Utregning av pensjon

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ANDRE TILHØRENDE KAPITLER

Alderspensjon i dag

Dette får du i pensjon

Skattens betydning

Forsørgingstillegg i alderspensjon

KALKULATORER: Alderspensjon i dag
Kalkulator fra ABC Penger som regner ut pensjonen ut fra den inntekten du legger inn.

Forenklet pensjonskalkulator
Kalkulator fra NAV som regner ut pensjonen ut fra inntekten du legger inn.

Personlig pensjonskalkulator
Her kan du logg deg inn på NAV's pensjonskalkulator. Dennebygger på tall som du har opptent. Du må logge deg inn for å få tilgang til denne.

Pensjonskalkulator Statens Pensjonskasse
Kalkulator for personer som har opptjening i Statens Pensjonskasse.

For å få rett til full tilleggspensjon må du ha tjent opp pensjonspoeng i minst 40 år. Ved færre opptjeningsår blir pensjonen redusert forholdsmessig. Har du 30 opptjeningsår får du bare 3/4-dels tilleggspensjon. Grunnlaget for å beregne pensjonen er de 20 beste pensjonspoengene. Pensjonspoengtallet ditt finner du hvert år på skatteavregningen. Du kan også få oppgitt alle historiske pensjonspoeng på trygdekontoret.

De som er født før 1937 har ikke muligheten til å nå grensen for 40 års opptjening. Kravene til denne opptjening blir derfor satt lavere, alt avhengig av når man er født. Dette heter overkompensasjon. De som er født før 1937 kan derfor få full opptjening opp til 4,0 pensjonspoeng. På det overskytende blir de ikke overkompensert.

Grunnbeløpet
For å regne ut pensjonspoengene brukes gjennomsnittet av årets grunnbeløp. Nedenfor har vi satt opp en tabell over grunnbeløpene og gjennomsnittlige grunnbeløp fra og med 2000:

Mnd/ÅrGGjnm snittØkning
200972 88172 0063,7 %
200870 25669 1085,2 %
200766 81265 5056,2 %
200662 89262 1613,6 %
200560 69960 0593,3 %
200458 77858 1393,9 %
200356 86155 9635,1 %
200254 17053 2335,2 %
200151 36050 6034,6 %

Utregningen
Et pensjonspoeng regnes ut ved å ta pensjonsgivende inntekt og trekke fra årets gjennomsnittlige G, og deretter dele denne summen på gjennomsnittlig G. Hvis pensjonsgivende inntekt er 400.000 kroner, blir årets pensjonspoeng regnet ut slik:

(400.000-72.006)/72.006 = 4,56

Inntekt utover 864.072 kroner (gjennomsnittet av G ganget med 12) teller ikke med i beregningen av pensjonspoeng. På inntekt mellom 432.036 kroner (6G) og 864.072 kroner teller bare tredjeparten. En inntekt på 900.000 kroner vil i formelen få med seg de første 432.036 kronene fullt ut, deretter 1/3-del av de neste 432.036 (som blir 144.012 kroner), og ingenting av de siste 35.928.

Utregningen blir dermed slik:

(432.036+144.012+0-72.006)/72.006 = 7,00

Før 1992 var det høyeste poengtallet du kunne få 8,33 poeng. Hvis du har høyere tall enn 7,00 fra tidligere av, får du beholde disse.

Dette blir den fulle pensjonen
Når du så har funnet de 20 beste pensjonspoengene og regnet ut gjennomsnittet av dette, kan du regne ut forventet pensjon. Full tilleggspensjon utgjør 42 % av grunnbeløpet, ganget med sluttpoengtallet. Men andelen av poengene som er opptjent før 1992 skal ganges opp med 45 %.

Hvis ditt gjennomsnittlige poengtall er 5,00, og opptjeningen begynte i 1972 (da får du 20 år med 45 %-opptjening) blir utregningen slik:

72.881 x 5,00 x 0,45 x 20/40 =81 991
+72.881 x 5,00 x 0,42 x 20/40=76 525
=Tilleggspensjon158 516

Vi ser altså at tilleggspensjonen fremkommer ved å gange G med sluttpoengtallet, og så med en pensjonsprosent. Siden pensjonsprosenten ble endret fra 1.1.92, må vi beregne de to andelene hver for seg. I tillegg må du alltid legge til grunnbeløpet på 72.881 kroner. Total pensjon blir i dette eksemplet dermed 231.937 kroner.

Personvernpolicy