Dumper Krohn Devold

Dumper Krohn Devold
Dumper Krohn Devold

<pStyremedlem Berit Kjøll skal erstatte Kristin Krohn Devold som leder av Aker Holdings gransking av Aker-transaksjonene.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fredag i forrige uke besluttet styret i holdingselskapet at et annet styremedlem, Kristin Krohn Devold, skulle lede dette arbeidet etter at både styreleder Øyvind Eriksen og styremedlem Kjell Inge Røkke hadde erklært seg inhabile.

Dagen etter ble det i flere medier satt spørsmålstegn ved Krohn Devolds habilitet fordi hun også har betalte styreverv innenfor Aker-konsernet. Dette er trolig grunnen til at styret mandag har funnet å ville gi oppgaven til Berit Kjøll i stedet.

Kjøll ble i sin tid ansett for å være statens representant i holdingselskapets styre.

Alle aksjonærene

Selv sier Kjøll at Aker Holding har ett mål med det arbeidet næringsministeren har bedt om, nemlig å sikre at alle aksjonærenes interesser i Aker Solutions blir ivaretatt. En forutsetning for dette er at alle parter er trygge på at transaksjonene er gjennomført på en forretningsmessig og korrekt måte og i henhold til intensjonen med aksjonæravtalen.

– Når dette arbeidet er avsluttet skal det ikke kunne stilles spørsmålstegn ved transaksjonen, uttaler Berit Kjøll i en pressemelding fra Aker Holding.

Selve gjennomgangen vil bli gjennomført med bistand fra juridisk og finansiell ekspertise. Det samme gjelder for den granskingen eller gjennomgangen av transaksjonene som departementet skal gjennomføre. Tidligere har DnB NOR Markets gjennomført en «opinion of fairness» før Aker ASA solgte de meget omtalte eiendelene til Aker Solutions.

Vanskelig selskapsjuss

Det striden gjelder er salget av fem selskaper fra Aker ASA til Aker Solutions. Det er en handel som er besluttet gjennom avtale mellom de to selskapene, men kritikken har oppstått fordi medier og politikere har ment at staten favoriserer Aker-konsernet eller Kjell Inge Røkke som mange betrakter som synonymt med Aker.

De formelle forholdene rundt selskapene er uoversiktlige. Aker Holding eier 40 prosent av børsnoterte Aker Solutions mens det børsnoterte Aker ASA eier 60 prosent av Aker Holding.

Staten eier 30 prosent av Aker Holding. Dermed er statens eierandel i Aker Solutions ikke mer enn 12 prosent mens Aker ASA eier 24 prosent og Wallenberg-selskapene 4 prosent.

Brustads grunnlag

Grunnlaget for Brustads krav om gransking er derfor den aksjonæravtalen som ble inngått da Aker Holding ble etablert med ett eneste formål, nemlig å bevare Aker Solutions som et norsk selskap.

Leder Arve Bakke i Fellesforbundet mener saken koker ned til en politisk og ideologisk uenighet om statens rolle i norsk industri. (©NTB)

Personvernpolicy