Slik søker du om dagpenger

For å få dagpenger må du være registrert som arbeidssøkende.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Andre tilhørende kapitler

Dagpenger

Kalkulatorer:

Dagpengekalkulator
Regn ut hvor mye du har rett på i dagpenger ved arbeidsløshet.

Først og fremst må du registrere deg som arbeidssøker ved ditt lokale arbeidskontor. Her får du utlevert et søknadsskjema som du må fylle ut. Det får du hjelp til på kontoret. Du får tidligst dagpenger fra den dagen du søker. Vanligvis går det tre dager fra du har meldt deg ledig og du ikke lenger mottar lønn, til du får utbetalt dagpenger.

Vedlegg til søknaden om dagpenger

Her har vi sakset kravene til søknaden din fra Arbeidsmarkedsetatens internett sider. Som du kan se er det ganske mye som skal med før de ser på søknaden din: Søknad om dagpenger kan ikke behandles før alle nødvendige vedlegg foreligger. Ta med følgende dokumenter når du søker om dagpenger, (du må selv sørge for kopier av dokumentene dine):

 • Alle lønns- og trekkoppgaver for i fjor, også oppgaver over eventuelle dagpenger, sykepenger, adopsjonspenger og tiltakslønn, for samme tid. Det kreves datautskrift fra ligningskontoret over lønns- og trekkoppgaver stemplet og signert av tjenestemann.
 • Dersom dagpengesøknaden behandles i begynnelsen av året, og det ikke er mulig å skaffe den dokumentasjon som er nevnt over, må du legge fram lønnsoppgave for desember som viser samlet inntekt i året. Denne må være stemplet og signert av arbeidsgiver.
 • Trygdeytelser skal bekreftes med utskrift fra trygdekontor eller ligningskontor, der det fremgår hvilken type ytelse det gjelder.
 • Personer over 64 år som søker om dagpenger på grunnlag av tidligere næringsinntekt, må legge fram kopi av selvangivelsen, stemplet og signert av ligningskontoret.
 • Skattekortet, del 1 (originalt). Dersom du arbeider deltid og tjener mer hos arbeidsgiveren din enn du vil motta i dagpenger, kan du levere skattekortets del 2 (biarbeidsgiver). Hvis du ikke leverer skattekort, blir det trukket 50 prosent skatt av dagpengene.
 • Kopi av arbeidsavtalen for ditt siste arbeidsforhold.
 • Eventuelle øvrige arbeidsavtaler for siste 12 måneder. Du må oppgi og dokumentere arbeidstid per uke for alle arbeidsforhold i denne 12-månedersperioden.
 • Bekreftelse på sluttårsak fra din(e) arbeidsgiver(e) de siste seks månedene. Bekreftelse kan eventuelt skrives på blankett PB 1925, som du får på arbeidskontoret.

Andre dokumenter som det kan være nødvendig å legge ved:

 • Lønns- og trekkoppgaver for de tre siste kalenderår, dersom gjennomsnittsinntekten din i denne perioden har vært høyere enn inntekten din siste kalenderår. Det kreves datautskrift fra ligningskontoret over lønns- og trekkoppgaver stemplet og signert av tjenestemann. Gjennomsnittsinntekten kan gi deg høyere dagpenger, eller dagpenger i lengre tid. Det er også mulig at du fyller kravet til minsteinntekt bare ved at gjennomsnittsinntekten for de tre siste kalenderårene dokumenteres.
 • Sjøfartsbok/vernepliktsbok (nydimitterte skal legge ved kopi av side tre i vernepliktsboka).
 • Legeattest dersom du har dårligere muligheter til å søke arbeid på grunn av din egen eller familiemedlemmers helse.
 • Permitteringsvarsel med opplysninger om årsak til permitteringen, permitteringens varighet og tidsrom med lønn fra arbeidsgiver.
 • Oversikt over eventuelle økonomiske ytelser fra tidligere arbeidsgiver(e), både engangsytelser og løpende ytelser.
 • Spesifisert og bekreftet utskrift om andre trygdeytelser fra trygdekontoret.
 • Attest E 301 ved overføring av trygde- og arbeidsperioder fra EØS-land.
 • Pass dersom du er utenlandsk statsborger i et land utenfor Norden eller EØS-området. Statsborgere fra Norden/EØS-området må vise oppholds- og arbeidstillatelse bare dersom oppholdet varer ut over tre måneder fra ankomst.

Personvernpolicy