Britene på god vei til å nå klimamålene

De har grunn til å være stolte. Illustrasjonsfoto av briter: Colourbox.
De har grunn til å være stolte. Illustrasjonsfoto av briter: Colourbox.

<pStorbritannia er på god vei til å oppfylle utslippsforpliktelsene landet har påtatt seg i Kyotoprotokollen. For Norge ser situasjonen mye verre ut.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Utslippene av klimagasser gikk ned med 2 prosent i Storbritannia i fjor, viser foreløpige tall fra det britiske departementet for energi og klimaendring. Utslippene ligger dermed hele 20 prosent under utslippsnivået i 1990.

I Kyotoprotokollen og gjennom den interne byrdefordelingen i EU har Storbritannia forpliktet seg til å redusere utslippene til 12,5 prosent under 1990-nivå i perioden 2008–2012.

I Norge har utviklingen gått i motsatt retning. Utslippstall for 2008 foreligger ikke ennå, men i 2007 lå utslippene 10,8 prosent over 1990-nivået. Veksten skyldes først og fremst økt olje- og gassproduksjon og økt veitrafikk.

Kullkraft fases ut

Blant landene som har påtatt seg utslippsforpliktelser i Kyotoprotokollen, er det kun Storbritannia, Tyskland, Polen, Russland og Ukraina som har opplevd en reduksjon i utslippene siden 1990, som er protokollens referanseår.

Det er overgangen fra kull til naturgass i kraftproduksjonen, kombinert med lavere forbruk av fossile brensler i industrien og veitransporten, som forklarer utslippsreduksjonen i Storbritannia, melder det britiske departementet. Både dyre utslippstillatelser og rekordhøy kullpris bidro til at mange britiske kraftprodusenter byttet fra kull til gass i fjor.

I motsetning til britene har ikke vannkraftnasjonen Norge muligheten til å redusere utslippene ved å fase ut kullkraft. Dette er en av grunnene til at Norge ikke påtok seg like strenge forpliktelser som EU i Kyotoprotokollen.

Økende utslipp i Norge

I Kyotoprotokollen forpliktet Norge seg til å holde utslippene i perioden 2008–2012 på et nivå som ikke er mer enn 1 prosent over utslippsnivået i 1990. Ifølge klimaforliket skal dette målet overoppfylles med 10 prosentpoeng.

Det er ikke dermed sagt at Norges utslipp av klimagasser vil gå ned med det første. Tvert imot har Statistisk sentralbyrå beregnet at utslippene vil øke til 15 prosent over 1990-nivå i 2012.

I praksis betyr dette at Norge må legge ut store summer for å kjøpe klimakvoter og finansiere utslippsreduksjoner i utlandet. Britene kan derimot tjene gode penger på å selge overskuddskvoter til klimapolitiske bakstrevere. (©NTB)

Personvernpolicy