Må belage seg på store tap

ENORME TAP: Ødelagte hus etter leirraset i Kattmarka i Namsos fredag. Allerede nå har det blitt anslått at skadene på hus, hytter og inventar trolig beløper seg til 45 millioner kroner. Beboerne må belage seg på store økonomiske tap da forsikringsselskapene på langt nær vil kunne dekke alt som har gått tapt. FOTO; Scanpix
ENORME TAP: Ødelagte hus etter leirraset i Kattmarka i Namsos fredag. Allerede nå har det blitt anslått at skadene på hus, hytter og inventar trolig beløper seg til 45 millioner kroner. Beboerne må belage seg på store økonomiske tap da forsikringsselskapene på langt nær vil kunne dekke alt som har gått tapt. FOTO; Scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pBeboerne i Kattmarka risikerer å bli påført store økonomiske tap etter raset. Forsikringsselskapene dekker på langt nær alt som har gått tapt. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Naturskadeloven

§ 1. Statens naturskadefond har til oppgave å yte erstatning for naturskader i de tilfeller hvor det ikke er adgang til å forsikre seg mot skaden ved en alminnelig forsikring.

* Fondet kan ikke yte erstatning dersom skadelidte faktisk får dekket skaden av en forsikring.

§ 3. Erstatning ytes for naturskade på fast gods i Norge. Det ytes erstatning for skade på løsøre som befinner seg i Norge når eieren bor eller er arbeidstaker i Norge, eller er et selskap, en sammenslutning eller en stiftelse som har sete eller driver næringsvirksomhet her i landet.

§ 4. Ved naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, såsom skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd eller lignende.

§ 7. Det er et vilkår for å få erstatning at skaden er meldt til lensmannen, namsfogden eller politistasjon med sivile rettspleieoppgaver senest tre måneder etter at den er inntrådt.

§ 8. Taksten fastsettes ved skjønn som styres av lensmannen, namsfogden eller politistasjonssjef med sivile rettspleieoppgaver. Skaden skal takseres så snart som mulig.

Kilde: Lovdata.no

Henning Simonsen, leder i Skadeutvalget i Norsk Naturskadepool, sier at de som har fått ødelagt hus og hytter i raset sist fredag, må være innstilt på at de må betale for nye tomter.

For det er ingen selvfølge at forsikringsselskapene vil gå inn for å dekke uforutsette kostnader.

- Vi må bare være ærlige og si at en del beboere må belage seg på et økonomisk tap som følge av raset, sier Simonsen til Trønder-Avisa.

Simonsen, som selv var på befaring i rasområdet igår, understreker at forsikringsselskapene ikke har økonomisk ansvar for å skaffe beboerne tilsvarende tomter et annet sted i Namsos.

Se lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)

Enorme tap

Det er ennå for tidlig å fastslå hvor store tap beboerne i Kattmarka må bære selv. Men allerede nå har det blitt anslått at skadene på hus, hytter og inventar trolig beløper seg til 45 millioner kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I tillegg kommer skader på biler, båter og campingvogner som ikke dekkes av naturskadeordningen.

Ifølge Simonsen vil forsikringsselskapene dekke alle skader på hus og innbo etter naturskadeordningen, men utbetalingene vil ikke kunne kompensere for den unike beliggenheten til en rekke av de ødelagte hyttene og husene i Kattmarka.

– Jeg forstår godt hvis enkelte reagerer på at de kanskje må betale 400.000 kroner selv for en strandtomt et annet sted i Namsos, men slik er dessverre regelverket, sier Simonsen, som ikke kan love noen økonomisk hjelp til rasofre med bykslede tomter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Kan ikke forvente hjelp

Beboerne som bor innenfor rasområdet, og som er isolert fra husene sine på ubestemt tid, må også belage seg på betydelige tap. Det har blitt antydet at det kan gå opp til ett år før det blir ny vei inn til den isolerte delen av Kattmarka.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsikringsselskapene er ikke forpliktet til å dekke alle ekstra kostnader knyttet til situasjonen som har oppstått.

– Det ligger ikke noe automatikk i å få dekket alle kostnader knyttet til at en vei forsvinner. Det er en risiko beboerne må bære selv, når de har valgt å bosette seg i området, sier Simonsen.

Beboerne kan heller ikke vente å få økonomisk hjelp til å frakte ut biler, båter og campingvogner fra området som nå er isolert.

Kaskoforsikring

Ifølge Simonsen vil forsikringsselskapene konsentrere seg om å skaffe husrom til de som har blitt isolert fra husene sine eller vurdere en båtrute til området, slik at de kan flytte tilbake og ta husene i bruk igjen.

Har du ikke tegnet kaskoforsikring på bil, båt eller campingvogn, må du forberede deg på betydelige tap. Uavhengig om du har blitt uskyldige offer for et gigantisk ras som er utløst av sprengning, har du ikke krav på erstatning hvis du ikke har kaskoforsikring.

Heller ikke kostbare samlinger som ikke er spesialforsikret, vil bli dekket over den ordinære innboforsikringen.