Ny innvandringsrekord i 2008

<pStatistisk sentralbyrå registrerte i fjor 67.000 innvandringer og 24.000 utvandringer til og fra Norge. Dermed endte nettoinnvandringen på 43.000, 3.700 flere enn året før.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Av de 58.800 personene som innvandret til Norge og som ikke hadde norsk statsborgerskap, var 37.700, tilsvarende 64 prosent, statsborgere av medlemsland i EU.

Av nettoinnvandringen på 43.000 kom 9.900 fra land i Asia, mens 3.500 kom fra et afrikansk land. Resten kommer fra Europa, Sør- eller Nord-Amerika.

Polske statsborgere utgjorde med sine 14 400 innvandringer den største enkeltgruppen av innvandrere.

Når det gjelder utvandring i 2008, topper svenske statsborgere statistikken med 2.700, tett fulgt av polakker med 2.500.

I alt 8.150 eller 12 prosent av innvandringene var det norske statsborgere som sto for. Dette kan være norske studenter som flytter hjem igjen, nordmenn som returnerer etter utført arbeid eller norske statsborgere som oppholder seg store deler av året i utlandet.

Oslo hadde den klart største nettoinnvandringen i fjor med 10.000 innflyttere fra utlandet.

Statistikken baserer seg på registrerte inn- og utvandringer i folkeregisteret.