Valg av obligasjonsfond

Slik velger du obligasjonsfond.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les mer om obligasjonsfond

Obligasjonsfond
Les om obligasjonsond.

Krav til obligasjonsfond
Dette er kravene som ligger i bransjestandarden fra Verdipapirfondenes Forening.

Nøkkeltall obligasjonsfond
Her finner du de viktigste tallene for obligasjonssfond på ABC Penger.

Kalenderårsavkatning obligasjonsfond
Denne oversikten viser avkastningen hvert år fra 2004 til og med 2010.

Løpende avkastning
Her kan du sjekke løpende avkastning på obligasjonsfond på et stort antall tidsrekker på Oslo Børs.

Strategier obligasjonsfond
Her finner du strategiene som pengemarkedsfondene oppgir.

Du må først bestemme deg for hvilken løpetid du ønsker å ha på obligasjonsfondet. Her velger du blant de tre løpetidsvariantene. Den største gruppen er den med løpetid mellom to og fire år. Gruppen under to år blir fort temmelig likt et langt pengemarkedsfond.

Deretter bestemmer du deg for hva slags typer papirer obligasjonsfondet skal kunne plassere i.

Når dette er gjort lar du kostnadene i fondet avgjøre hvilket fond du skal velge. Over lengre tid vil den forventede avkastningen mellom fondene med samme risikoprofil være svært lik. Det blir dermed kostnadene i fondet som blir avgjørende på lengre sikt. Den årlige forvaltningskostnaden er den viktigste kostnaden. Har et fond 0,25 % lavere kostnader enn et annet, kan du også regne med at avkastningen blir 0,25 % høyere i det fondet.

Et annet poeng du må ta hensyn til, er rent praktisk, størrelsen på første gangs innskudd. Mange fond har et høyt beløp her.

Når du skal plassere pengene i et obligasjonsfond, er vår anbefaling at du plasserer dem i et «privat obligasjonsfond med industri» (det vil si et fond som også investerer obligasjoner utstedt av blant annet bank, kredittforetak, kraftverk og industri), fremfor i statsobligasjonsfond. Over lengre tid vil du få såpass mye høyere avkastning i private obligasjoner at den noe høyere risikoen er verdt det.

Du finner oversikt over obligasjonsfond flere steder på nettet og i mange av landets aviser.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy