Slik velger du aksjefond

Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik bør du tenke når du skal sette opp en plan for valg av aksjefond.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det aller første valget er å bestemme hvor stort beløp du skal plassere, eller spare i aksjefond.

Deretter beslutter du en fordelingsstrategi mellom forskjellige klasser fond. Først velger du blant de to hovedvalgene:

  • Andel som skal i passive og andel som skal i aktive fond.
  • Andel som skal i norske fond og andel som skal i utenlandske fond.

Hvis du ønsker å gjøre en grei og nøytral fordeling kan du velge denne fordelingen:

  • 50 % i passive og 50 % i aktive fond
  • 50 % i norske fond og 50 % i globale fond

Det betyr at du skal plassere 25 % i:

  • Norske passive fond
  • Globale passive fond
  • Norske aktive fond
  • Globale aktive fond

Hvis du ønsker en mer offensiv strategi velger du en større del, eventuelt bare, aktivt forvaltede fond. De beste aktivt forvaltede fondene har over flere år gjort det bedre enn de beste passivt forvaltede fond.

Andel i det norske markedet

Det er naturlig at du plasserer en stor andel i det norske markedet, fordi du har pengene dine i norsk valuta. Globale fond plasserer du i for å få en god spredning på porteføljen. Risikoen blir redusert fordi utenlandsfond plasserer i en rekke forskjellige markeder. Dette gir en jevnere avkastning enn hva ett marked vil gi. Hvor stor andel utenlandsfond du bør ha, kan diskuteres, men området 25-50 % er et naturlig nivå.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Bruk flere fond

Selv om du ikke har så mye penger å spare i starten, er det riktig over lengre tid å bruke flere fond enn ett innenfor hvert segment. På den måten unngår du å ha uflaks med én type fond. Skal du spare over lang tid, kan du veksle mellom fond underveis. Skal du plassere et litt større beløp, kan du spre deg med én gang.

På passivt forvaltede fond er det mindre grunn til å bruke flere fond siden innholdet er veldig likt. På rene indeksfond er innholdet helt likt, da gir det ikke noe ekstra risikospredning å bruke flere fond.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Rent praktisk kan det være at du ikke kan plassere i et fond fordi første gangs minsteinnskudd kan være for stort. Men dette er ikke noe stort problem, det finnes en rekke gode fond som har et lavt minsteinnskudd.

Nå har vi i utgangspunktet bare beskrevet norske og globale fond. Dette er fordi disse fondstypene passer for de fleste. Men det finnes en hel rekke andre alternativer. Les mer om disse i aksjefondenes fondsinndeling.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er ingen ting i veien for å sette av en andel som skal gå til smalere regionfond og/eller bransjefond. Risikoen ved disse fondene kan være høye, men det er stor forskjell på de enkelte. Et offshorefond har vesentlig høyere risiko enn et worldwide finansfond.

Velg til slutt de beste i sin klasse

Etter å ha valgt innenfor de enkelte fondsklassene velger du det du tror er det eller de beste fondene innenfor denne klassen. Da bruker du prestasjoner på de aktivt forvaltede fond og kostnadsnivå på passivt forvaltede fond.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.