Skattesvar

Her vil svarene på skattespørsmålene bli lagt ut fortløpende.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

SKATTEKALKULATORER FRA ABCPENGER:

Skatteberegning 2008

Kalkulatoren beregner skatten din for 2008.

Skatteberegning 2009
Kalkulatoren beregner skatten din for 2009.

Aksjebeskatning for 2008
Regn ut hvilken skatt du får på aksjeresultatet for 2008.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Mobilskatten
Kalkulatoren regner hvilket inntektspåslag du får når arbeidsgiver dekker telefon- og bredbåndsutgifter.

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Regnskapsligning
Kalkulatoren regner ut hvilket resultat og skatt du får når du må regnskapsligne en bolig.

Reiseutgiftskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.

Skatt på inntektspåslag
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på inntekter fra i overkant av 70.000 kroner.

Skattetrekk 2009
Beregn om du har riktig skattetrekk for 2009.

Utbyttebeskatning 2008
Slik beskattes utbyttet på aksjer du fortsatt hadde ved årsskiftet 2008/2009.

Svar gitt mandag 6. april.

Spørsmål 10

Hei! Ble aleneforsørger 1 januar 2008.Skal jeg ikke da ha klasse2???? å hvor mye utgjør det????

Ja, du har ett til skatteklasse 2. Det betyr at du får et personfradrag på 38.850 kroner ekstra. Dette gir deg en skattebesparelse på 10.878 kroner. Hvis endringen skjer for sent vil ikke ligningsmyndighetene få med seg at du er blitt enslig forsørger.

Spørsmål 9

har jeg mulighet å klage på skatten min når jeg har hatt en inntekt på 213 444 å skattet 40887,-kr.Fått baksmell på 832 kr...
Er under skatte klasse 1E...Kan jeg søke på grunnlag av lav inntekt??evt noe annet??har allerede avdrag på pensjon med 1759,-kr og foreldrefradrag-halvparten på denne...12500,-kr

Ved å legge inn inntekten din og ta med de to fradragene, gir skattekalkulatoren en skatt på 42.782 kroner. Men du har kanskje noen renteutgifter i tillegg. Skatten din ser med andre ord rimelig riktig ut.

Du vil ikke ha rett til noen skattebegrensning.

Regn selv med skatteberegningskalkulatoren for 2008.

Spørsmål 8

Jeg har hatt store utgifter på tannbehandling og har betalt en egenandel på 14000,- dette skyldes mageprobllemer som har ødelagt tennene mine. Er det fradragsberettiget.

Det kan være mulig at du har rett til fradrag for tannbehandlingen. Hvis du kan komme inn under en av disse sykdommen, kan du trekke det fra. Her er listen som Lignings-abc har satt opp:

 • Sjelden medisinsk tilstand,
 • leppe-kjeve-ganespalte,
 • kreft i munnhulen, tilgrensede vev eller i hoderegionen for øvrig,
 • infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander,
 • sykdommer og anomalier i munn og kjeve,
 • periodontitt,
 • tannutviklingsforstyrrelser,
 • bittanomalier,
 • patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon,
 • hyposalivasjon,
 • allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer,
 • tannskade ved godkjent yrkesskade,
 • tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade,
 • manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne.

Er du usikker fører du det opp, og gir fyldig tilleggsinformasjon om hvorfor du trekker fra dette beløpet. I verste fall får du ikke fradraget godkjent.

Spørsmål 7

Vi har betalt skatt av bidrag fra barnefar i alle år. Så er det noen som mener at dette er feil, er det?

Vi har egen avtale utenom innkrevningssentralen eller hva den kalles......

Barnebidrag skal ikke inntektsføres (eller fradragsføres). Det er en stund siden dette ble gjort om fra å være skattepliktig/fradragsberetiget.

Spørsmål 6

Min samboer og jeg har felles gjeld. Tidligere har vi fordelt gjelden 50/50 på selvangivelsen vår, men er det nødvendig?

All gjeld er ført opp på min samboer for 2008.

Han har høyere inntekt enn meg i 2008 så det er kanskje derfor?

Han er den heldige som får igjen nesten 30000, mens jeg har fått restskatt på 24000. Vi har også felles barn, og jeg har krysset av dette på min selvangivelse.

Takk på forhånd for gode råd og svar.

Så lenge begge har en alminnelig inntekt (nettoinntekt ) på over 38.850 kroner vil ikke fordelingen ha noen betydning for skatten.

Hvis en av dere er oppført med renteutgiftene, men dere begge betaler utgiftene, kan det være naturlig at den andre får overført skattebesparelsen. Hvis dere for eksempel har hatt 80.000 kroner i renteutgifter er hver andel 40.000 kroner. Skattebesparelsen på 40.000 kroner i renteutgifter er 11.200 kroner. Da skylder den som får fradraget 11.200 kroner til den som ikke har fått sitt fradrag.

Spørsmål 5

Har spørsmål vedr. reiseutgifter.
Har fast kontorsted i Fredrikstad, men reiser ca 1 gang pr uke til hovedkontoret vårt på Lysaker for å delta i prosjekt, møter ol.

Kan jeg føre reiseutgifter til Lysaker for de dagene jeg er der?

Her er spørsmålet om dette skal regnes som en yrkesreise eller arbeidsreise. For meg kan det se mest ut som en arbeidsreise. Jeg regner da med t du ikke har et fast oppmøtetidspunkt en viss dag per uke. Men jeg ville trukket det fra, med en begrunnelse for hvorfor.

Imidlertid kan det hende at du ikke får noe effekt av fradraget. Hvis vi regner 97 km fra Fredrikstad til Lysaker og 46 arbeidsreiser, får du 8.924 kilometer. Med en fradragssats på 1,40 kan du trekke fra 12.493 kroner. Du får bare trekke fra utgifter over 12.800 km. Det er i så fall reiseavstanden fra arbeidsstedet i Fredrikstad og hjem som kan gi deg et fradrag.

Se også reiseutgiftskalkulatoren.


Spørsmål 4

Eier en leilighet som jeg leier ut møblert til et firma.
Leieinntekt er 11000,-
Et utleiefirma administrerer leieforholdet slik at netto inntekt for min del er 9900,-

Dette er en leilighet i et borettslag, og månedlig husleie er 4007,-

Jeg har avdragsfrihet og har bundet renten på 4,0% i tre år. Månedsbeløp ligger vel på rundt 5000,-

Hva skal jeg skatte av i dette tilfellet?

Du kan trekke kostnaden til utleiefirmaet på 1.100 kroner i mnd. Av husleien fra borettlaget kan du trekke fra andelen av fellesutgifter. Andelen renteutgifter kan du trekke fra i selvangivelsen som en vanlig renteutgift. Renten på fastrentelånet trekker du også fra uavhengig av utleieforholdet.

Så lenge du leier ut møblert og utleieforholdet er ment å vare i mindre enn tre år, kan du trekke fra 15 prosent av leieintekten i møbelslitasje. Dette blir 19.800 kroner per år (1.650 kroner per mnd.

Skatten blir 28 prosent av overskuddet du får på utleievirksomheten.

Les mer om regnskapsligning her.

Regn ut hva du må betale i skatt i regnkspasligingskalkulatoren.


Spørsmål 3:

Vi er et ektepar som har blitt lignet i skatteklasse 2 f. Er det uten unntak at dette vil lønne seg??

Det er dette svarer jeg får fra likningsmyndighetene. Jeg står oppførst som hovedlåntaker, min mann som medlåntaker, jeg har lav inntekt pga sykdom, ca 165.000,- min mann rundt 350 000,- (jeg gikk på tidsbegrenset uføre i 2008).

Negativ gjeld blir overført til han, (ca 900.000,-), mens gjeldsrenter blir stående hos meg, slik at jeg blir bortimot nullskattyter (betaler kun toppskatten + et par tusen mer).

Han får restskatt på ca 25.000 og jeg får tilbake ca 8.400,- når jeg kjører lilkningen gjennom div. kalkulatorer og lar han stå med hele huslån og gjeldsrenter så vil regnestykket bli annerledes, og da er det skatteklasse 1 som ligger i disse kalkulatorene. (slik jeg har forstått).

Han vil da få en restskatt på ca 7.800,- og jeg tilbake ca 1.400,- . Deler vi huslån og gjeldsrenter så blir det følgende ,restskatt på ca 19.000,- og ca 11.500,- tilbake på meg.

Hvor vil personfradraget komme inn? Jeg har søkt og søkt, og ringt og ringt, men får ikke tilfrestillende svar slik at jeg føler at jeg kan levere fra meg papirene.

Ligningsmyndighetene skal ligne dere i den skatteklassen som gir lavest samlet skatt for dere. Men de beregner dette ut fra den fordelingen av fradrag som er gjort i selvangivelsen.

«Problemet» er at ligningsmyndighetene regner bare med den fordelingen dere har, ingen andre. Da vil det se ut som om det lønner seg at dere skattlegges i klasse 2. De tar ikke hensyn til at resultatet blir noe annet hvis fordelingen av renteutgiftene er en annen.

Som ektefeller kan dere fritt fordele fradragene mellom dere. Dette har normalt ingen betydning, men i noen tilfeller kan det ha det. Hvis den ene av ektefellene kommer under 38.850 kroner i netto inntekt, altså etter alle fradrag, vil dere kunne tape på det.

I praksis kan man miste effekten av hele personfradraget. Det er 28 prosent av fradraget på 38.850 kroner, noe som blir 10.878 kroner i økt skatt.

Dette tallet passer også me de forskjellene du angir. Det eneste du trenger å gjøre er på føre alle fradragene over på din mann. Dette har du altså full rett til å gjøre.

I skatteberegningskalkulatoren for 2008 vil du ogå kunne gjøre beregninger på dette. Der kan du se samlet skatt både i skatteklasse 1 og 2.

Spørsmål 2:

Er dokumentavgiften ved kjøp av hus fradragsberettiget?

Nei, dette er ikke fradragsberettiget. Du kan legge dokumentavgiften på boligens kjøpesum, for dermed å redusere gevinsten (eller øke tapet) ved salg. Men kan du selge boligen skattefritt, får dokumentavgiften ingen skattemessig betydning.

Spørsmål 1:
Må man overskjøte huset for å opparbeide botid, for deretter å få gevinsten skattefri?

Det er de reelle forholdene som avgjør. Hvis du har bodd der i mer enn 12 av de siste 24 månedene, og reellt har eid boligen er gevinsten skattefri. At boligen ikke er overskjøtet (registrert på deg) er ikke avgjørende her.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:05 Politiet tror de kan oppklare Birgitte Tengs-saken21:37 Tidligere fylkesordfører Ragnar Kristoffersen er død21:28 Barna er sporløst borte: – Hun sa de var blitt «zombier»21:17 Høie: Ikke akutt mangel på smittevernutstyr i Norge nå21:16 Mann fikk strafferabatt for å ha deltatt i rettssaken via videolink21:16 Polaris Media dropper utbytte21:14 Kommunene sliter med å nå ut til sårbare barn under koronakrisen21:14 Snart 3.000 til tjeneste som helsepersonell21:12 Fagermo om fotballåret: Sesongstart uten publikum, NM-walkover og tre kamper i uka20:52 Patrick McEnroe coronasmittet20:46 Syrisk TV melder om israelsk luftangrep20:45 Norske sykepleiere forteller: Inngripende endringer, lange vakter og utrygghet20:14 Coronautbrudd på amerikansk hangarskip20:11 Både ordfører og varaordfører i Nes smittet20:09 Dødstallet i Frankrike stiger20:08 Amerikansk etterretning hjalp Frode Berg20:07 Oslo tilbyr skole og barnehage også i påsken19:49 Artisten «Kamelen» tiltalt for trusler og medvirkning til ran19:48 Russland åpner for unntakstilstand19:47 Mann siktet for mishandling etter at familiemedlemmer ville bryte coronaregler19:45 Pandemien har forårsaket 837 nye dødsfall i Italia19:44 Coronahopp for Høyre på ny meningsmåling19:34 Erna åpner for noe oppmyking etter påske18:17 En person alvorlig skadd etter at hund angrep flere i Drammen18:17 Person fra Asker død etter koronasmitte18:15 Pandemien har kostet flere liv i USA enn Kina17:49 Coronakrisen fører til at luftens giganter førtidspensjoneres17:37 Turkmenistan forbyr ordet «coronavirus»17:03 Ekspert: – Trump har møtt sin overmakt16:52 Sykepleier døde av corona: – Jeg har det bra. Ikke si noe til mamma og pappa16:30 Foreldre siktet for bortføring av fire barn16:29 Regjeringen bestiller 1.000 nødrespiratorer15:34 Visit Norway legges ned i Danmark15:33 Dårlig vær kan avskjære Finnmark fra resten av landet i lang tid15:14 EOS-utvalget: Kritisk til E-tjenestens innsamling i Norge15:13 Bill Gates advarte mot ny pandemi: – Ingen hørte etter14:56 Diabetestelefonen har firedoblet trafikken14:52 Ingen fotball for Haaland og co. før mai14:46 NHO sier nei til lønnsløft for å corona-sikre jordbruket14:28 Mot løsning for Rajas krisepakke for idretten14:27 Anniken Hauglie blir ny sjef i Norsk olje og gass14:22 På denne britiske øya bygde nazistene en konsentrasjonsleir14:12 Sverige innfører besøksforbud på aldershjem14:11 Stortinget sier nei til privateide kraftkabler13:58 Tettey legger opp neste sommer13:58 Krevende å holde oversikt som forbruker13:25 Coronafriske «pasient 47» spiser lunsjen sin på et eget bord13:15 Langrenn med hovedsponsor på plass13:01 31 personer fikk feil prøvesvar12:48 Europeisk handelsløsning med Iran på plass12:45 IS-siktet kvinne varetektsfengslet fram til etter påske11:59 Passasjertrafikken på norske flyplasser ned 93 prosent11:57 Billig olje gir lav inflasjon i euro-landene11:56 Syklist døde i ulykke i Telemark11:52 Vedum: – Selv med denne pakken vil flere miste jobbene sine11:11 – Dette bildet oppsummerer for meg alt som er galt med landet11:11 Eliteserieklubbene kan trene organisert fra onsdag11:08 Reagerer kraftig mot Forsvaret-forskrift: – Vil få mulighet til å beordre sivile11:08 EOS-utvalget refser PST11:06 Sverige spår arbeidsledighet på 9 prosent10:40 Lego-overskuddet nær doblet10:32 Første hetebølge i Antarktis10:28 Fem corona-pasienter ble bedre etter å ha fått blodplasma fra friske10:20 Oslo Børs åpner opp 2,5 prosent10:19 Nesten 12.000 nye dagpengesøknader til Nav på mandag10:18 Guvernør: New York trenger 1 million helsearbeidere10:17 Milliardkontrakt inngått for D-blokka i regjeringskvartalet09:59 21-årig blogger blåste av virus-advarsler – nå er hun selv smittet09:23 Norske oljeselskaper selger ikke med tap: – Vi forventer at de overlever09:20 Indonesia stenger grensa for utlendinger09:19 194 innsatte løslatt før tiden for å redusere smitterisiko09:19 Solbakken & co. går ned 20 prosent i lønn08:31 ESA godkjenner norsk støtte til flyselskaper08:25 Bayern-sjefen vil forlenge Bundesliga til høsten08:14 19 omkommet i voldsom skogbrann i Kina08:05 Politiet oppfordrer folk til å ta samfunnsansvar07:52 Nå gjør de bestselgeren sin elektrisk07:45 Bred enighet om ny krisepakke07:43 Norsk forskning: Vil bruke astronaut-urin til å blande månebetong07:39 Norwegian kansellerer alle avganger til Finnmark i april07:39 Oljeprisen stiger07:38 Forskere i Trondheim har utviklet ny coronatest i rekordfart07:22 USA har vedtatt at våpenbutikker kan holde åpent06:55 Flere enn 20.000 helsearbeidere smittet i Italia og Spania06:51 Virus-stopp for Eliteserien: – Snudd hverdagen nesten på hodet06:31 Ajer om van Dijk-sammenligningen: – Selvfølgelig smigrende06:30 Dyrene tar tilbake storbyens tomme gater06:19 Harry og Meghan starter hverdagslivet i Los Angeles06:15 Norsk politikk i coronadvale – men iskanten kommer06:04 Dette skjer i dag06:00 Zimbabwes innbyggere må velge mellom sult og corona05:56 Svensk skitopp bryter tausheten: – Det er en tøff situasjon05:31 Loveleen Brenna kritiserer informasjonen til minoriteter05:30 Dette skjedde i natt05:30 Corona-dødeligheten i Norge så langt: 0,6 prosent04:56 Rasende russ får ikke penger tilbake for avlyst treff i Kongeparken04:49 Skogbrannsesongen i Australias hardest rammede delstat er over04:20 Koronakrisen kan gi reduserte tiltaler og straffer04:01 Magnus Carlsen kondolerte etter at rivalen mistet kona03:31 Undersøkelse avslører økt usikkerhet i boligmarkedet
Siste nytt
22:05NorgePolitiet tror de kan oppklare Birgitte Tengs-saken21:37NorgeTidligere fylkesordfører Ragnar Kristoffersen er død21:28VerdenBarna er sporløst borte: – Hun sa de var blitt «zombier»21:17Helse og livsstilHøie: Ikke akutt mangel på smittevernutstyr i Norge nå21:16NorgeMann fikk strafferabatt for å ha deltatt i rettssaken via videolink21:16PengerPolaris Media dropper utbytte21:14Helse og livsstilKommunene sliter med å nå ut til sårbare barn under koronakrisen21:14Helse og livsstilSnart 3.000 til tjeneste som helsepersonell21:12SportFagermo om fotballåret: Sesongstart uten publikum, NM-walkover og tre kamper i uka20:52SportPatrick McEnroe coronasmittet20:46VerdenSyrisk TV melder om israelsk luftangrep20:45Helse og livsstilNorske sykepleiere forteller: Inngripende endringer, lange vakter og utrygghet20:14Helse og livsstilCoronautbrudd på amerikansk hangarskip20:11Helse og livsstilBåde ordfører og varaordfører i Nes smittet20:09Helse og livsstilDødstallet i Frankrike stiger20:08NorgeAmerikansk etterretning hjalp Frode Berg20:07Helse og livsstilOslo tilbyr skole og barnehage også i påsken19:49NorgeArtisten «Kamelen» tiltalt for trusler og medvirkning til ran19:48Helse og livsstilRussland åpner for unntakstilstand19:47Helse og livsstilMann siktet for mishandling etter at familiemedlemmer ville bryte coronaregler19:45Helse og livsstilPandemien har forårsaket 837 nye dødsfall i Italia19:44PolitikkCoronahopp for Høyre på ny meningsmåling19:34Helse og livsstilErna åpner for noe oppmyking etter påske18:17NorgeEn person alvorlig skadd etter at hund angrep flere i Drammen18:17Helse og livsstilPerson fra Asker død etter koronasmitte18:15Helse og livsstilPandemien har kostet flere liv i USA enn Kina17:49ReiseCoronakrisen fører til at luftens giganter førtidspensjoneres17:37VerdenTurkmenistan forbyr ordet «coronavirus»17:03PengerEkspert: – Trump har møtt sin overmakt16:52VerdenSykepleier døde av corona: – Jeg har det bra. Ikke si noe til mamma og pappa16:30NorgeForeldre siktet for bortføring av fire barn16:29Helse og livsstilRegjeringen bestiller 1.000 nødrespiratorer15:34ReiseVisit Norway legges ned i Danmark15:33NorgeDårlig vær kan avskjære Finnmark fra resten av landet i lang tid15:14NorgeEOS-utvalget: Kritisk til E-tjenestens innsamling i Norge15:13NorgeBill Gates advarte mot ny pandemi: – Ingen hørte etter14:56Helse og livsstilDiabetestelefonen har firedoblet trafikken14:52SportIngen fotball for Haaland og co. før mai14:46PengerNHO sier nei til lønnsløft for å corona-sikre jordbruket14:28SportMot løsning for Rajas krisepakke for idretten14:27PolitikkAnniken Hauglie blir ny sjef i Norsk olje og gass14:22VerdenPå denne britiske øya bygde nazistene en konsentrasjonsleir14:12VerdenSverige innfører besøksforbud på aldershjem14:11PolitikkStortinget sier nei til privateide kraftkabler13:58SportTettey legger opp neste sommer13:58PengerKrevende å holde oversikt som forbruker13:25VerdenCoronafriske «pasient 47» spiser lunsjen sin på et eget bord13:15SportLangrenn med hovedsponsor på plass13:01Helse og livsstil31 personer fikk feil prøvesvar12:48PengerEuropeisk handelsløsning med Iran på plass12:45NorgeIS-siktet kvinne varetektsfengslet fram til etter påske11:59ReisePassasjertrafikken på norske flyplasser ned 93 prosent11:57PengerBillig olje gir lav inflasjon i euro-landene11:56NorgeSyklist døde i ulykke i Telemark11:52PolitikkVedum: – Selv med denne pakken vil flere miste jobbene sine11:11Verden– Dette bildet oppsummerer for meg alt som er galt med landet11:11SportEliteserieklubbene kan trene organisert fra onsdag11:08NorgeReagerer kraftig mot Forsvaret-forskrift: – Vil få mulighet til å beordre sivile11:08NorgeEOS-utvalget refser PST11:06PengerSverige spår arbeidsledighet på 9 prosent10:40PengerLego-overskuddet nær doblet10:32VerdenFørste hetebølge i Antarktis10:28Helse og livsstilFem corona-pasienter ble bedre etter å ha fått blodplasma fra friske10:20PengerOslo Børs åpner opp 2,5 prosent10:19PengerNesten 12.000 nye dagpengesøknader til Nav på mandag10:18Helse og livsstilGuvernør: New York trenger 1 million helsearbeidere10:17PengerMilliardkontrakt inngått for D-blokka i regjeringskvartalet09:59Helse og livsstil21-årig blogger blåste av virus-advarsler – nå er hun selv smittet09:23PengerNorske oljeselskaper selger ikke med tap: – Vi forventer at de overlever09:20ReiseIndonesia stenger grensa for utlendinger09:19Norge194 innsatte løslatt før tiden for å redusere smitterisiko09:19SportSolbakken & co. går ned 20 prosent i lønn08:31PengerESA godkjenner norsk støtte til flyselskaper08:25SportBayern-sjefen vil forlenge Bundesliga til høsten08:14Verden19 omkommet i voldsom skogbrann i Kina08:05NorgePolitiet oppfordrer folk til å ta samfunnsansvar07:52MotorNå gjør de bestselgeren sin elektrisk07:45PolitikkBred enighet om ny krisepakke07:43NorgeNorsk forskning: Vil bruke astronaut-urin til å blande månebetong07:39ReiseNorwegian kansellerer alle avganger til Finnmark i april07:39PengerOljeprisen stiger07:38Helse og livsstilForskere i Trondheim har utviklet ny coronatest i rekordfart07:22VerdenUSA har vedtatt at våpenbutikker kan holde åpent06:55Helse og livsstilFlere enn 20.000 helsearbeidere smittet i Italia og Spania06:51SportVirus-stopp for Eliteserien: – Snudd hverdagen nesten på hodet06:31SportAjer om van Dijk-sammenligningen: – Selvfølgelig smigrende06:30VerdenDyrene tar tilbake storbyens tomme gater06:19VerdenHarry og Meghan starter hverdagslivet i Los Angeles06:15PolitikkNorsk politikk i coronadvale – men iskanten kommer06:04NorgeDette skjer i dag06:00VerdenZimbabwes innbyggere må velge mellom sult og corona05:56SportSvensk skitopp bryter tausheten: – Det er en tøff situasjon05:31NorgeLoveleen Brenna kritiserer informasjonen til minoriteter05:30NorgeDette skjedde i natt05:30Helse og livsstilCorona-dødeligheten i Norge så langt: 0,6 prosent04:56NorgeRasende russ får ikke penger tilbake for avlyst treff i Kongeparken04:49VerdenSkogbrannsesongen i Australias hardest rammede delstat er over04:20NorgeKoronakrisen kan gi reduserte tiltaler og straffer04:01SportMagnus Carlsen kondolerte etter at rivalen mistet kona03:31NorgeUndersøkelse avslører økt usikkerhet i boligmarkedet
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus