Nå sier russerne nei

Nå sier russerne nei
Nå sier russerne nei

<pForbyr fangst på selunger.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norsk selfangst

Den norske fangsten av grønlandssel og klappmyss i Vesterisen og Østisen utgjorde i 1970-årene rundt ca. 100 000 dyr årlig. Siden den gang har utbyttet gått kraftig tilbake.

De senere årene har norsk fangst av grønlandssel utgjort ca. 7500 dyr, hvorav en tredel er tatt i Østisen. I Vestisen har fangsten av klappmyss ligget på 5000–7000 dyr årlig. Også Canada og Grønland driver fangst etter klappmyss og grønlandssel. I den norske fangsten deltar årlig rundt fem selfangstskuter.

Av kystsel ble det i 2005 fanget ca. 600 steinkobbe og ca. 380 havert.

En hovedårsak til nedgangen i fangsten er at markedet for selskinn er blitt sterkt begrenset siden 1980-årene som følge av aksjoner fra dyre- og miljøvernorganisasjoner. Det førte til forbud i EU mot import av skinn fra selunger, som var den økonomisk viktigste delen av eksporten av selskinn.

Siden har den norske fangsten blitt opprettholdt gjennom subsidier fra staten. Norske myndigheter ønsker å holde en stabil bestand fordi selen jakter på de samme fiskeartene som norske fiskere lever av.

Kilde: Store norske leksikon

Russland kunngjorde onsdag at de nå vil forby fangst på selunger, melder den amerikanske avisen New York Times.

Myndighetene i landet besluttet først å forby fangst på kvitunger, de yngste selungene, men har siden utvidet forbudet til også å gjelde ungseler under ett år. Kunngjøringen kommer få uker før fangstsesongen skulle ta til i Russland.

Det er ifølge nyhetsbyrået AP en blanding av rapporter om at selbestanden har falt dramatisk de siste årene, sammen med press fra sterke lobbygrupper som har ledet til avgjørelsen.

- Vi skal sikre artsmangfoldet

Ministeren for naturressurser, Jurij Trutnev sier til AP at forbudet skal sikre mangfoldet i den russiske faunaen.

- Den blodige jakten, om du kan kalle det jakt, og slakten av disse forsvarsløse dyrene er forbudt i landet vårt, akkurat som i de fleste andre industrialiserte land, og det er et viktig steg for å beskytte artsmangfoldet i vår natur, sier han.

Likevel er det trolig at det etter alle solemerker kommende forbudet mot selprodukter i EU er en utløsende faktor for det russiske forbudet.

- Russerne er desperate

- Denne avgjørelsen høres logisk ut. Markedene for selskinn skrumper kraftig inn som følge av EUs forbud, da er det naturlig at Russland forbyr fangst av kvitunger. Det virker heller som et desperat forsøk på å gjøre den gjenværende fangsten mer akseptabel, sier leder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge til ABC nyheter.

For Russland vil opprettholde en mindre fangst av eldre seler, til tross for at pelsen fra de eldre dyrene er langt mindre verdt.

Gulowsen synes avgjørelsen er positiv.

- Dette bringer russisk lovgivning når det gjelder fangst av babysel, som har skapt stor furore, på linje med andre i-land. Det viser at de også i Russland må ta hensyn til markedsreaksjoner, det er både interessant og positivt, sier Gulowsen.

Greenpeace Norge har ikke befattet seg med selfangst på lang tid, ettersom Norge bare opprettholder én fangstskute.

Kystverket opplyser overfor ABC Nyheter at russernes avgjørelse ikke vil få noen innvirkning på denne fangsten.

Personvernpolicy