Nå vil Frp inn i Sametinget

Tror ikke på klimaendringer: Men Per Sandberg vil ha noen tiltak likevel. Foto: Stian Lysberg Solum/Scanpix
Tror ikke på klimaendringer: Men Per Sandberg vil ha noen tiltak likevel. Foto: Stian Lysberg Solum/Scanpix

<p...for å legge det ned. Dessuten skal kontantstøtten strammes inn. Og ennå tror ikke Frp på klimakrisen.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Etter tidenes mest åpne programprosess la Fremskrittspartiets programkomité onsdag fram forslaget til nytt handlingsprogram og nytt prinsipprogram for partiet.

Partiet har gjennomført høringer blant venner og fiender, avholdt regionale konferanser om program og valgkampstrategi og til og med sluppet ABC Nyheter inn i strategikonferansene.

- Vi skiller mellom prinsipper og handlingsprogram. Det har skapt forvirring at vi til nå har slått dette sammen. Prinsipprogrammet vil ligge fast i hvert fall i ti år til. Løftene til folk om hva som skal gjennomføres på fire år, ligger i handlingsprogrammet, klargjør Sandberg.

Vil regulere markedet likevel

Som meldt i ABC Nyheter, opprettholder ikke komiteen ønsket om å fjerne all regulering av markedene i stortingsperioden 2009-2013. En utvannet formulering om dette er imidlertid beholdt i prinsipprogrammet.

Av øvrige forslag programkomiteens leder Per Sandberg kunne presentere på en pressekonferanse, er ønsket om at Fremskrittspartiet skal stille til Sametinget ved høstens valg. Partiet har tidligere forsøkt seg i noen kretser, uten å lykkes i å komme inn.

Forsøket skjer trass i at partiet er sterkt imot enhver særbehandling av samene, og er imot eksistensen av Sametinget.

Sier opp ILO-konvensjonen

Uansett hva Frp måtte mene, har Norge sluttet seg til ILO-konvensjon 169 om urfolks rettigheter.

- Vil Frp respektere norske forpliktelser i ILO-konvensjonen?

- Nei. Vi vil si den opp umiddelbart. Det er gjort en grunnleggende feil av norske myndigheter. Samene er ikke et urfolk etter vårt syn, sier Sandberg til ABC Nyheter.

Strammer inn kontantstøtten

- En annen fornyelse ligger i familiepolitikken. Vi har endret vår politikk for overføring til barnefamiliene. Vi tror vi nå har funnet fram til en modell som i stor grad ivaretar overføringene, men også rettferdigheten, sier Sandberg, som også er partiets nestformann.

- Blant annet ønsker vi å legge noen kriterier til grunn for å få kontantstøtte. Vår gamle modell ble ikke holdbar da vi så at velferdsordningene ble eksportert ut av Norge, sier han.

Programmet opplyser imidlertid ikke hvilke betingelser Frp ønsker å innføre for å få utbetalt kontantstøtte.

Men hva med EØS?

Fremskrittspartiet anerkjenner ikke samenes status som urfolk. Foto: Scanpix.Fremskrittspartiet anerkjenner ikke samenes status som urfolk. Foto: Scanpix.

- Hvorfor er ikke kravene dere mener må stilles til kontantstøtte, opplyst om i programmet?

- For her må vi ha mer utredninger på plass. Det går på krav til barnets botid i Norge, statsborgerskap og språkkunnskaper, sier Sandberg.

- Krav til statsborgerskap har jo blitt slått ned på i alle avgjørelser om EØS-avtalen, som ikke tillater diskriminering?

- Nei, i forhold til trygdeytelser tillater EØS-avtalen at Norge kan utøve det suverent.

- Avgjørelser i EFTAs overvåkingsorgan ESA viser det motsatte. Blant annet må Finnmarkstillegget i barnetrygden utbetales også til barn som bor i andre land.

- Kontantstøtte skiller seg fra barnetrygd, svarer Frp-nestformannen.

Ikke klimakrise, men klimatiltak

Programutkastet slår fast at antakelsen om menneskeskapte klimaendringer ikke er vitenskapelig bevist. Partiet går inn for mer forskning, men også å iverksette de billigste og mest effektive tiltakene mot utslipp av klimagasser.

- Hvorfor går dere inn for tiltak når dere ikke tror på menneskeskapte klimaendringer?

- For å være føre var. Ingenting tilsier at vi i Frp skal være sinker selv om vi bestrider de konklusjonene som er gjort. Uenighetene blir større og større. For å få fakta på bordet satser vi på mer forskning, sier Per Sandberg.

Her kan du lese Fremskrittspartiets forslag til prinsipprogram, handlingsprogram og samepolitisk program for 2009-2013.


Artikkelen oppdatert: I den opprinnelige artikkelen framgikk det feilaktig at Frp ikke har stilt til sametingsvalg før. Det har de gjort i noen kretser.

Personvernpolicy