Hedgefond

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hedgefond er ingen ensartet plasseringsform. Denne typen fond kan variere fra det mest spekulative, til et verktøy for å sikre avkastningen. Det spesielle med hedgefond, er at fondets utvikling er mer eller mindre uavhengig av aksjemarkedets utvikling. I perioder hvor børsene faller eller har nullvekst, vil hedgefondene kunne gjøre det bedre enn sammenlignbare aksjefond. Når børsene stiger, kan man forvente at hedgefondene gir en litt lavere avkastning enn aksjefond. Dette gjør hedgefond til et meget attraktivt supplement i en avansert finansportefølje. Men hedgefond er derimot ikke egnet for småsparere - noe som gjenspeiles i svært høye minsteinnskudd.

Forvalterne av hedgefond har svært fritt spillerom. Aksjefond må ha nesten hele kapitalen plassert i aksjer til enhver tid, men hedgefond kan derimot kjøpe og selge aksjeopsjoner, valuta, låne penger eller sitte i kontanter. Hedgefond kan også short-selge aksjer, hvilket gir positiv avkastning når aksjen faller. Friheten gir forvalteren en stor fordel vis à vis et vanlig aksjefond, både i forhold til investeringsmuligheter og risikostyring.

Et viktig poeng med hedgefond er at det kan investere i flere forskjellige markeder som har liten samvariasjon med hverandre. Dette reduserer risikoen.

Det er ikke lov å selge norskregistrerte hedgefond. Men nordmenn kan kjøpe utenlandsregistrerte hedgefond over alt i verden. I for eksempel Sverige er hedgefond lovlig, og flere nordmenn har benyttet seg av svenskenes mer liberale regler. I Sverige er de laveste minimumsinnskuddene for hedgefond kun 2 000 kroner. Det er ingen hokus pokus å kjøpe fond i Sverige, og det er helt lovlig. Selgeren eller distributøren hjelper deg med det meste.

Slik handler hedgefond

Rent praktisk benytter hedgefond seg av en rekke ulike finansielle instrumenter. Blant de forskjellige instrumentene finner vi:

  • Kjøp av aksjer
  • Short-salg av aksjer
  • Opsjoner
  • Derivater
  • Terminer
  • Utnyttelse av feilprisinger mellom to relaterte finansielle instrumenter
  • Valuta
  • Råvarer

Hvilke teknikker de enkelte fond kan benytte seg av står i fondsbeskrivelsen. Forventet risiko er svært stor mellom de ulike fondene. Forventningene til avkastningen i et hedgefond avhenger av hvilken strategi fondet velger. Det finnes et titalls strategier fondene kan velge mellom - med store variasjoner i risiko og avkastning. De fleste hedgefond bruker SP500 som referanseindeks. Den største fordelen med hedgefond er at det svinger i liten grad i takt med aksjekursene.

Personvernpolicy