Forvaltningsstil i aksjefond

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aksjefond kan deles inn i to hovedretninger. Aktivt forvaltede fond, eller passivt forvaltede fond.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi kan dele aksjefondene inn i to typer forvaltningsstiler:

  1. Aktivt forvaltede fond
  2. Passivt forvaltede fond

Vi finner helt forskjellige stilarter på de forskjellige fond. Stilen kan strekke seg fra at fondet tar posisjoner som avviker fullstendig fra referanseindeksen til fond som skal følge indeksen eksakt.

I et fond som blir aktivt forvaltet plukker forvalteren aksjer helt indeksuavhengig. Målsettingen til disse fondene er å slå referanseindeksen med størst mulig margin. Aktivt forvaltede fond får en avkastning som kan variere betydelig fra referanseindeksen. Måltallet for relativ volatilitet (avvik fra referanseindeksen) vil derfor også være høyt

I passivt forvaltede fond gjøres plasseringene likt eller ganske nært opp til indeksen. Passivt forvaltede fond er derfor nødt til å få en avkastning som ligger nært opp til indeksen.

Forvaltningsstilen er et meget viktig grunnlag for å måle fondets prestasjoner.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik skal aktivt forvaltede fond vurderes

Aktivt forvaltede fond skal vurderes etter prestasjoner, det vil si avkastning. Vi bør da se på en litt lengre periode for å eliminere de mest kortsiktige svingningene. Tre- og femårsstatistikk er naturlig å se på i denne sammenhengen.

Det er også viktig å holde øye med variasjonen i fondet. Hvis standardavviket er høyt, er det også større sannsynlighet for større negative kursendringer. Risikoen blir altså høyere. Nå er ikke standardavviket noe perfekt mål, men er likevel det mest praktiske

Slik skal passivt forvaltede fond vurderes

Indeksavhengige fond vurderes etter kostnader. Over tid er det svært sannsynlig at fondet med de laveste kostnadene vil gjøre det best i denne klassen.

Men siden det er tilfeldige variasjoner mellom fondene som gjør at det dyreste fondet i en periode kan ha høyest kostnader.

Det er viktig å legge merke til at vi snakker om en forhåndssannsynlighet at det billigste fondet kommer billigst ut.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.