EU med sju ganger så høy toll som Norge

EU - verdens største handelsaktør - opererer med sju ganger så høy toll som Norge på varer utenom landbruk. Foto: Colourbox.
EU - verdens største handelsaktør - opererer med sju ganger så høy toll som Norge på varer utenom landbruk. Foto: Colourbox.

<pEU bruker i gjennomsnitt sju ganger så høy toll mot import som Norge på varer utenom landbruk.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

WTOs KARAKTERBOK

Verdens handelsorganisasjon WTO gjennomfører etter tur vurderinger av alle medlemslandenes handelspolitikk.

6. april la WTO-sekratiatet fram sin Trade Policy Review av EU. Det er niende gang dette skjer for EUs vedkommende.

I oktober i fjor ble en tilsvarende gjennomgang av Norge lagt fram.

EU bruker i gjennomsnitt 4,1 prosent toll på import av varer utenom landbruk, mens landbruket i de 27 EU-landene blir beskyttet med 17,9 prosent av verdien. Tilsvarende tall for Norge er 0,6 og 35,8 prosent.

EUs toll på landbruksvarer ligger dermed på halvparten av Norges. Men tollen på alle andre varer er sju ganger så høy i EU som i Norge.

Tallene går fram av en handelspolitisk gjennomgang av EU som Verdens handelsorganisasjon (WTO) offentliggjorde i dag klokka 14, og en tilsvarende vurdering WTO la fram av Norge i oktober 2008.

Høyere maks-toll enn Norge

EUs absolutt høyeste tollsats er på ikke mindre enn 604,3 prosent av verdien - på stivelsesproduktet isoglukose. Tilsvarende toll-topp for noen norsk landbruksvare ligger på 555 prosent, uten at WTO oppgir hvilken vare dette dreier seg om.

EUs og Norges gjennomsnitt for alle tollsatser ligger omtrent på samme nivå. Men WTO-sekretariatet mener at beregningsmetodene EU legger fram, trolig får tollvernet til å framstå som lavere enn de egentlig er.

Verdens største aktør

Prosentene det er snakk om i WTOs nye rapport, betyr svært så mye for verdenshandelen som alle snakker om i disse globale krisetider.

EU er verdens største handelsaktør, med 17 prosent av varehandelen og nesten en tredjedel av den globale handelen med tjenester.

Men handelsbalansen er negativ. Importen var 141,8 milliarder euro høyere enn eksporten i 2006. I 2007 hadde dette handelsunderskuddet økt til 153,4 milliarder.

De gjennomsnittlige tollsatsene sank samtidig fra 6,9 til 6,7 prosent.

- Må redusere statlig forbruk

WTO-sekretariatet roser EU for å ha bedret statsfinansene blant annet ved hjelp av kutt i utgiftene til pensjonsordninger. Underskuddet på EU-landenes statsbudsjetter sank fra 1,4 prosent av brutto nasjonalprodukt i 2006, til 0,9 i 2007.

Likevel trengs det ytterligere anstrengelser framover på å få ned underskuddene. De statlige krisepakkene for å møte den globale krisa skjerper behovet for stram budsjettpolitikk i årene framover, formaner WTO.

WTOs rapport om EU kan du lese her.


Personvernpolicy