Krav til kombinasjonsfond

Et kombinasjonsfond er et verdipapirfond som normalt har en aksjeeksponering under 80 prosent, med resterende beholdning investert i rentebærende instrumenter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les mer om kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond
Les mer om kombinasjonsfond

Nøkketall kombinasjonsfond
Her finner du de viktigste tallene for kombinasjonsfond på ABC Penger.

Strategier kombinasjonsfond
Her finner du strategiene som de kombinasjonsfondene.

Kalenderårsavkastnng kombinasjonsfondDenne oversikten viser avkastning hvert år fra 2004 til og med 2010.

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder.

Verdipapirforeningen har utarbeidet en bransjestandard for sine medlemmer. Dette er det viktigste utdraget fra denne standarden:

Klassifisering av kombinasjonsfond:
Fondene inndeles i underkategorier basert på geografisk investeringsunivers. I tillegg opprettes en underkategori for fond med definert livssyklus hvor det er en planmessig fordeling over tid av investeringer i egenkapital- og renteinstrumenter.

Kombinasjonsfond inndeles for øvrig etter prinsippet om at det må være minst 5 like fond innenfor samme kategori. Det gjøres unntak for gruppen Andre kombinasjonsfond som fanger opp de fond som ikke faller innunder de andre definerte kategoriene.

Andre opplysningskrav

Fondets navn
Det skal opplyses om fondets navn. Fond som ikke fastsetter sin kurs i norske kroner, skal angi kursens valutadenominering i parentes etter fondets navn.

Netto andelsverdi og tegnings-/ innløsningsgebyr
Det skal opplyses om fondets netto andelsverdi til markedsverdi og fondets tegnings- og innløsningsgebyr, samt hvilken dato disse gjelder for.

Forvaltningshonorar
Det skal opplyses om fondets årlige forvaltningshonorar i prosent. Dersom fondet praktiserer fortjenestedeling skal det opplyses om reglene for dette.

Minimumsbeløp for tegning
Det skal opplyses om minimum tegningsbeløp for fondet.

Referanseindeks
Hvis forvaltningsselskapet aksepterer at fondet måles mot en referanseindeks (ev. en referanseindeks beståendeav flere delindekser), skal det opplyses om denne. Det skal videre opplyses eksplisitt dersom den valgte referanseindeksen ikke er utbyttejustert.

Totalkostnad
Det skal opplyses om fondets totale kostnader (TK), bortsett fra kurtasje, som ble belastet fondet i løpet av siste12 måneder. Kostnadene skal oppgis i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i perioden og oppdateresetter regler fastsatt av foreningens styre. For fond som praktiserer fortjenestedeling skal det opplyses både om TK inkludert og ekskludert dette fortjenestedelingselementet.

Minstebeløp spareavtale
Dersom fondet tilbyr spareavtale skal det opplyses om minste tegningsbeløp i slike avtaler.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy