Med sivile som skjold

Titusenvis av sivile er fortsatt i områdene som kontrolleres av tamiltigrene. Foto: Reuters/ Scanpix.
Titusenvis av sivile er fortsatt i områdene som kontrolleres av tamiltigrene. Foto: Reuters/ Scanpix.

<pFør tidsfristen gikk ut tirsdag skal 39 000 tusen sivile ha kommet seg seg ut, men enda flere er tilbake og myrdes i kryssilden.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Krigen mellom de singalesiske regjeringsstyrker og tamiltigrene er nå inne i sin blodige sluttfase, og det er stadig de sivile som må lide.

I Norge har medier og hjelpeorganisasjoner vært mer pro-tamilske enn i noe annet vestlig land. USA, Storbritannia og EU betrakter derimot tamiltigrene som en terroristorganisasjon, mens amerikanske og europeiske medier peker på at de lenge har brukt sivile som skjold og at selvmordsbombere har vært deres våpen siden 1987. Den mest kjente selvmordsaksjonen var mordet på den tidligere indiske statsminister Rajiv Gandhi i 1991.

Ekstreme forbindelser

Det som har medvirket til at tamiltigrene har så liten sympati i vestlige land er at de har samarbeidet med ytterliggående palestinske grupper og med Det kurdiske arbeiderparti (PKK), og de antas å ha hatt forbindelse med en pakistansk Al Qaida-gruppe. Tamiltigrene har til tross for at de er hinduer også deltatt i det muslimske opprør på Filippinene. De har hatt nære forbindelser med den maoistiske Naxalite-gruppen i India og med Khalistanbevegelsen som arbeider for en uavhengig sikh-stat.

Men det er ikke noe ukjent fenomen i geriljabevegelser at de søker støtte og samarbeidspartnere der de kan.

Bankran og utpressing

Tamiltigrene eller LTTE (The Liberation Tigers of Tamil Eelam), som er deres offisielle navn, var opprinnelig en av flere tamilske grupper, men de andre ble nedkjempet ved at lederne ble myrdet og geriljakrigerne opptatt i LTTE.

Tamiltigrene har en meget hierarkisk, nærmest diktatorisk organisasjon. Den finansieres ikke bare ved innsamlinger blant tamiler i utlandet, men også ved handelsvirksomhet, aksjeinvesteringer og internasjonal våpenhandel. Det er kjent at LTTE står bak både bankran og utpressing.

Singaleserne skjøv tamilene til side

Når LTTE til tross for slike metoder likevel støttes av de fleste tamiler i utlandet og også kunne regne med den tamilske sivilbefolkning på Sri Lanka, var det fordi denne minoritet aldri oppnådde noen rettigheter av betydning etter at øya ble selvstendig i 1948.

Singaleserne hevdet på sin side at den britiske kolonimakten hadde gitt tamilene fordeler i en splitt- og hersk-politikk som vi kjenner igjen fra andre steder i den tredje verden. Tamilene var overrepresentert i administrasjon og som leger og advokater. Uavhengighetsideen har vært levende i 60 år, og det har vært krig i 25 år.

Asias lengste krig

Nå nærmer altså det tamilske opprøret seg slutten etter at begge sider har lidd store tap i menneskeliv og i materiell.

Uavhengighetsideen har vært levende i 60 år, og det har vært krig i 25 år. Ingen krig i Asia har vart lenger.

Norsk Tamilsk Forum har arrangert flere demonstrasjoner i Oslo. Foto: Morten Holm/Scanpix.Norsk Tamilsk Forum har arrangert flere demonstrasjoner i Oslo. Foto: Morten Holm/Scanpix.

Nå som tamiltigrene står foran sitt endelige militære nederlag, betyr det ikke slutten på elendigheten. Tamiler i eksil vil fortsette kampen, og den vil antagelig bli enda mer ekstrem med selvmordsbombere og annen terrorisme.

Norske tamiler radikalisert

Vi har også i Norge sett radikaliseringen av tamilene. De ble lenge betraktet som den mest integrerte gruppen i vårt land, og det var sjelden det var noe bråk med dem.


Tamilene ordnet opp blant sine egne, som i Finnmark der deres ledere etter en alvorlig episode forsikret en lensmann jeg kjente at det ikke skulle bli noe mer bråk. Det skulle de ta seg av. Og slik ble det.

Urealistisk krav

Men demonstrasjonene den siste tiden og særlig angrepet på Sri Lankas ambassade i Oslo har demonstrert en fortvilelse og et sinne som har forskrekket mange nordmenn og som ikke har tjent deres sak. Kravet om at Norge skulle og kunne gjøre noe effektivt for å stanse krigen var helt urealistisk.


Men muligens har tamilene hatt forhåpninger etter at særlig Erik Solheim fremstod som en smilende og vellykket megler. Dette var i virkeligheten et av de mange norske selvbedrag. Norge som viktig fredsmegler og som en humanitær stat har langt på vei vært en illusjon. Nå er vi ute av spillet både på Sri Lanka og i Midt-Østen.


Norge som viktig fredsmegler og som en humanitær stat har langt på vei vært en illusjon. Det blir ikke lett å være norsk på Sri Lanka i tiden fremover. Det gjelder ikke bare vår ambassade som nylig ble angrepet på nytt, men også forretningsvirksomhet og kulturforbindelser. Norge er ute for godt, i hvert fall i overskuelig fremtid. Igjen sitter bare pensjonisten Arne Fjørtoft som er en av de få nordmenn som virkelig har oppnådd noe på solskinnsøya. Det har jeg selv kunnet forvisse meg om ved flere besøk på Sri Lanka. Men Arne Fjørtoft fikk aldri den anerkjennelse av UD, NORAD og norske medier som han burde ha fått. Kanskje man skulle ha lyttet mer til ham.


Er du skuffet over at Norges meklinger ikke har ført fram? Har vi et delansvar for den menneskelige tragedien vi nå ser på Sri Lanka? Del din kommentar under.

Personvernpolicy