Fond

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Her skal vi først ta for oss generelle sider ved fondssparing, deretter skal vi se nærmere på de ulike fondstypene:

  1. aksjefond
  2. kombinasjonsfond
  3. pengemarkedsfond
  4. obligasjonsfond

Hva er et fond

Et fond kan sammenlignes med et andelslag. En gruppe går sammen om å investere penger i for eksempel aksjer eller obligasjoner. Hver enkelt eier et visst antall fondsandeler. Den daglige forvaltningen tar profesjonelle fondsforvaltere seg av. Fondsforvaltere lever først og fremst av et årlig forvaltningshonorar.

For folk flest er det mye enklere å plassere penger i aksjer og obligasjoner via et fond enn å gjøre det selv. Selv om minsteinnskuddene varierer, er det alltid mange fond hvor dette er svært lavt. Alle som sparer har dermed muligheten til å delta i verdipapirmarkedet.

Avkastningen får andelshaverne i form av utbetalt utbytte, samt verdiendring (forhåpentligvis positiv) på fondsandelene. Verdien på fondsandelene endrer seg i takt med verdiendringer i fondets innhold av aksjer og/ eller obligasjoner. Unntatt fra dette er de fleste pengemarkedsfondene der all avkastning kommer som utbetalt utbytte og verdien av andelene holdes fast.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy