Lønnsforskjellene øker

Lønnsforskjellene øker
Lønnsforskjellene øker

<pOslo Lønnsforskjellene i Norge blir stadig større, men utviklingen er ikke dramatisk, viser en ny rapport.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Institutt for samfunnsforskning (ISF) har sett på lønnsutviklingen i perioden 1995 til 2006 og konstaterer at forskjellene har økt.

Ikke dramatisk

Mens de 5 prosent best lønnede i 1995 i gjennomsnitt hadde 1,98 ganger så mye i lønn som en gjennomsnittlig lønnsmottaker, var forholdet elleve år senere økt til 2,08.

– Tallene er ikke dramatiske, men likevel ser vi en klar og jevn økning gjennom perioden, sier forsker Harald Dale-Olsen til forskning.no.

– Spredningen er noe større for årslønn enn for timelønn, noe vi antar skyldes en økning i arbeidsmengde, drevet fram av gode tider, sier han.

– Økt lønnsomhet gir økt lønnsspredning både mellom og innen foretak, fortsetter Dale-Olsen.

Mannsdominans

Økt stramhet på arbeidsmarkedet, som man opplever i gode tider, bidrar også til større lønnsforskjell, konkluderer rapporten.

Topplønnsmottakerne er fortsatt hovedsakelig menn, selv om kvinneandelen har økt fra 6 til 11 prosent.

– Sett i et likestillingsperspektiv er det jo positivt at vi har sett en nesten dobling av kvinneandelen gjennom perioden. På den annen side er bildet fremdeles preget av tung mannsdominans, sier Harald Dale-Olsen. (©NTB)

Personvernpolicy