Poliovirus hos barn i Oslo

<pDet er påvist poliovirus hos et lite barn som er bosatt i Oslo. Barnet er friskt, og har ikke hatt noen symptomer på poliomyelitt.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om polio

* Poliomyelitt er en sykdom som skyldes poliovirus, og som hos en andel av smittede gir akutte slappe lammelser.

* Det gikk poliomyelittepidemier i Norge på 1950-tallet. Norge og det store flertallet av verdens land er nå erklært poliofrie. Det føres derfor streng kontroll og overvåking etter retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon (WHO) for å sikre at sykdommen ikke kommer tilbake.

* Poliomyelitt er bekjempet ved hjelp av vaksinasjon. Det finnes to typer: OPV og IPV. I Norge vaksineres barn med tre doser IPV.

* I enkelte utviklingsland gis OPV. Det svekkede polioviruset som finnes i OPV kan ikke gi sykdom, men kan skilles ut i den vaksinertes avføring og smitte videre til nærkontakter.

* Vaksinedekningen (IPV) i Oslo er for tiden 93 prosent.

(Kilde: Folkehelsa) (©NTB)

Viruset ble påvist hos barnet da det var innlagt på sykehus i forbindelse med en undersøkelse for luftveisinfeksjon i forrige uke.

– Det er veldig uvanlig at vi finner dette viruset i Norge. Det går flere år mellom hver gang det skjer, sier avdelingsdirektør Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet til NTB.

Han understreker at det ikke er grunn til uro, verken for barnet eller omgivelsene.

– At vi nå har påvist et tilfelle av dette viruset, viser at den overvåkingen vi har på dette området fungerer, sier han.

Poliofritt

Poliomyelitt er en sykdom som skyldes poliovirus, og som hos noen smittede gir akutte slappe lammelser. Det gikk poliomyelittepidemier i Norge på 1950-tallet, men Norge og resten av Europa ble erklært poliofritt i 2002. Det siste tilfellet av polio som følge av smitte i Norge var i 1969. Etter dette har Norge bare hatt enkelte importtilfeller av polio, siste gang i 1992, opplyser Aavitsland.

Virusprøven fra barnet i Oslo er sendt til Verdens helseorganisasjons referanselaboratorium i Finland for å avgjøre om viruset er et ekte poliovirus eller bare et svekket poliovirus fra en poliovaksine. Svekkede poliovirus brukes fremdeles som vaksine mot polio i store deler av verden. Man må være smittet av det ekte polioviruset for å utvikle sykdommen poliomyelitt, opplyser Aavitsland.

Streng kontroll

Barnet som har fått påvist poliovirus får oppfølging fra Folkehelsa, og det er startet rutinemessige undersøkelser i barnets familie og nærmiljø.

– Dersom noen i familien ikke er vaksinert mot polio, vil de få denne vaksinen, sier Aavitsland.

Det føres streng kontroll og overvåking etter retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon (WHO) for å sikre at sykdommen ikke kommer tilbake. Som ledd i dette arbeidet undersøker Folkehelseinstituttet hvert år en rekke prøver for poliovirus. Det var en slik prøve som ble tatt av det aktuelle barnet. (©NTB)

Personvernpolicy