- Ving diskriminerer rullestolbrukere

Dørterskler på offentlige steder gjør det vanskelig for rullestolbrukere å entre lokaler. Diskrimineringsloven som trådte i verk 1. januar kan føre til at alle slike hindringer vil bli fjernet i fremtiden. FOTO: Illustrasjon, Colourbox
Dørterskler på offentlige steder gjør det vanskelig for rullestolbrukere å entre lokaler. Diskrimineringsloven som trådte i verk 1. januar kan føre til at alle slike hindringer vil bli fjernet i fremtiden. FOTO: Illustrasjon, Colourbox Foto: Colourbox.com
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pEn 14 centimeter høy terskel foran hovedinngangen fikk Norges Handikapforbund til å se rødt. Likestillings- og diskrimineringsombudet bekrefter at Ving reisebyrå bryter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

§ 1.Formål

*Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

* Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.

§ 2.Virkeområde

*Loven gjelder på alle samfunnsområder med unntak av familieliv og andre forhold av personlig karakter.

Kilde: Lovdata.no

Ving reisebyrå er den første virksomheten i landet som Likestillings- og diskrimineringsombudet bekrefter å ha brutt diskriminerings- og tilgjengelighetsloven etter at den trådte i kraft 1. januar.

Bakgrunnen er en 14 centimeter høy terskel foran inngangspartiet til reisebyråets butikk på Karl Johans gate i Oslo.

Norges Handikapforbund mener slike terskler ekskluderer rullestolbrukere fra å entre Vings lokaler, og klaget derfor selskapet inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Les også: - Armer og bein er oppskrytt

I sin uttalelse skriver ombudet følgende:

«Ombudet har vurdert saken, og konkluderer med at Ving bryter plikten til å sikre universell utforming av virksomhetens butikk.»

Reisebyrået har frist til 17. april for å gi en tilbakemelding på hvilke tiltak de skal iverksette for å sørge for en universell utforming av hovedinngangen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Dersom Ving ikke retter seg etter uttalelsen, vil ombudet vurdere å bringe saken videre til Likestillings- og diskrimineringsnemnda, som kan pålegge stansing, retting eller andre tiltak. Nemnda kan videre idømme virksomheten tvangsmulkt dersom den bryter pålegget

- Likestilling er absolutt

Handikapforbundet er svært fornøyd med avgjørelsen fra ombudet.

- Slike terskler er diskriminerende på den måten at de hindrer rullestolbrukere fra å delta i samfunnet. Derfor er vi svært fornøyde med å ha fått medhold på vår klage, sier forbundsleder Arne Rein i Norges Handikapforbund til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Rein mener den nye loven sikrer funksjonshemmede de samme rettighetene som funksjonsfriske. Samtidig varsler han flere klager.

- Kravet om likestilling er absolutt, derfor har vi klaget inn en rekke forretninger over hele landet for tilsvarende brudd. Det er bedre at folk innretter seg etter ny lov fremfor å få negativ omtale, sier Rein.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Uproblematisk

Christian Grønli, salgsdirektør i Ving, sier at selskapet tar ombudets avgjørelse med knusende ro.

- Vi er ikke overrasket over dette da vi er en av flere butikker på Karl Johan som er blitt aksjonert mot. Vi vil rette oss etter de nye retningslinjene som foreligger og anser ikke dette for å være et problem, sier Grønli til ABC Nyheter, og føyer til at reisebyrået aldri har mottatt klage på problemet tidligere.

Samtidig opplyser Grønli at i løpet av de åtte årene de har hatt virksomhet i Oslo, har kun to rullestolbrukere vært innom deres lokaler.