Sikring av innskudd

I norske banker får du dekket inntil 2 millioner kroner av innskuddet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les mer om bankinnskudd

I Norge er hver kunde dekket med to millioner per bank. Det hjelper ikke å spre dette på flere konti i samme bank, grensen på to millioner gjelder uansett. Skal man for eksempel dekke 10 millioner kroner må innskuddene spres på fem forskjellige banker.

Denne garantien gjelder både for privatpersoner og juridiske personer (for eksempel aksjeselskap).

Så godt som alle banker som opererer i det norske markedet er med i sikringsordningen. Her kan du se hele medlemslisten.

Utenlandske banker

Utenlandske banker med filial i Norge kan bli medlem (filialmedlem) av sikringsfondet. Det er filialen som da er medlem, ikke morbanken. Som innskyter i filial i Norge regnes innskyter som selv har foretatt innskudd i, og som har naturlig tilknytning til, filialen. Innskyterne vil da ha samme dekning som de har i norske banker for den delen som overstiger hjemlandets sikrede beløp.

Det er tre banker med filialmedlemskap:

  • Fokus Bank filial av Danske Bank
  • Nordnet, filial av Nordnet Bank AB
  • Swedbank Norge, filial av Swedbank AB

Handelsbanken er ikke mellem. Her dekkes innskuddene av den svenske ordningen med 500.000 svenske kroner. BNP (Bank Nationale de Paris) dekkes under den franske ordningen, som gir 70.000 euro i dekning. Altså ikke stort mer enn 500.000 kroner.

Dekning i utenlandske banker

Alle banker i EU har ordninger som sikrer innskuddene. Garantien er på minimum 20.000 euro.

I Sverige er den på 500.000 svenske kroner. I Danmark er den gjort ubegrenset. På Island er den 20.887 euro.

Dette dekkes ikke

Det er noen tilfeller der innskuddet ikke dekkes. Dette er:

  • Innskudd fra verdipapirfond og andre foretak for kollektiv investering.
  • Innskudd der en innskyter på individuelt grunnlag har fremforhandlet uvanlig høy rente eller andre økonomiske fordeler, når slike fordeler har bidratt til å forverre institusjonens situasjon.
  • Innskudd fra andre selskaper i samme konsern som den havarerte banken.
  • Innskudd som består av utbytte fra en straffbar handling.
  • Investeringer i andre bankprodukter som aksjer eller andre verdipapirer som ikke regnes som bankinnskudd.

Sikringsfondet skal dekke innskuddstap så snart som mulig, og senest tre måneder etter at:

  1. Kredittilsynet har kommet til at institusjonen ikke er i stand til å tilbakebetale innskudd, og
  2. banken er satt under offentlig administrasjon

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy