Aksjefond

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les alt om aksjefond.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Les mer om aksjefond

Krav til aksjefond

Aksjefondenes inndeling

Forvaltningsstil i aksjefond

Etter aksjetype i fondet

Måtall for fond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Slik velger du aksjefond

MARKEDSDATA:

Nøkkeltall norske aksjefond

Nøkkeltall nordiske aksjefond

Nøkkeltall globale aksjefond

Nøkkeltall andre geografiske aksjefond

Nøkkeltall bransjefond

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Strategier norske aksjefond
Her finner du strategiene som de norske aksjefondene oppgir.

Strategier nordiske aksjefond
Her er strategiene til de forskjellige nordiske aksjefondene samlet.

Strategier globale aksjefond
Her er strategiene til de forskjellige globale aksjefondene samlet.

Kalenderårsavkastning norske aksjefond
Dette er de norske aksjefondenes kalenderårsavkastning i årene 2004 til 2010.

Kalenderårsavkaastning nordiske aksjefond
Dette er de nordiske aksjefondenes kalenderårsavkastning i årene 2004 til 2010.

Kalenderårsavkastning gobale aksjefond
Dette er de globale aksjefondenes kalenderårsavkastning i årene 2004 til 2010.

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder.

KALKULATORER:

Aksjefondsparing
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Fondsportefølje
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.

Et aksjefond plasserer midlene i en rekke forskjellige aksjer. Fondene plasseringsregler gjør at antallet aksjer i et fond må være minst 16. Normalt ligger antallet godt over dette.

Hva kan du forvente i avkastning?

På lang sikt kan du derfor forvente at kursutviklingen blir temmelig lik en sammenlignbar indeks.

Et fond som plasserer i de fleste større norske aksjeselskapene, vil over lengre tid gi omtrent samme avkastning som totalindeksen på Oslo Børs. Et fond som investerer i shippingaksjer, kan forventes å få en avkastning på linje med skipsindeksen. Det samme gjelder kursvariasjonene i fondene, de vil være omtrent like store som en sammenlignbar indeks har. Men siden et aksjefond alltid har en kontantandel, vil fondene variere noe mindre.

Langsiktig horisont

Er du en forsiktige investor som skal plassere penger i et aksjefond, bør du ha en langsiktig tidshorisont. For å få jevnet ut tilfeldige kurssvingninger, bør du som et minimum ha en femårs tidshorisont.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Jo lengre tidshorisont du har, jo mindre risiko er det for lav avkastning. Det er også sikrere å spare et lite beløp over flere år, enn å plassere det samme beløpet på én gang. Når du sparer over flere år, blir det ikke så viktig å «treffe» aksjemarkedet riktig som det er ved å plassere alt på én gang.

Å plassere penger i aksjer på lang sikt, anser vi som meget interessant. Med en tiårs horisont kan vi si at plasseringen med stor grad av sannsynlighet vil bli god. Men hundre prosent sikkert er det på ingen måte. Studier har vist at aksjemarkedet gir en meravkastning utover risikofri rente på omlag fire til fem prosent sett over lang tid.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Aksjefond passer derfor spesielt godt for deg som har en langsiktig tidshorisont, og som i tillegg tåler å se at verdien på fondet går opp og ned. Eller for deg som plasserer deler av formuen i aksjer ut fra et bevisst valg med tanke på hvilken risiko du er villig til å ta.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tidshorsiontens betydning

At tidshorisonten er viktig for risikoen, kan følgende eksempel vise: For enkelhets skyld har vi forutsatt at det bare er tre mulige utfall i aksjemarkedet: +30 %, +15 % og minus 15 %, og at alle er like sannsynlige. Den forventede avkastningen blir da 10 % (som er gjennomsnittet).

Sannsynligheten for at du skal få en avkastning over 0 %, utvikler seg slik med antall år:

Antall årSannsynlighet
166,70 %
266,70 %
374,00 %
481,50 %
583,10 %


Som du ser av tabellen, øker sannsynligheten for at du skal få over null prosent avkastning med antall år. På samme måten vil det være i aksjemarkedet. En realistisk avkastning på lang sikt er 10 %. Men det vil være store variasjoner fra år til år. Jo lengre tidshorisont du har, jo større blir sannsynligheten for at du oppnår en viss avkastning, for eksempel at du når våre forventede 10 % i avkastning.

Aksjefondenes avkastning vil variere i takt med aksjemarkedet. Men det er sikrere å investere i et fond enn å investere i enkeltaksjer. I et fond blir svingningene jevnet ut ved å plassere i mange forskjellige aksjer.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.