Skattesvar

<pHer vil svarene på skattespørsmålene bli lagt ut fortløpende.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

SKATTEKALKULATORER FRA ABCPENGER:

Skatteberegning 2008

Kalkulatoren beregner skatten din for 2008.

Skatteberegning 2009
Kalkulatoren beregner skatten din for 2009.

Aksjebeskatning for 2008
Regn ut hvilken skatt du får på aksjeresultatet for 2008.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Mobilskatten
Kalkulatoren regner hvilket inntektspåslag du får når arbeidsgiver dekker telefon- og bredbåndsutgifter.

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Regnskapsligning
Kalkulatoren regner ut hvilket resultat og skatt du får når du må regnskapsligne en bolig.

Reiseutgiftskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.

Skatt på inntektspåslag
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på inntekter fra i overkant av 70.000 kroner.

Skattetrekk 2009
Beregn om du har riktig skattetrekk for 2009.

Utbyttebeskatning 2008
Slik beskattes utbyttet på aksjer du fortsatt hadde ved årsskiftet 2008/2009.

Svar gitt mandag 6. april.

Spørsmål 10

Hei! Ble aleneforsørger 1 januar 2008.Skal jeg ikke da ha klasse2???? å hvor mye utgjør det????

Ja, du har ett til skatteklasse 2. Det betyr at du får et personfradrag på 38.850 kroner ekstra. Dette gir deg en skattebesparelse på 10.878 kroner. Hvis endringen skjer for sent vil ikke ligningsmyndighetene få med seg at du er blitt enslig forsørger.

Spørsmål 9

har jeg mulighet å klage på skatten min når jeg har hatt en inntekt på 213 444 å skattet 40887,-kr.Fått baksmell på 832 kr...
Er under skatte klasse 1E...Kan jeg søke på grunnlag av lav inntekt??evt noe annet??har allerede avdrag på pensjon med 1759,-kr og foreldrefradrag-halvparten på denne...12500,-kr

Ved å legge inn inntekten din og ta med de to fradragene, gir skattekalkulatoren en skatt på 42.782 kroner. Men du har kanskje noen renteutgifter i tillegg. Skatten din ser med andre ord rimelig riktig ut.

Du vil ikke ha rett til noen skattebegrensning.

Regn selv med skatteberegningskalkulatoren for 2008.

Spørsmål 8

Jeg har hatt store utgifter på tannbehandling og har betalt en egenandel på 14000,- dette skyldes mageprobllemer som har ødelagt tennene mine. Er det fradragsberettiget.

Det kan være mulig at du har rett til fradrag for tannbehandlingen. Hvis du kan komme inn under en av disse sykdommen, kan du trekke det fra. Her er listen som Lignings-abc har satt opp:

 • Sjelden medisinsk tilstand,
 • leppe-kjeve-ganespalte,
 • kreft i munnhulen, tilgrensede vev eller i hoderegionen for øvrig,
 • infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander,
 • sykdommer og anomalier i munn og kjeve,
 • periodontitt,
 • tannutviklingsforstyrrelser,
 • bittanomalier,
 • patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon,
 • hyposalivasjon,
 • allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer,
 • tannskade ved godkjent yrkesskade,
 • tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade,
 • manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne.

Er du usikker fører du det opp, og gir fyldig tilleggsinformasjon om hvorfor du trekker fra dette beløpet. I verste fall får du ikke fradraget godkjent.

Spørsmål 7

Vi har betalt skatt av bidrag fra barnefar i alle år. Så er det noen som mener at dette er feil, er det?

Vi har egen avtale utenom innkrevningssentralen eller hva den kalles......

Barnebidrag skal ikke inntektsføres (eller fradragsføres). Det er en stund siden dette ble gjort om fra å være skattepliktig/fradragsberetiget.

Spørsmål 6

Min samboer og jeg har felles gjeld. Tidligere har vi fordelt gjelden 50/50 på selvangivelsen vår, men er det nødvendig?

All gjeld er ført opp på min samboer for 2008.

Han har høyere inntekt enn meg i 2008 så det er kanskje derfor?

Han er den heldige som får igjen nesten 30000, mens jeg har fått restskatt på 24000. Vi har også felles barn, og jeg har krysset av dette på min selvangivelse.

Takk på forhånd for gode råd og svar.

Så lenge begge har en alminnelig inntekt (nettoinntekt ) på over 38.850 kroner vil ikke fordelingen ha noen betydning for skatten.

Hvis en av dere er oppført med renteutgiftene, men dere begge betaler utgiftene, kan det være naturlig at den andre får overført skattebesparelsen. Hvis dere for eksempel har hatt 80.000 kroner i renteutgifter er hver andel 40.000 kroner. Skattebesparelsen på 40.000 kroner i renteutgifter er 11.200 kroner. Da skylder den som får fradraget 11.200 kroner til den som ikke har fått sitt fradrag.

Spørsmål 5

Har spørsmål vedr. reiseutgifter.
Har fast kontorsted i Fredrikstad, men reiser ca 1 gang pr uke til hovedkontoret vårt på Lysaker for å delta i prosjekt, møter ol.

Kan jeg føre reiseutgifter til Lysaker for de dagene jeg er der?

Her er spørsmålet om dette skal regnes som en yrkesreise eller arbeidsreise. For meg kan det se mest ut som en arbeidsreise. Jeg regner da med t du ikke har et fast oppmøtetidspunkt en viss dag per uke. Men jeg ville trukket det fra, med en begrunnelse for hvorfor.

Imidlertid kan det hende at du ikke får noe effekt av fradraget. Hvis vi regner 97 km fra Fredrikstad til Lysaker og 46 arbeidsreiser, får du 8.924 kilometer. Med en fradragssats på 1,40 kan du trekke fra 12.493 kroner. Du får bare trekke fra utgifter over 12.800 km. Det er i så fall reiseavstanden fra arbeidsstedet i Fredrikstad og hjem som kan gi deg et fradrag.

Se også reiseutgiftskalkulatoren.


Spørsmål 4

Eier en leilighet som jeg leier ut møblert til et firma.
Leieinntekt er 11000,-
Et utleiefirma administrerer leieforholdet slik at netto inntekt for min del er 9900,-

Dette er en leilighet i et borettslag, og månedlig husleie er 4007,-

Jeg har avdragsfrihet og har bundet renten på 4,0% i tre år. Månedsbeløp ligger vel på rundt 5000,-

Hva skal jeg skatte av i dette tilfellet?

Du kan trekke kostnaden til utleiefirmaet på 1.100 kroner i mnd. Av husleien fra borettlaget kan du trekke fra andelen av fellesutgifter. Andelen renteutgifter kan du trekke fra i selvangivelsen som en vanlig renteutgift. Renten på fastrentelånet trekker du også fra uavhengig av utleieforholdet.

Så lenge du leier ut møblert og utleieforholdet er ment å vare i mindre enn tre år, kan du trekke fra 15 prosent av leieintekten i møbelslitasje. Dette blir 19.800 kroner per år (1.650 kroner per mnd.

Skatten blir 28 prosent av overskuddet du får på utleievirksomheten.

Les mer om regnskapsligning her.

Regn ut hva du må betale i skatt i regnkspasligingskalkulatoren.


Spørsmål 3:

Vi er et ektepar som har blitt lignet i skatteklasse 2 f. Er det uten unntak at dette vil lønne seg??

Det er dette svarer jeg får fra likningsmyndighetene. Jeg står oppførst som hovedlåntaker, min mann som medlåntaker, jeg har lav inntekt pga sykdom, ca 165.000,- min mann rundt 350 000,- (jeg gikk på tidsbegrenset uføre i 2008).

Negativ gjeld blir overført til han, (ca 900.000,-), mens gjeldsrenter blir stående hos meg, slik at jeg blir bortimot nullskattyter (betaler kun toppskatten + et par tusen mer).

Han får restskatt på ca 25.000 og jeg får tilbake ca 8.400,- når jeg kjører lilkningen gjennom div. kalkulatorer og lar han stå med hele huslån og gjeldsrenter så vil regnestykket bli annerledes, og da er det skatteklasse 1 som ligger i disse kalkulatorene. (slik jeg har forstått).

Han vil da få en restskatt på ca 7.800,- og jeg tilbake ca 1.400,- . Deler vi huslån og gjeldsrenter så blir det følgende ,restskatt på ca 19.000,- og ca 11.500,- tilbake på meg.

Hvor vil personfradraget komme inn? Jeg har søkt og søkt, og ringt og ringt, men får ikke tilfrestillende svar slik at jeg føler at jeg kan levere fra meg papirene.

Ligningsmyndighetene skal ligne dere i den skatteklassen som gir lavest samlet skatt for dere. Men de beregner dette ut fra den fordelingen av fradrag som er gjort i selvangivelsen.

«Problemet» er at ligningsmyndighetene regner bare med den fordelingen dere har, ingen andre. Da vil det se ut som om det lønner seg at dere skattlegges i klasse 2. De tar ikke hensyn til at resultatet blir noe annet hvis fordelingen av renteutgiftene er en annen.

Som ektefeller kan dere fritt fordele fradragene mellom dere. Dette har normalt ingen betydning, men i noen tilfeller kan det ha det. Hvis den ene av ektefellene kommer under 38.850 kroner i netto inntekt, altså etter alle fradrag, vil dere kunne tape på det.

I praksis kan man miste effekten av hele personfradraget. Det er 28 prosent av fradraget på 38.850 kroner, noe som blir 10.878 kroner i økt skatt.

Dette tallet passer også me de forskjellene du angir. Det eneste du trenger å gjøre er på føre alle fradragene over på din mann. Dette har du altså full rett til å gjøre.

I skatteberegningskalkulatoren for 2008 vil du ogå kunne gjøre beregninger på dette. Der kan du se samlet skatt både i skatteklasse 1 og 2.

Spørsmål 2:

Er dokumentavgiften ved kjøp av hus fradragsberettiget?

Nei, dette er ikke fradragsberettiget. Du kan legge dokumentavgiften på boligens kjøpesum, for dermed å redusere gevinsten (eller øke tapet) ved salg. Men kan du selge boligen skattefritt, får dokumentavgiften ingen skattemessig betydning.

Spørsmål 1:
Må man overskjøte huset for å opparbeide botid, for deretter å få gevinsten skattefri?

Det er de reelle forholdene som avgjør. Hvis du har bodd der i mer enn 12 av de siste 24 månedene, og reellt har eid boligen er gevinsten skattefri. At boligen ikke er overskjøtet (registrert på deg) er ikke avgjørende her.

Personvernpolicy