Hadde ikke lest blasfemi-forslaget

Statsminister Jens Stoltenberg etter møtet i regjeringens kontaktutvalg for organisasjonene i arbeidslivet tirsdag ettermiddag. Fotor: Knut Falch / SCANPIX.
Statsminister Jens Stoltenberg etter møtet i regjeringens kontaktutvalg for organisasjonene i arbeidslivet tirsdag ettermiddag. Fotor: Knut Falch / SCANPIX.
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pStatsminister Jens Stoltenberg hadde ikke selv lest de aktuelle avsnittene før han møtte pressen for å forsvare regjeringens forslag om utvidet rasismeparagraf tirsdag.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Likevel mente statsministeren at han kunne garantere at en eventuell ny rasismeparagraf ikke vil ramme noen ytringer som i dag er tillatt.

- Det eneste Stortinget skal stemme over i første omgang er om man skal fjerne blasfemiparagrafen slik regjeringen går inn for, sa Stoltenberg til fremmøtt presse.

De siste par ukene har debatten rast om regjeringens forslag til ny straffelov. I proposisjonen som ble lagt frem før jul foreslår regjeringen å fjerne den såkalte blasfemiparagrafen (§142), en «sovende» paragraf som ikke har vært i bruk siden mellomkrigstiden. Det har imidlertid vakt oppsikt at Justisdepartementet samtidig går inn for å utvide den såkalte rasismeparagrafen (§135a) til å omfatte et vern mot «kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn.»

- Regjeringen vil styrke ytringsfriheten, derfor har vi foreslått å fjerne blasfemiparagrafen. Det er det eneste Stortinget skal stemme over nå. Så starter det en prosess for å se hvordan vi kan sikre religionsfriheten. Vi har forpliktelser både til å sikre religionsfriheten og ytringsfriheten, sier Stoltenberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Det jeg sier gjelder

Presiseringen av rasismeparagrafen vil være en prosess som ikke er ferdig før i 2011, understreket statsministeren. Samtidig innrømmet Stoltenberg at han ikke selv hadde lest de aktuelle avsnittene i odelstingsproposisjon nr. 22. Der heter det at departementet går inn for å «å utvide § 185 om hatefulle ytringer slik at denne bestemmelsen varetar behovet for et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn.»

- Jeg vet ikke akkurat hva det er som står der, men det jeg sier nå er det som gjelder, sa Stoltenberg da han ble konfrontert med de aktuelle setningene i odelstingsproposisjonen.

Det har kommet frem at det er Senterpartiet som har gått inn for et fortsatt særskilt vern mot religiøse krenkelser. Forslaget har vakt irritasjon langt inn i de to andre regjeringspartienes rekker. Det er ikke slått fast i proposisjonen hva slags angrep som er «kvalifiserte», og den endelige lovteksten er ikke ferdig utformet. Statsministeren mente likevel han kunne gi noen garantier.

- Verken Muhammed-karikaturene eller Life of Brian vil bli rammet. Tvert imot vil vi øke ytringsfriheten i forhold til dagens lovgivning. Ingen ting som i dag er tillatt vil bli forbudt etter den nye loven, sier Stoltenberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Spesiell forestilling

Dette fikk Aftenpostens politiske redaktør Harald Stanghelle til å spørre om hvordan Stoltenberg kan komme med en slik garanti, all den tid det er opp til domstolen å tolke lovene og man ikke kan vite noe om rettspraksis flere år frem i tid.

- Den bestemmelsen vi ønsker oss i 2011 skal være mindre begrensende enn dagens bestemmelser. Så det som er tillatt i dag vil i hvert fall være det da, sa Stoltenberg.

Samfunnsredaktør i den kristelige avisa DagenMagazinet Vebjørn Selbekk var selv tilstede under pressekonferansen. Han havnet midt i den såkalte karikaturstriden da han i 2006 som sjefredaktør i Magazinet lot trykke en faksimile av Muhammed-karikaturene fra danske Jyllands-Posten. Tirsdag var han lite imponert over Stoltenbergs opptreden.

- Dette var en veldig spesiell forestilling, sa han til ABC Nyheter etter pressekonferansen.

- Når ytringsfrihetsspørsmål kommer på toppen av agendaen for denne regjeringen bryter det ut kaos. Det statsministeren sier opplever jeg som en skikkelig retrett i forhold til det som tidligere er sagt i denne saken, sier Selbekk.

- Man har forstått at nå må vi si stopp, og det er det Stoltenberg har gjort her.