Kombinasjonsfond

Et kombinasjonsfond er et fond som investerer i flere typer verdipapirer. Dette fondet kan ha både kortsiktige rentebærende verdipapirer, obligasjoner og aksjer.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les mer om kombinasjonsfond

Krav til kombinasjonsfond
Dette er kravene som ligger i bransjestandarden fra Verdipapirfondenes Forening.

Nøkkeltall kombinasjonsfond
Her finner du de viktigste tallene for kombinasjonsfond på ABC Penger.

Strategier kombinasjonsfond
Her finner du strategiene som kombinasjonsfondene oppgir.

Kalenderårsavkastning kombinasjonsfondDenne oversikten viser avkastningen hvert år fra 2004 til og med 2010.

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder.

Forskjellen mellom aksjefond og kombinasjonsfond er at aksjefond skal ha over 80 prosent aksjer, kombinasjonsfond under 80 prosent.

Å sammenligne avkastningen for å si hvem som er best er i praksis svært vanskelig. Kombinasjonsfondene har svært ulke investeringsstrategier som gjør sammenligning mellom de fleste fond umulig.

Skal du investere i et kombinasjonsfond er det viktig å se hva investeringsstrategien for fondet er.

For en del av kombinasjonsfondene kan man si at det ligner litt på aktiv forvaltning. Spesielt for de fondene som har en meget fri investeringsstrategi.

Kombinasjonsfond blir delt inn i fire klasser:

1. Livsløpsfond.
Disse fondene tar utgangspunkt i ulike tidshorisonter. Fondene med lang tidshorisont begynner med så godt som bare aksjer. Etter hvert som tiden går, vil aksjeandelen gå nedover. De siste årene før utbetaling er det nesten bare rentebærende papirer i porteføljen. Dette betyr at risikoen i disse fondene varierer.

2. Norske kombinasjonsfond
Den andre typen kombinasjonsfond endrer porteføljen etter hva forvalteren mener er gunstigst til enhver tid. Men fondene vil alltid ha en viss andel av både aksjer og obligasjoner.

Også her vil risikofaktoren variere sterkt. Fondene har ulike strategier med henhold til hvor stor aksjeandel de skal ha. Derfor blir også risikoforskjellene store.

I denne typen fond lar du forvalteren drive en mer aktiv forvaltning av pengene dine. Problemet er at risikoen på din plassering da vil variere. Disse fondene må derfor delvis betraktes som et alternativ til en plassering i aksjefond, men risikoen vil likevel over tid være mindre.

Klarer denne typen fond å treffe med sine inn- og uttredener i aksjemarkedet, blir dette naturlig nok gunstigere enn å ha pengene stående i et aksjefond. Om de klarer dette er nok slett ikke sikkert.

3. Internasjonale kombinasjonsfond
Den samme typen som overfor. Forskjellen er at fondet også kan investere i internasjonale aksjer. Fondet har med andre ord svær store valgmuligheter.

Over tid skal risikoen (lavere svingninger) blir noe mindre i den typen fondenn norske kombinasjonsfond siden de har en større spredning i investeringene.

4. Andre kombinasjonsfond
Andre typer som ikke passer inn i de tre overnevnte.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy