På denne skolen tror ikke læreren på vitenskap

På denne skolen tror ikke læreren på vitenskap
På denne skolen tror ikke læreren på vitenskap
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pNaturfaglæreren vil lære barna at Big Bang, Charles Darwin og evolusjonen nærmest er motbevist. - Snik-kristning, mener SV.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Vitenskapen har liten tillit.

Vitenskapen og forskere er lite flinke til å skille mellom hva de vet og hva de tror. De kan bevise mange forhold, men på mange områder tolker vitenskapsmenn slik som de tror at ting har skjedd; de kommer med hypoteser og teorier.»

Slik innleder allmennlæreren på Moltemyr skole sin kritiske artikkel om vitenskap. Læreren stiller seg kritisk til flere grunnleggende, vitenskapelige teorier, og bruker argumenter fra kontroversielle og radikale kristne grupperinger, kalt kreasjonisme. Kreasjonisme er troen på at verden og livet på jorda er skapt av en guddommelig makt.

På Twitter har diskusjonen rast i hele dag.

Moltemyr skole i Arendal er en vanlig barne- og ungdomsskole, med 460 elever fra svært mange forskjellige land og kulturer. Skolens hjemmesider er svært godt besøkt, med over 50.000 treff hvert år. Både lærere, foreldre og elever bruker sidene.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Mer om Darwin enn jula

Læreren skriver i en e-post til ABC Nyheter i ettermiddag at han tvert imot har tro på vitenskapen.

- Jeg ønsker at elevene skal opparbeide kritisk sans mot det de lærer, sier han.

Les intervjuet med læreren: - Jeg vil gi elevene et kritisk syn

En av lærerne ved Moltemyr skole har liten tiltro til Darwins evolusjonsteori.En av lærerne ved Moltemyr skole har liten tiltro til Darwins evolusjonsteori.

Men flere elever har tatt kontakt med en av skolens allmennlærere etter at han publiserte en artikkel som sår tvil rundt Big Bang, Charles Darwins teorier og om bevisene rundt geologiske perioder:

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

«I det nye RLE-faget (religion, livssyn og etikk, journ. anm.) har Cappelen Damm gitt ut en lærebok som heter «Vi i verden 4». Her er fem sider viet Darwins utviklingslære og en side er viet den kristne jula med 12 linjer. Her ser vi eksempel hvor stor plass utviklingslæren får i våre lærebøker. Selv om utviklingslæren er seiglivet, er forskere i ferd med å avlive den.»

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Stemmer dette, rektor Egil Mjåvatn?

- Nå stiller du spørsmål om en side som er fjernet fra våre hjemmesider, sier han.

For kort tid etter at ABC Nyheter tar kontakt med Arendal kommune er den aktuelle siden fjernet fra skolens hjemmesider.

- Ikke problematisk

Rektor Egil Mjåvatn synes uansett ikke det er problematisk at en allmennlærer legger ut slike artikler på skolens hjemmesider.

- Hvis det er noe som er uheldig i dette, er det at det ikke fremkommer tydelig at det er hans syn, sier Mjåvatn.

- Men dere har likevel tatt det bort. Hvorfor det?

- Det er tatt vekk fordi det skaper litt støy i den forstand at det er noen som har misforstått det dithen at dette er skolens budskap.

- Har tillit til læreren

Argumentene i artikkelen likner kreasjonisme, og i en annen artikkel på de samme hjemmesidene lenker læreren til en kreasjonistisk hjemmeside. Likevel mener ikke rektor at det er problematisk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Vi følger læreplanen i Kunnskapsløftet 06, og vi kan ikke spørre om hva slags livssyn folk har, eller hva slags forhold de har til Darwin. Det jeg forventer er at han følger de læreplaner som er satt i Stortinget, sier rektoren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Læreren er allmennlærer for trinn 1-4, og underviser i flere fag, blant dem naturfag. Moltemyr skole er en inntaksskole, og de har elever fra 18 forskjellige land, med mange livssyn representert. Flere elever har tatt kontakt med læreren, og de har stilt spørsmål til artikkelen, ifølge rektoren er det en faglig diskusjon.

- Har du tillit til at læreren ikke lurer inn et kreasjonistisk livssyn i naturfagstimene?

- Vi har læreplaner, og de har man å følge, om man er uenig eller enig, det har med alle spørsmål å gjøre. Man må følge de læreplaner som gjelder, sier Mjåvatn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Snik-kristning

SVs skolepolitiske talsmann i Arendal, Roar Sævre, er svært kritisk til at denne læreren underviser i naturfag etter å ha lest hva han skriver på skolens hjemmesider.

- Det er skremmende å se at en lærer i norsk skole ikke har registrert at vi ikke lenger snakker om utviklingsteorien, men om utviklingslæren. Det som har vært diskutert på høyt faglig nivå de siste hundre årene, er stadfestet nå. Han setter også spørsmålstegn ved vitenskap, og referer til en slags vitenskapseksempler det er skremmende å se i debatt, sier Sævre til ABC Nyheter.

- Dette er snik-kristning. Det er veldig skremmende å se at man ikke formidler det faget man skal formidle på skolen, og det faget argumenterer han mot med dette her, sier Sævre.

Rektor har full tillit til læreren, men Sævre vil ta opp denne saken i bystyret.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Jeg ser ingen grunn til å feste lit til denne læreren etter å ha lest det han skriver på denne siden. Jeg har ingen tro på at han følge mønsterplanen i denne saken. Det er en fundamentalisme som kommer opp som er farlig i skole- og klassesammenhenger. Man greier ikke å holde en holdning som det her for seg selv, sier han.

SV har nå lagt fram en interpellasjon for ordføreren i Arendal.

For eldre elever

ABC Nyheter tok også kontakt med leder Roar Aaserud i barnehage- og skolekontoret i Arendal. Han har lest artikkelen og reagerte med å ta kontakt med rektoren.

- Hvis det i det hele tatt skal stå, skal det komme tydeligere fram at dette er lærerens syn, og ikke nødvendigvis skolens syn.

- Dette hører til en diskusjon for de høyere trinn på ungdomsskolen, ikke på barneskolen, sier Aaserud.


Saken er oppdatert med et sitat fra den aktuelle læreren.