- Jeg ville reist til Mexico

Overlege Bjørn Gunnar Iversen fra Folkehelseinstituttet, Bjørn Inge Larsen i Helsedirektoratet og helseminister Bjarne Håkon Hanssen informerte om svineinfluensa under en pressekonferanse mandag. (Foto: Scanpix)
Overlege Bjørn Gunnar Iversen fra Folkehelseinstituttet, Bjørn Inge Larsen i Helsedirektoratet og helseminister Bjarne Håkon Hanssen informerte om svineinfluensa under en pressekonferanse mandag. (Foto: Scanpix)

<pSituasjonen er alvorlig, men helsedirektør Bjørn Inge Larsen ville selv ikke nølt med å reise til Mexico, som er verst rammet av svineinfluensa. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om saken

En pandemi er en verdensomspennende epidemi.

Svineinfluensa er en luftveisinfeksjon hos gris som er forårsaket av influensavirus som skiller seg fra dem vi finner hos mennesker. Utbrudd av svineinfluensa hos gris har aldri vært påvist i Norge. Smitte fra syk gris til menneske kan forekomme, og da som regel hos mennesker som er i nær kontakt med gris. Smitte med svineinfluensa fra menneske til menneske har hittil vært sjeldent. Det har vært utbrudd med svineinfluensa hos mennesker i verden før. Det mest kjente utbruddet er fra 1976, blant soldater på Fort Dix-basen i New Jersey i USA.

Fordi viruset nå smitter fra menneske til menneske er situasjonen alvorlig.

Mennesker har ikke utviklet immunitet mot viruset fordi det er et nytt virus, og flere kan derfor smittes.

Symptomer ved svineinfluensa hos mennesker ligner på symptomer som oppstår ved vanlig influensa, som feber, hoste, vond hals, kroppsverk, hodepine, frysninger og tretthet. En del av pasientene har rapportert diaré og oppkast. Fra Mexico meldes det om symptomer som likner alvorlig lungebetennelse. I likhet med sesonginfluensa kan svineinfluensa forverre en underliggende kronisk sykdom.

Det har kommet meldinger om at unge voksne rammes i Mexico, men det er foreløpig ikke pålitelig informasjon.

Norske helsemyndigheter har hatt en pandemi-beredskapsplan siden 2001.

Helsemyndighetenes i Norge vil nå:

Finne de som eventuelt er syke, isolere dem (på sykehus eller i hjemmet) og behandle dem.

Gi råd til de som har vært eksponert på reise.

Gi generelle råd om smittevern.

Beskytte friske mot smitte.

Gi informasjon om utviklingen - både hva vi vet og hva vi ikke vet.

Informere reisende ved å henge opp plakater på flyplassene.

I forbindelse med utbruddet av svineinfluensa i Mexico holdt Helsedepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet pressekonferanse mandag.

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen informerte om at Verdens helseorganisasjon (WHO) har en beredskapsplan i seks faser knyttet til potensielle pandemi-utbrudd - utbruddet av svineinfluensa er nå inne i fase tre.

Man vet foreløpig lite om hvor smittsomt viruset er eller hvor syke de som smittes blir, dette skyldes blant annet mangelfull informasjon om tilfellene i Mexico. Det er kun et fåtall av de rapporterte tilfellene der som er bekreftet med virusprøver.

Helseministeren karakteriserer situasjonen som alvorlig, men han forsikrer om at beredskapen i Norge er god.

- Vi er så forberedt som vi kan være, sa Hanssen under pressekonferansen.

- Ingen trussel i Norge

Helsemyndighetene advarer foreløpig ikke mot å reise til områder der svineviruset er påvist, men dette evalueres kontinuerlig i samarbeid med Verdens helseorganisasjon og EUs helsemyndigheter.

På spørsmål om han selv ville reist til Mexico svarer helsedirektør Bjørn Inge Larsen kontant ja.

Han tror det voldsomme fokuset på svineinfluensaen i media vil bidra til at folk som ikke har grunn til å være bekymret, blir det.

- Alle situasjoner med smittsomme sykdommer skaper uro hos folk, og på en måte er det reelt. Hvis det blir en pandemi vil det være en utfordring for samfunnet fordi mange blir syke.

- Men folk må ikke gå rundt og være veldig redde. På dette tidspunkt utgjør svineinfluensaen ingen trussel i Norge, sier han til ABC Nyheter etter pressekonferansen.

Er det rimelig å anta at en person som kommer tilbake til Norge fra reise med viruset, ikke ville være i livsfare?

- Det er det all mulig grunn til å anta. Man ville mest sannsynlig bare blitt plaget og syk, som ved en vanlig influensa.

- Bortsett fra i Mexico så har sykdomstilfellene ikke vært alvorlige.

- Dersom noen har reist i område der viruset er påvist, og føler seg dårlige, så bør de kontakte lege med en gang. Ikke ved å sette seg på venteværelset, men ved å ringe og gjøre en avtale så man kan komme rett inn til legen, sier Larsen til ABC Nyheter.

Har opsjon på vaksiner

Helsemyndighetene i Norge har sammen med noen andre land gjort en avtale med private legemiddelprodusenter som skal produsere vaksine hvis det blir aktuelt. Denne beslutningen vil tas i løpet av de nærmeste dagene, forklarer Larsen:

- Når vi lærer mer om viruset vil vi kunne avgjøre om vi skal få i gang produksjonen. Vi regner med at vi vet nok innen et par dager, sier han til ABC Nyheter.

Avtalen som er inngått med produsenten er på to doser per innbygger i Norge.

- Vi vil da ha nok doser til fullvaksinering av hele befolkningen, sier Larsen.

Det vil imidlertid ta tre til fem måneder fra bestillingen skjer til vaksinen er utviklet og produsert.

I tillegg har helsemyndighetene på lager 1,4 millioner doser av Tamiflu, som ikke er en vaksine, men behandling til de som eventuelt blir smittet.

To scenarioer

Under pressekonferansen ble to mulige scenarioer skissert, for hva som vil skje om svineinfluensaen kommer til Norge - ett «worst case» og ett der Norge blir mindre alvorlig rammet.

Det mest alvorlige scenarioet tar utgangspunkt i Spanskesyken (epidemi i årene 1918-1919), og går ut på at 50 prosent av befolkningen smittes og halvparten av disse igjen blir syke.

Da vil man se en høy dødelighet, også for de som ellers er friske. Det kan da bli så mange som 13.000 ekstra dødsfall. Da vil man kunne se opptil 40 prosent fravær fra arbeid, kanskje mer på enkelte arbeidsplasser.

Men ved et mindre alvorlig utbrudd ser man for seg at det blir 15 prosent arbeidsfravær, fordi man får en ekstra influensasesong nokså lik den vanlige vinterinfluensasesongen.

Flere personer som har vært på reise, testes nå ved norske sykehus.

- Vi må forvente flere slike meldinger de neste dagene, sier Bjørn Gunnar Iversen ved Folkehelseinstituttet.


View H1N1 Swine Flu in a larger map

Personvernpolicy