- Elektromagnetisme kan hjelpe deprimerte

PRØVES UT: Flere steder i Sverige brukes den elektromagnetisme i behandling mot depresjon. En vitenskapelig gjennomgang viser at det kan ha noe for seg. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
PRØVES UT: Flere steder i Sverige brukes den elektromagnetisme i behandling mot depresjon. En vitenskapelig gjennomgang viser at det kan ha noe for seg. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pMennesker som lider av depresjon, og som ikke kan hjelpes med legemidler, kan bli bedre ved hjelp av elektromagnetisme, ifølge svenske helsemyndigheter.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Mer om depresjon

Hovedsymptomene er depresjonsfølelse, tap av interesser og lyst, samt redusert energi.

Andre symptomer kan være skyldfølelse eller dårlig samvittighet, mindreverdighetstanker eller nedsatt selvtillit, selvmordstanker, konsentrasjonsvansker, psykomotoriske forstyrrelser (rastløshet, uro, oppspilthet eller hemning), søvnforstyrrelser, nedsatt appetitt eller vekttap.

Depresjon har blitt mer vanlig de siste tiårene, spesielt de lette og middels alvorlige.

Trolig får minst 25 prosent av alle kvinner og 15 prosent av alle menn en depresjon som trenger behandling i løpet av livet

Andelen som til en hver tid er deprimerte, anslås til å være 3-5 prosent.

Kilde: Pasienthandboka.no

Det er Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) som i en ny rapport slår fast at elektromagnetisme kan hjelpe mot depresjon.

Men behandlingen er fortsatt på forskningsstadiet, understreker SBU i en pressemelding.

Transkraniell magnetstimulering (TMS) går ut på å stimulere hjernen med en elektromagnetisk spole. Pasienten er våken under behandlingen og kjenner det som småstikking i hodebunnen.

Metoden brukes eksperimentelt flere steder i Sverige, men ingen har kunnet vise sikkert hvorfor magnetstimulering skulle ha antidepressiv effekt. Men bilder tegnet med magnetkamera viser at magnetstimulering påvirker blodstrømmen og glukoseomsetningen i hjernen.

Bakgrunnen for SBUs rapport er at de har foretatt en vitenskapelig gjennomgang av metoden. Konklusjonen er at metoden kan virke positivt på personer som lider av depresjon, men at man fremdeles mangler kunnskap om hvordan den best skal benyttes og om behandlingen kan gi alvorlige bivirkninger.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

En studie viste at pasienter som ikke har hatt nytte av antidepressive legemidler, ble bedre eller helt friske av to til fem uker med TMS-behandling behandling. Men mer en halvparten av pasientene ble syke igjen innen seks måneder etter avsluttet behandling.

Gjennomgangen viste at de vanligste bivirkningene knyttet til metoden er hodepine og muskelsmerter, som avtar i løpet av behandlingsperioden. Men SBU utelukker ikke at mer alvorlige bivirkninger kan forekomme, da studiene som finnes så langt er små.

SBU anbefaler at man utreder metoden videre i studier med pasienter som ikke får tilstrekkelig hjelp av antidepressive legemidler.