- En sjenerøs fagmann

- En sjenerøs fagmann
- En sjenerøs fagmann

<p- Det var av og til et problem med Svein at han som leder kunne mer faglig sett, enn de som skulle legge fram sakene. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det sier forskningsdirektør Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå (SSB), som i mange år arbeidet sammen med riksmeklingsmann Svein Longva, som nå er gått bort.

- Han var veldig dyktig faglig. Veldig dyktig faglig, understreker Cappelen.

- Svein var en senior i SSBs forskningsavdeling da jeg begynte der i 1976. Han var en mentor for meg. Han hadde et smittende godt humør. Svein var alltid tilgjengjelig for sine medarbeidere og var sjenerøs i sin kommentering og overfor sine yngre kolleger, forteller Cappelen.

Fra statistiker til mekler

Longva ble utnevnt til riksmeklingsmann i 2005. Før han ble riksmeklingsmann, hadde han en lang karriere bak seg i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Han ble ansatt i SSB i 1968. I perioden 1984-91 var han forskningssjef og fra 1991-2004 var han administrerende direktør. Longva ledet det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene i perioden 1986-2004.

Der var han med på å legge faktagrunnlaget for inntektsoppgjørene.

Administrerende direktør Finn Bergesen jr. i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) uttrykker stor respekt for Svein Longva.

- Både faglig og menneskelig. Både som sjef i SSB og som riksmeklingsmann. Tankene våre går først og fremst til familien hans, sier NHO-sjefen om Longvas borgang.

Også LO-leder Roar Flåthen ser Svein Longvas bortgang som et tap for norsk arbeidsliv og offentlighet.

- Longva var en faglig kapasitet som nytte stor tillit i alle leire. I tillegg til det faglige, hadde han også usedvanlige personlige ferdigheter som kom godt med i rollen som meklingsmann, sier Flåthen.

Mangfoldig innsats

Longva har også innehatt en lang rekke verv i styrer, offentlige utvalg og råd, både nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg til å være leder i beregningsutvalget, ledet han blant annet Levekårsutvalget (1993) og Barnefamilieutvalget (1986).

Kjent hjemme og ute

Her hjemme ble Longva kjent for å ha bidratt til å utvikle statistiske beregningsmodeller som MODIS IV, som Finansdepartementet brukte i mange år, og MSG som blant annet brukes til miljø- og energimodeller.

- I de årene han var direktør i SSB ble han også en viktig person i det internasjonale statistiske arbeidet, forteller Ådne Cappelen.

Fra 1999 til 2002 ledet han The Bureau of the Conference og European Statisticians, som er det viktigste samarbeidsorganet for europeiske og nordamerikanske statistikkbyråer.

Longva var professor II ved Universitetet i Bergen i perioden 1989-1992

I 2004 ble Longva utnevnt til ridder av første klasse i Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sitt store samfunnsengasjement.

Longva ble rammet av kreft.

Artikkelen ble oppdatert med minneord fra Ådne Cappelen, Finn Bergesen jr. og Roar Flåthen.

Personvernpolicy