ABC Kronikk

Solhjells eksamen

Solhjells nye utspill vil bidra til å bygge ned den klassiske skolen, og fremheve skolen som velferdsgode og rettighetsinstitusjon. Dette vil ikke bidra til å få norsk skole på kunnskapssporet igjen, mener professor Kaare Skagen. (Foto: Scanpix)
Solhjells nye utspill vil bidra til å bygge ned den klassiske skolen, og fremheve skolen som velferdsgode og rettighetsinstitusjon. Dette vil ikke bidra til å få norsk skole på kunnskapssporet igjen, mener professor Kaare Skagen. (Foto: Scanpix)

<pNye forslag fra regjeringen vil svekke arbeidet med å motivere elever til faglige prestasjoner og innsats i skolearbeidet, skriver professor Kaare Skagen ved Høgskolen i Oslo.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Professor Kaare Skagen. (Foto: HiO)Professor Kaare Skagen. (Foto: HiO)

De siste tiårene er elevenes rettigheter til skolegang, vitnemål og kompetanse blitt bygget ut.

Tidligere var det elevenes ansvar å sørge for at de tilegnet seg kunnskap og at de leverte hjemme- arbeider, møtte opp til nødvendige prøver og eksamener. To utspill fra SV-statsråd Solhjell viser at regjeringen nå i større grad vil overlate dette ansvaret til lærerne som skal sørge for at elevene blir vurdert og kommer gjennom skolen. Samtidig lanseres et forsøk med å fjerne eksamen og erstatte den med mappevurdering.

Til sammen vil forslagene svekke arbeidet med å motivere elever til faglige prestasjoner og innsats i skolearbeidet.

Flere utspill fra den rødgrønne regjeringen de siste to årene har pekt i retning av en helt annen kurs i skolepolitikken. Statsråd Solhjell har fjernet seg fra urealistiske drømmerier som «ansvar for egen læring» og «læreren som veileder». Og forslaget om ny lærerutdannelse for grunnskolen er det historisk sus over. Allmennlæreren bisettes og en faglærerordning blir innført. I virkeligheten gjeninnføres og utvides ordningen fra før enhetsskolen ble innført i 1960-årene, da faglærere underviste på ungdomstrinnet. Den politiske eliten i Arbeiderpartiet og SV har all ære av denne innrømmelsen.

Desto mer overraskende er det å være vitne til den mangelen på indre sammenheng som regjeringens skolepolitikk oppviser i disse dager. Solhjell har nettopp lansert en kostbar PR-kampanje for å satse på læreren som nøkkelperson i skoleutvikling. Samtidig sender Utdanningsdirektoratet hans ut et forslag til forskrift om vurdering som alvorlig svekker prinsippet om at elevene i hvert fall må møte opp til eksamener og levere faglige arbeider, hvis de skal få vitnemål og karakterer. I stedet pålegges nå lærerne å fremskaffe grunnlag for vurdering av elevenes faglige prestasjoner. I tillegg lanserer nå også Solhjell et forsøk om å innføre mappevurdering i skolen. Forslaget vil innebære at eksamen under kontrollerte former vil blir kraftig svekket. Utspillet kom på elevorganisasjonens møte og ble møtt med jubel. Solhjell er på popularitetsjakt og kommer med populistiske utspill.

De som kjenner norsk skolehistorie vet at når et forsøk settes i gang, er det alvor. Enhetsskolen kunne ikke vært innført uten forsøk. Solhjell følger opp venstresidens mest uheldige tradisjoner når han helt overser lektorer og lærere i denne saken. Det er allerede stor bekymring i skolen over omleggingen til eksamen med mange hjelpemidler. Mange lærere mener at disse eksamensordningene svekker elevenes motivasjon og forsterker sosiale skiller mellom elevene.

Mange var bekymret da det het i den rødgrønne Soria Moria-erklæringen at regjeringen skulle arbeide for å utvikle «alternative vurderingsformer». Striden om eksamen har lange tradisjoner i norsk skole, og i dag trenger vi minst av alt forslag som vil svekke faglige krav i skolen.

Solhjells utspill vil bidra til å bygge ned den klassiske skolen, og fremheve skolen som velferdsgode og rettighetsinstitusjon. Dette vil ikke bidra til å få norsk skole på kunnskapssporet igjen.

Kaare Skagen

Professor

Høgskolen i Oslo

Korrigert: Feilstavelse i navnet til Solhjell er rettet opp, 14.42.

Personvernpolicy