Hevder to var inhabile

PRESS: Fredrik Fasting Torgersen. Foto: Scanpix.
PRESS: Fredrik Fasting Torgersen. Foto: Scanpix.

<pAdvokat Erling Moss hevder nå at to personer var inhabile da Gjenopptakelseskommisjonen behandlet spørsmål med tilknytning til Torgersen-saken. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om Torgersen-saken
* Fredrik Fasting Torgersen ble 16. juni 1958 dømt til livsvarig fengsel for drapet på 16 år gamle Rigmor Johansen i Skippergata i Oslo 7. desember 1957. Han slapp ut av fengselet etter å ha sonet i 16 år.
* Torgersen, som nå er 74 år gammel, har hele tiden nektet seg skyldig i drapet, og har gjort gjentatte forsøk på å få gjenopptatt – gjenåpnet – straffesaken.
* Hans tredje gjenopptakelsesbegjæring ble avslått av Gjenopptakelseskommisjonen 8. desember 2006. Kommisjonen har nektet innsyn i sine protokoller. Denne avgjørelsen blir nå vurdert av Sivilombudsmannen.
* Protokollene har blant annet betydning for å klarlegge om Erling A. Lyngtveit og Inger Thoen Nordhus har deltatt i saksbehandlingen på en slik måte at Gjenopptakelseskommisjonens vedtak er ugyldige. (©NTB)

Presset mot Gjenopptakelseskommisjonen ser dermed ut til å øke etter kommisjonens omstridte avgjørelse i desember 2006 om at drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen (74) ikke får ny behandling av straffesaken fra 1958. Inntrykket av økt press mot kommisjonen bekreftes i en kronikk av professor emeritus Anders Bratholm i Dagsavisen tirsdag 27. januar.

Erling Moss har nylig i et brev til Gjenopptakelseskommisjonen påvist at kommisjonens tidligere medlem, Inger Thoen Nordhus, som assisterende politilege i Oslo i 1976 underskrev en erklæring om Torgersen, med tilråding om at «sikringen på ny skjerpes ved at han anbringes på Ila sikringsanstalt».

– To inhabile

Tidligere har Moss hevdet at Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse i 2006 er ugyldig fordi advokat Erling O. Lyngtveit – varamedlem i kommisjonen – deltok ved behandlingen av saken. Lyngtveit hadde som fullmektig hos Riksadvokaten i 1980-årene underskrevet et dokument som handlet om fortsatt sikring av Torgersen.

Advokat Moss mener med dette å ha påvist at to personer har vært inhabile. Inger Thoen Nordhus deltok da kommisjonen 12. oktober 2007 tok avgjørelsen om kommisjonens egen habilitet til å behandle også en ny begjæring om gjenåpning av straffesaken.

Hemmelighold

For å få større klarhet i habilitetsspørsmålene har Erling Moss bedt om innsyn i Gjenopptakelseskommisjonens protokoller.

– Jeg skulle gjerne vite hvem som har vært med på de 24 høringene, sier Erling Moss til NTB. Han vil vite når disse møtene ble holdt og hvem som var til stede.

Dette har Gjenopptakelseskommisjonen ikke vært villig til å opplyse, med den begrunnelse at protokollene er interne dokumenter. Sivilombudsmannen vurderer nå om det er rettslig grunnlag for å nekte innsyn i protokollene.

Kontorsjef Hanne Nymoen hos Sivilombudsmannen opplyser til NTB at ombudsmannen har fått protokollene, men er ennå ikke ferdig med vurderingen.

Erling Moss reagerer sterkt på hemmeligholdet.

– Det er ingen andre organer som oppfører seg slik. Dette er ikke hemmeligheter noen andre steder, sier han og viser til møteprotokoller fra organer som behandler skattesaker og barnevernssaker.

Lederen i Gjenopptakelseskommisjonen, Janne Kristiansen, har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Bratholms kritikk

Anders Bratholm skriver i sin kronikk i Dagsavisen at han var til stede under en del av hovedforhandlingen i Torgersen-saken i 1958, og at han den gang var «overbevist om at Torgersen ble dømt med rette».

«Det er nå på det rene at de tekniske bevisene ble feiltolket. De knytter ikke Torgersen til drapet. Jeg liker ikke tanken på at jeg ikke så svakhetene ved bevisene i 1958», skriver Bratholm.

Han retter kritikk mot Gjenopptakelseskommisjonen etter å ha lest kommisjonens avslag av 8. desember 2006. «Det var nedslående lesning. Kommisjonens premisser kunne ikke på noen måte underbygge konklusjonen», skriver Anders Bratholm. (©NTB)

Personvernpolicy