Finter ut LO-kongressen

Parkerte LO-kongressen: Jens Stoltenberg og Sylvia Brustad kjører gjennom tjenestedirektivet før LO-kongressen får sagt sitt. Foto: Scanpix
Parkerte LO-kongressen: Jens Stoltenberg og Sylvia Brustad kjører gjennom tjenestedirektivet før LO-kongressen får sagt sitt. Foto: Scanpix

<pAp-ledelsen får H og Frp med å vedta tjenestedirektivet før LO-kongressen får sagt sitt syn på saka.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

TJENESTEDIREKTIVET

* EUs tjenestedirektiv skal sikre fri utveksling av tjenester på tvers av grensene. Norge må ta stilling til direktivet innen utløpet av 2009, og det skal gjelde fra 2010.

* Direktivet pålegger landene å gjøre det lettere for utenlandske tjenesteytere å etablere seg i landet.

* Direktivet skal ikke gjelde for offentlig forvaltning, helsetjenester og transporttjenester. Men dette betyr ikke at landene står fritt. Oftest reguleres de av andre direktiver eller annen EU-rett.

* To av regjeringspartiene, Sp og SVanbefaler at regjeringen bruker reservasjonsretten. Det samme gjorde LO opprinnelig, og mange av LOs forbund fortsatt.

* LO stilte klare betingelser for at regjeringen skal godta direktivet: Direktivet må hindre tiltak mot sosial dumping, allmenngjøre tariffavtaler, sikre styringen over viktige samfunnsområder og ikke røre ved nasjonale arbeidsrettslige spørsmål.

*19. desember fremmet Ap-flertallet i regjeringen sitt forslag til Stortinget om å slutte Norge til tjenestedirektivet.

*2. april gikk flertallet i Stortingets næringskomité inn for å si ja til direktivet, mot stemmene til SV og Sp. Etter planen skal Stortinget strø sand på vedtaket 23. april.

Store deler av LO er uenige i LO-ledelsens aksept av å innføre EUs omstridte tjenestedirektiv i Norge. Men forslagene deres for LOs høyeste organ, Kongressen, får bare akademisk interesse.

For Arbeiderparti-flertallet i regjeringen kjører gjennom stortingsvedtak om tjenestedirektivet til uka - framfor å vente på LO-kongressens behandling av spørsmålet i midten av mai.

Mange forslag imot

En gjennomgang ABC Nyheter har gjort av forslagene som er fremmet for LO-kongressen, viser at sju fylker og fire forbund har sendt inn forslag om at Norge bør nedlegge veto.

Men når Kongressen skal behandle dette, har statsminister Jens Stoltenberg og nærings- og handelsminister Sylvia Brustad for lengst fått Høyre og Fremskrittspartiet med på en endelig avgjørelse i Stortinget.

Hastverket skyldes ikke press fra EU.

EU tilbød regjeringen å vente til i høst med å avgjøre saken.

Dermed settes forslag til Kongressen fra følgende LO-organisasjoner sjakk matt:

LO i Oslo, fylkeskonferansene i Nordland, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Akershus, Oppland og Sogn og Fjordane, Skolenes Landsforbund, El&IT-forbundet, Transportarbeiderforbundet og Fellesorganisasjonen.

Dessuten er det kjent at LOs største forbund Fagforbundet og Fellesforbundet fortsatt står på veto-krav.

LO fikk ikke løfte fra EU

Haste-behandlingen som setter LO-kongressen ut av spill i denne saken, skjer trass i at regeringen, som meldt i ABC Nyheter i går, ikke fikk med EU på en erklæring som oppfyller LOs forutsetninger for å si ja til tjenestedirektivet.

Dermed står LOs krav om at tjenestedirektivet ikke må undergrave kampen mot sosial dumping, norsk styring med viktige samfunnsoppgaver og bevaring av det norske avtalesystemet, svakere.

Frustrert forbundsleder

Forbundsleder Hans O. Felix i El&IT-forbundet er frustrert:

- Nå er det så tett innpå kongressen at man burde ha ventet på den. Men det er tydelig at man ønsker å kjøre saken raskt fram, sier han i en kommentar til ABC Nyheter.

- Stortinget skal holde på til langt uti juni. Og LO-kongressen skjer lenge før det, sier Felix.

- Hva blir da poenget med å behandle forslag om veto på Kongressen?

- Betydningen av det blir jo kraftig redusert. LO-kongressen kan vedta at man beklager regjeringens og stortingets vedtak, men kan ikke overprøve Stortinget.

Krav om at regjeringen må vente på LO-kongressen før vedtak om denne saken, kom fra LO-tillitsvalgte på et tidlig tidspunkt - men blir altså overhørt.

Personvernpolicy