Sykehusmodellen

LO krever politisk styring

- POLITIKERNE SKAL STYRE: LO krever at helseminister Bjarne Håkon Hanssen tar kontroll over sykehusene. Foto: Scanpix
- POLITIKERNE SKAL STYRE: LO krever at helseminister Bjarne Håkon Hanssen tar kontroll over sykehusene. Foto: Scanpix

<pLO-kongressen forkaster sykehusreformen fra 2002, og vil erstatte forretningsmessig styring av landets sykehus med politisk.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

LO-KONGRESSEN

LO-kongressen avholdes 11. til 15. mai. Kongressen avholdes hvert fjerde år og er LOs øverste organ.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 860 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

All LOs virksomhet brukte 475 millioner kroner i 2008. Kontingentinntektene utgjorde 339 millioner.

Kongressen i landets største arbeidstakerorganisasjon, LO, går til angrep på dagens modell for styring av sykehusene. Foretakene med profesjonelle styrer får så hatten passer av LO.

- Forretningsmodellen må endres til andre organisasjonsmodeller. Og det vi vedtar, pleier det å bli noe av!

Det sa den ene av LOs nyvalgte nestledere, Tor-Arne Solbakken, fra podiet.

«Den politiske styringen av sykehusene må styrkes gjennom systemer som er tilpasset formålet med offentlige velferdstjenester, og styrerepresentasjon med både politisk og geografisk bredde. », heter det i en enstemmig uttalelse.

- Norges viktigste verksted

- Vi har nå avsluttet det viktigste politiske verkstedet i Norge. Vi kommer til å utfordre de politiske partiene, uansett hvem av dem som kommer i posisjon, slo gjenvalgt LO-leder Roar Flåthen fast på en pressekonferanse etter avslutningen.

- Hva innebærer vedtaket om sykehus for dagens foretaksmodell?

- Vi har pekt ut retningen framover. Vi må organisere dette på en annen måte. Det må bli mer politisk styring, svarer nestleder Tor-Arne Solbakken på spørsmålet fra ABC Nyheter.

- Nå skal vi begynne å se på mulige løsninger, legger den andre nyvalgte nestlederen, Gerd Kristiansen, til.

Handelsvare - eller ikke?

LO-kongressen uttaler av at helsetjenester ikke skal være en handelsvare. LO er imot markedstenkning.

«I denne sammenheng blir det viktig å motarbeide et helsedirektiv fra EU dersom det vil undergrave muligheten for nasjonal styring.», heter det.

Dette mener kongressen trass i at LO-ledelsen til nå har sittet musestille i spørsmålet om Norge også skal slutte seg til en kontroversiell del av tjenestedirektivet:

Helsetjenester.

Tause om helsedirektiv

EU-kommisjonen trakk helsetjenester ut av det omstridte tjenestedirektivet, for å klare å få tilslutning til tjenestedirektivet. LIke etterpå fremmet Kommisjonen et eget direktiv om helsetjenester.

Dette direktivet har regjeringen uttrykt seg positivt til. I Stortinget i mai 2007 sa daværende nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen (Ap) at Fremskrittspartiet, ikke helsedirektivet, er en trussel mot helsevesenet.

I en høringsrunde om «pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester»

var LO blant organisasjonene som ble spurt.

Men LO svarte aldri.

- Husker ikke

- Dere er skeptiske til EUs helsedirektiv. Hva mener dere om at regjeringen har uttrykt seg positivt til det?

- Prosessen rundt direktivet pågår fortsatt. Hvis direktiver medfører sosial dumping, blir vi ikke med på det, svarer Tor-Arne Solbakken.

- Departementet gjennomførte en høring om direktivet EU jobber med fra mai til desember i fjor. LO var blant høringsinstansene, men svarte ikke. Hvorfor prioriterte dere ikke det når saka er så viktig for LO?

Solbakken skotter bort på LO-leder Roar Flåthen.

- Det husker vi rett og slett ikke.

Les også:

Full støtte til de uføre.

LO truer med Israel-boikott.

Refser regjeringen for tjenestedirektivet.

LO-topper enige med Høyre om oljeboring.

Les mer om LO-kongressen på LOs egen hjemmeside.

Eller på Fri Fagbevegelses kongress-side.

Personvernpolicy