Lønnsforskjellene øker i helsesektoren

<pLønnsforskjellene mellom kvinner og menn øker innenfor helsevesenet og finansnæringen. I helseforetakene tjente i fjor kvinner i gjennomsnitt 76,2 prosent av de menn tjente mot 77,4 prosent i 2007.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Beregningsgrunnlaget

• Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) avgir vanligvis to rapporter hvert år:

• En rapport foran lønnsoppgjørene som består av en foreløpig rapport i slutten av februar og en endelig versjon i slutten av mars. Rapporten gir en oversikt over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen og utviklingen i konkurranseevnen.

• En rapport i juni med oppsummering av lønnsoppgjørene og statistikk for lønns- og inntektsfordelingen.

(kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet) (©NTB)

Tallene kommer fram i den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) som ble lagt fram mandag.

Innenfor de store forhandlingsområdene sett under ett er lønnsforskjellen mellom kvinner og menn blitt litt mindre.

For kvinner ansatt i finansnæringen og i helsetjenesten økte forskjellene. Kvinner ansatt i finansnæringen tjente i fjor 72,1 prosent av det menn tjente mot 74,1 prosent i 2007. For ansatte i helseforetakene var tilsvarende tall 76,2 og 77,4 prosent og for ansatte i Spekter-bedrifter utenom helseforetakene 93,6 og 94,3 prosent.

Lærere mest like

Størst likhet er det for undervisningspersonell i kommunene der kvinner i fjor tjente 96,7 prosent av det menn tjente (96,6 prosent i 2007).

Kvinnelige industriarbeidere innenfor NHO-området tjente i fjor 88,5 prosent av det menn tjente (88,3 i 2007). For industrifunksjonærer var de tilsvarende tallene 78,2 og 77,7 prosent.

Statsansatte kvinner tjente i fjor 91,5 prosent av det statsansatte menn tjente (91,4 prosent i 2007). Tilsvarende tall for kommuneansatte kvinner fra 91,3 og 90,4 prosent.

6 prosent vekst

Den gjennomsnittlige lønnsveksten fra 2007 til 2008 er beregnet til 6 prosent, mot 5,4 prosent fra 2006 til 2007. Lønnsveksten i fjor var den høyeste siden 1998. Veksten var størst innenfor finansnæringen.

Lønnsveksten i fjor varierte mellom 4,4 og 6,7 prosent i de store forhandlingsområdene med unntak av finanstjenester. Her bidro høye bonusutbetalinger til at lønnsveksten kom opp i 9,2 prosent.

Lønnsoverhenget til 2009 anslås i gjennomsnitt til 2,3 prosent, 0,3 prosentpoeng høyere enn til 2008.

På grunn av høyere prisvekst enn året økte likevel reallønnen etter skatt mindre fra 2007 til 2008 enn året før. Fra 2007 til 2008 gikk reallønnen opp med 2 prosent mot 4,5 prosent fra 2006 til 2007.

Lederlønningene

Veksten for lederlønningene i 2008 i ulike næringer var gjennomgående klart høyere enn for lønnstakerne ellers. Nye tall tyder imidlertid på at det var fall i gjennomsnittlige opsjonsytelser fra 2007 til 2008, noe som trekker den samlede godtgjørelsen til ledere ned.

De feteste tilleggene kom til ledere i foretak i finansnæringen med ti eller flere ansatte der lønnen økte med 28,6 prosent. Det gjennomsnittlige lønnsnivået for administrerende direktører i disse foretakene kom i fjor opp i 1.602.900 kroner.

For industriledere var veksten 13,3 prosent (889.400 kroner) og for ledere innenfor varehandel 10 prosent (733.200 kroner). (©NTB)

Personvernpolicy