Forklaring til «Investering i utleieeindom»

Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen


Din formue
Her legger du inn din netto formue. Dette er nødvendig for å beregne spart formuesskatt på på dette kjøpet.

Kjøpesum
Det boligen koster.

Egenkapital som skytes inn
Den egenkapitalen som du legger inn i dette kjøpet.

Ligningsverdi i prosent av markedsverdi
Ligningsverdien er alltid klart lavere enn markedsverdi. Dette gjør at du sparer eventuell formuesskatt i slike prosjekter.

Dokumentavgift
På selveiere må du betale en dokumentavgift på 2,5 % av kjøpesum. Denne legges til kjøpskosten på boligen.

Andre kostnader i forbindelse med kjøp
Kostnader som du har i forbindelse med kjøpet, for eksempel møblering. Dette er kostnader som kan trekkes fra.

Leieinntekter
Leieinntekt per måned.

Utleiekostnader per måned
Alle utgifter som som utleier har på utleieforholdet. Dette kan være fellesutgifter, og andre administrative kostnader.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Vedlikeholdskostnad
Hvor mye som settes av i årlig vedlikehold. Legges inn som prosent av kjøpesummen.

Inflasjon
Forutsetning for gjennomsnittlig inflasjon i prosjektperioden.

Leieregulering i prosent av inflasjonen
Hvor stor del av inflasjonen som brukes til å øke leien. Er ofte noe under 100 %.

Skatteprosent
For private investorer er skatteprosenten 28 %.

Salgskostnad
Alle kostnader i forbindelse med salg av eiendommen.

Rente på lån
Det gjennomsnittlige rentenivået i eieperioden.

Prosentvis endring i verdi per år
Boligens gjennomsnittlige verdiendring per år i eieperioden.

Antall år
Antall år du forutsetter å eie boligen før du selger den.