Typer obligasjoner

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det finnes flere typer obligasjoner. Fellesnevneren er at usteder, løpetid og rente er angitt.

Lån med renteregulering: Renten reguleres innenfor et fast intervall, for eksempel årlig. Eller rentefastsettelsen knyttes opp mot et annet mål, for eksempel 3 mnd NIBOR-rente

Lån med innløsningsrett: Innløsingsretten kan gis både til utsteder og obligasjonseier til en på forhånd avtalt kurs.

Konvertible obligasjoner: Obligasjoner som kan konverteres til aksjer.

Indekserte obligasjoner: Obligasjoner der renten er null. Avkastningen avgjøres av utviklingen i forskjellige indekser. Aksjeindekserte obligasjoner (aksesparing med garanti) er et slikt produkt.

Fondsobligasjoner: Det er bare finansinstitusjoner som utsteder disse. Fondsobligasjoner har prioritet foran ansvarlig lån og grunnfondskapital. Det er mulig at rente ikke utbetales på disse obligasjonene. Hvis det ikke blir utbetalt utbytte (på aksjer og grunnfondskapital) er det juridisk mulig å ikke betale rente på disse.

Personvernpolicy