Advokat Hauges redegjørelse

- Kontoen ble opprettet i nødverge, skriver advokat Jens Chr Hauge jr som representerer leder for Norges Hjemmefrontmuseum, Arnfinn Moland. Her er Hauge jr sammen med krigshelten Gunnar «Kjakan» Sønsteby. Arkivfoto: Scanpix
- Kontoen ble opprettet i nødverge, skriver advokat Jens Chr Hauge jr som representerer leder for Norges Hjemmefrontmuseum, Arnfinn Moland. Her er Hauge jr sammen med krigshelten Gunnar «Kjakan» Sønsteby. Arkivfoto: Scanpix

<pArnfinn Molands advokat mener krigshistorikeren har lagt alle kortene på bordet, og sier kontoene utenfor statsregnskapet ble opprettet i nødverge.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er saken

Les ABC Nyheters dekning av saken her.

Lederen av Norges Hjemmefrontmuseum, Arnfinn Moland, brukte fra 2004 til 2006 konti utenfor statsregnskapet for å behandle bl.a. billettinntekter og arv til museet.
Pengene er dermed holdt utenfor både Forsvarets og skattemyndighetenes kontroll.
Selv hevder Moland at intet hefter ved ham og at praksisen var godkjent.
Hverken Forsvaret, departementet eller Moland kan legge fram dokumentasjon som bekrefter dette.
Derimot avviser interne dokumenter Molands forklaring.
Etter at ABC Nyheter avslørte saken har Moland truet med å gå til rettssak med et krav om erstatning for tort og svie.

Moland nekter å la seg intervjue om saken, til tross for gjentatte oppfordringer om dette.

ABC Nyheter har siden 4. mai d.å hatt en kampanje gående mot direktør ved Norges Hjemmefrontmuseum (NHM), førsteamanuensis Arnfinn Moland. Poenget har vært å henge ut Moland i et forsøk på å få Forsvaret til å «ta» Moland. Jeg representerer Moland.

ABC Nyheter opptrer i saken som redskap for to tidligere ledere av Forsvarsmuseet (FMU) som ble omdisponert etter å ha lagt seg ut med sine ansatte og som ikke maktet sine lederoppgaver. Saken ble løst for 3 år siden.

Etter at en av de to omdisponerte lederne ble pensjonert ved utgangen av 2008, forsøkte den tidligere lederen ved FMU å ta saken opp igjen i et 20 siders brev i januar 2009, med kopi til kreti og pleti. Initiativet førte ikke frem.

Deretter er ABC-Nyheter kommet på banen i et forsøk på å skandalisere Moland. ABC Nyheter skriver mot bedre vitende. Man har ikke en sak, men prøver å skape en ved å fortie dokumenter og ved svært selektiv utvelgelse av andre. ABC Nyheter gjør i realiteten Moland ansvarlig for Forsvarets håndtering av de to tidligere lederne av FMU.

Moland har lagt alle kort på bordet og har intet å hefte for. ABC Nyheter gjør det motsatte, og har mye å hefte for.

De har tidligere mottatt dokumenter som forklarer saken og begrunner de avgjørelsene som er truffet, men fortier dem. De skriver mot bedre vitende. Problemet med denne typen «nyhetsleverandører» er at man yter dem uberettiget oppmerksomhet hvis man trekker dem til ansvar. De lever av å være uryddige.

På spørsmål mottok ABC Nyheter i begynnelsen av mars fra PØS AK, Forsvarets internkontroll, brev fra 2006 til NHM og NHMs svar. Det redegjør for saken i detalj.

Likeså mottok ABC Nyheter på spørsmål i mars referat fra møtene i «Konsultativt råd for forsvarsstudier» som hadde tilsynet med inngangpengene ved NHM som redegjør for de aktuelle forhold. Her heter det bl.a. fra møtet 9. desember 2005 (Red. anm: skal være 2004):

«I diskusjonen foreslo [direktør IFS, Rolf] Tamnes at NHM fikk ansvaret for å forvalte bilettinntektene i henhold til gjeldende instruks inntil det nye styret for FMU kunne ta over håndteringen av denne saken. Lunde og [professor ved UiO, Helge] Pharo uttrykte seg positivt til forslaget, hvorpå Rådet ga sin tilslutning. Hansen sa at han ville ta Rådets forslag med seg til FST».

Jon Lunde var da dept.råd i FD mens generalmajor Svein Ivar Hansen da var stabssjef i Forsvarsstaben.

Videre heter det i referat fra møtet 14. februar 2006:

«NHM har hele tiden ønsket å forvalte pengene i henhold til vanlig praksis, men forholder seg til den ekstraordinære ordningen som ble vedtatt av Rådet i fjor».

I tillegg har ABC Nyheter mottatt tillitserklæringer til Moland fra Forsvaret, som de valgte å vente i 48 timer med å offentliggjøre.

ABC var således godt og riktig informert da de starter felttoget mot Moland. I første oppsalg skriver de «Krigskjendis med ulovlige konti», i annet oppslag «Truer med sak», i tredje «Kaptein fikk sparken», i fjerde «Drev ”geriljakrig” mot sjefen», i femte «Riksrevisjonen kunne ikke sjekke Moland», i syvende «Endret forsvar av Moland», i åttende «Fikk granske seg selv», i niende og foreløpig siste oppslag «Statsråden må svare».

Dette skriver ABC Nyheter til tross for at de vet bedre. De vet at de kritiserer Moland for forhold som tidligere er avklart med Forsvaret. De vet også at en av de to kontoene som ble opprettet skyldes at ledelsen ved FMU i strid med retningslinjer for bruk av billettinntekter ved museet tilbakeholdt midler som tilkom NHM. Dette fremgår av de ovenfor nevnte referater. De vet at det var en situasjonsbestemt ordning under full kontroll av Rådet for forsvarsstudier, og de vet at ordningen ble avviklet straks den tidligere ledelsen ved FMU var fjernet.

Den andre kontoen som ABC Nyheter omtaler, den såkalte Berggrav-kontoen, stammer fra en gave gitt fra «Styre for fond for informasjon om krigstiden i Norge», c/o Statsministerens kontor. I tildelingsbrevet av 23. april 2001 fremgår det at gaven til NHM er på 500.000 og at man ber om å få oppgitt kontonummer for overføring av pengene. I svarbrevet for tildelingen er det redegjort for den praktiske bruk av midlene, samtidig som man ber om overføring av midlene.

Denne kontoen ble i alle år revidert av tidligere revisjonsråd NN, NHM's revisor gjennom alle år (Red.anm: ABC Nyheter ønsker ikke å navngi denne revisoren som nå er avdød og ikke kan svare for seg).

Samme konto ble benyttet for en testamentarisk gave i 2003. Også dette ble avklart med Forsvarsdepartementet.

Det foreligger intet formelt vedtak om opprettelse av kontoen for inngangspengene og tilbakeholdelse av inngangspengene med bakgrunn i nødverge som følge av FMU ledelsens irregulære handlinger og manglende vilje til å overføre lovbestemte midler til NHM, men det foreligger aksept på det som skjedde fra Forsvarets ledelse. Forsvaret var kjent med forholdet og lot det passere som en nødsforanstaltning som løsning på et problem skapt av ulovlig tilbakeholdte midler fra FMUs ledelse. Man fikk ikke formalitetene rundt dette på plass pga den ekstraordinære sitasjonen ledelsen skapte, men det praktiske problemet ble løst slik at NHMs drift ikke ble blokkert av den daværende ledelse som handlet i strid med pålegg og instrukser.

ABC Nyheter har følgelig gjort seg til talsmann for personer som måtte finne seg noe nytt å gjøre.

ABC Nyheter bedriver en form for journalistisk som vi kan klare oss foruten, som ikke fortjener noe som helst vern og som tar opp en ikke-sak kun for å skandalisere en skikkelig person som hevngjerrige ikke kan la i fred.

Personvernpolicy