør-Korea18:24NorgeTre nye snørekorder i Troms og Finnmark – krise i reindriften18:18VerdenStor studie: Corona-risiko øker markant allerede fra middelalder17:14VerdenVirusrammet prins Charles: – Merkelig, frustrerende og ofte plagsom opplevelse16:30Kultur«Star Wars»-stjerne døde av corona16:25Helse og livsstilInntaket til førstegangstjenesten i Forsvaret går som planlagt i april16:09VerdenSverige i dyp coronakrise: Varsler gigantisk militærøvelse15:52PengerForskuddsutbetalinger for dagpenger har begynt15:18NorgeKaldeste mars på Svalbard siden 201015:17NorgeTo siktet for grovt skadeverk i vindmøllepark15:16ReiseUD får 1.100 daglige henvendelser om nordmenn som vil hjem14:47SportAlle landskamper i Uefa-regi utsettes til høsten14:34Sport– Høyt betalte fotballspillere burde ofre lønnen først14:17PengerNy ordning for timeføring blant mottakere av dagpenger14:14Helse og livsstilLegeforeningen urolig – ber syke folk gå til legen13:42NorgeMann omkom under trefelling i Ås13:35NorgeRøde Kors varsler lavere beredskap i påskefjellet13:33NorgeVærmeldinger mindre til å stole på som følge av coronakrisen13:19VerdenOver 350.000 bøter for brudd på portforbudet i Frankrike13:18NorgeFylkesmannen i Troms opphever «søringkarantene» i Bardu13:12NorgeGeneraladvokaten vurderer Helge Ingstad-saken13:12NorgeKjølig helg i vente over hele landet13:05VerdenPanikk i USA: Frykter urfolk kan bli utryddet12:53SportHelsedirektøren: Ingen ball på hodet og hender12:18Helse og livsstilMunnbind til alle som handler i Østerrike12:17SportBø-brødrene hilser Stina Nilsson velkommen12:14Helse og livsstilErnas flause: – Dette er ikke respiratorer12:09VerdenEn hilsen fra Europas verst rammede land til Norge11:54KulturKina raser mot Aftenposten11:53PengerObos-prisene falt i mars11:48Helse og livsstilMattilsynet: Kosttilskudd stopper ikke coronavirus11:46PengerAbe: Japan kan ikke stenges ned11:03Kultur60 australske papiraviser legges ned11:02VerdenPutin sender nødhjelp til USA10:56NorgeKrekar-advokat med 1. april-stikk til Frp10:41PengerButikkene ber folk ta påskehandelen så tidlig som mulig10:41MotorForsikringsselskap betaler bilverkstedene raskere10:40NorgeE6 over Kvænangsfjellet åpnet igjen10:37PolitikkRiksrevisor Per-Kristian Foss er smittet med coronavirus10:37PengerForbrukerrådet oppfordrer alle å bytte strømavtale10:02NorgeRiksvei 7 i Hallingdal stenges i flere dager09:45Helse og livsstil– Analysen gir et skremmende bilde av hva vi kan forvente i Asia, Afrika og Midtøsten09:43NorgeNorske jegere får lov til å bruke lys under villsvinjakt09:29Helse og livsstilPanama innfører kjønnsdelt portforbud09:24KulturHvilke nyheter deler vi mest i sosiale medier?09:24StemmerDe av oss som er alene, begynner å savne en klem09:15PengerNav har satt behandling av dagpengesøknader på vent
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus