- 90.000 barn utsettes for radonstråling

<pOver 90.000 barn og unge kan daglig være utsatt for uakseptabelt høye radioaktivitetsnivåer av radongass, ifølge Statens strålevern. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

På bakgrunn av målinger som er utført, anslår Statens strålevern at skoler og barnehager kan ha alvorlige radonproblemer. Den radioaktive gassen finnes naturlig i berggrunnen og siver opp i bygninger som ikke er tette.

Til nå har innsatsen mot radon vært konsentrert om private boliger, men nå rettes søkelyset mot skoler og barnehager. Statens strålevern mener at det er behov for bedre oppfølging av norske kommuner for å få til en radonreduksjon i barnehager og skoler. Dagens etterlevelse av regelverket er for dårlig, mener Strålevernet.

– Tidligere målinger har avdekket at enkelte skoler har hatt radonnivåer opp mot 4.000 becquerel per kubikkmeter i enkelte rom. Dette regnes som ekstremt høye nivåer og gir over lang tids eksponering en uakseptabelt høy kreftrisiko, sier avdelingsingeniør Per Strand i Statens strålevern til NRK.

Årlig får 300 nordmenn lungekreft på grunn av radon. Nest etter røyking er radon den vanligste årsaken til lungekreft. (©NTB)

Personvernpolicy