Forsvarets sikkerhetstjeneste:

Innrømmer sviktende sikkerhet