Renterisiko

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Med renterisiko menes det at kursen på en obligasjon endrer seg hvis avkastningskravet i markedet (renten) endrer seg. Selve renten (kupongrenten) er jo bundet i en periode, slik den kan ikke endre seg. Dermed er kursen på obligasjon tvunget til å endre seg for å tilfredsstille markedets nye avkastningskrav. Jo lengre rentebindingen er, jo større utslag vil det bli på kursen hvis avkastningskravet endrer seg.

Hvis markedet har «nøytrale renteforventninger» (dvs at markedet tror at renten vil holde seg stabil) vil obligasjoner med lang rente gi en høyere avkastning enn de med kort rentebinding. Årsaken er at investorene krever høyere avkastning på en obligasjon jo mer den kan svinge i kurs. Kurssvingningene på en 10-års obligasjon kan være ganske betydelige, og det gjør at risikoen er høyere.

Vi har laget en tabell som viser hvor mye obligasjonskursen endrer seg etter et rentefall på en, to og tre prosent. Tabellen viser at obligasjonskursen stiger med 0,96 % hvis det er ett år igjen til forfall av obligasjonen, og rentefallet er på 1,0 %. Hvis det er 10 år til forfall, vil kursen stige med 8,11 % med 1 % i rentefall. Med tre prosent rentefall stiger obligasjonskursen i samme tilfelle med 26,95 %. Hvor mye kursene endrer seg, avhenger noe av rentenivået. Kursendringen blir større jo lavere rentenivået er (gitt samme endring i prosentpoeng). Tabellen tar utgangspunkt i et rentenivå på 5 %, men det blir liten forskjell på om rentenivået er en prosent høyere eller lavere.

Det er forskjell på endringen i obligasjonskursen avhengig av om det er en oppgang eller nedgang i renten. I tabellen har vi derfor tatt med endringer skapt av både oppgang og nedgang.

Rentenedgang fra 5%
Løpe-Endring i renten
tid1,00 %2,00 %3,00 %
10,96 %1,94 %2,94 %
21,89 %3,83 %5,82 %
32,78 %5,66 %8,65 %
43,63 %7,43 %11,42 %
54,45 %9,16 %14,14 %
65,24 %10,83 %16,80 %
76,00 %12,46 %19,42 %
86,73 %14,04 %21,98 %
97,44 %15,57 %24,49 %
108,11 %17,06 %26,95 %
Renteoppgang fra 5%
Løpe-Endring i renten
tid1,00 %2,00 %3,00 %
1-0,94 %-1,87 %-2,78 %
2-1,83 %-3,62 %-5,35 %
3-2,67 %-5,25 %-7,73 %
4-3,47 %-6,77 %-9,94 %
5-4,21 %-8,20 %-11,98 %
6-4,92 %-9,53 %-13,87 %
7-5,58 %-10,78 %-15,62 %
8-6,21 %-11,94 %-17,24 %
9-6,80 %-13,03 %-18,74 %
10-7,36 %-14,05 %-20,13 %Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.