Vil ha skattesnytere i gapestokken

Ellen Moe (t.h.) overleverte tirsdag finansminister Kristin Halvorsen en utredning om tiltak mot skatteunndragelser. Moe har ledet utvalget som har laget utredningen. (Foto: Berit Roald / SCANPIX)
Ellen Moe (t.h.) overleverte tirsdag finansminister Kristin Halvorsen en utredning om tiltak mot skatteunndragelser. Moe har ledet utvalget som har laget utredningen. (Foto: Berit Roald / SCANPIX)

<pHar du snytt på skatten, kan du i framtiden risikere at det blir offentliggjort, om ekspertene får det som de vil. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Utvalget som har utredet tiltak mot skatteunndragelser, foreslår at skattesnytere havner i den offentlige gapestokken.

Dommer og andre straffeavgjørelser om skatte- og avgiftsunndragelser er i dag tilgjengelig for pressen. Men vedtak som tilleggsskatt, tilleggsavgift eller tilleggstoll er underlagt taushetsplikt og dermed unntatt offentlighet. Det vil utvalget ha en slutt på.

Pressen tilgang

– Et flertall i utvalget mener det bør være større grad av offentlighet ved ileggelse av tilleggsskatt mv. Flertallet foreslår derfor å lempe på taushetspliktbestemmelsene på skatte- og avgiftsområdet slik at pressen som hovedregel får tilgang til vedtak om slike sanksjoner, dersom den skatte- og avgiftspliktige har opptrådt uaktsomt eller forsettlig, skriver utvalget.

Innstramming

Utvalget foreslår også en vesentlig innstramming i adgangen til å registrere NUF-selskaper – Norskregistrert Utenlandsk Foretak – som er stiftet utenfor EØS-området. Mange NUF-selskaper er dannet i land med mer liberale selskapsregler enn Norge.

Utvalget har vært ledet av lagdommer Ellen Mo, og har vært bredt sammensatt med representanter fra privat og offentlig sektor.

Personvernpolicy