Fastrenteinnskudd

Denne innskuddstypen innebærer at du binder pengene dine i en bestemt periode, mot å få en fast rente i hele denne perioden.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les mer om bankinnskudd

Bankinnskudd

Høyrentekonto

Særvilkårskonto

BSU

Sikring av bankinnskudd

Eksterne ressurser:

Fastrentebarometer
Fastrentebarometer fra Finansportalen. Klikk på fastrenteperioden for å få opp den bindingstiden du vil ha.

Fastrenteinnskudd varerer mellom 3 måneder og 5 år. Hvordan rentetilbudet ser ut avhenger av hvilke markedsforventninger det er. Forventer markedet at renten skal opp, kan banken gi en høyere rente enn den kan på flytende innskudd.

Et fastrententilbud er gjerne i markedet bare en kort stund ad gangen. Årsaken er at banken ikke vil risikere fastrentetilbudet kommer i utakt med markedet.

Tar du ut pengene før rentebindingstiden utgår, blir du normalt straffet med en form for uttaksgebyr.

Fordeler og ulemper

Fordelen er at du har sikret renten. Går renten ned vil du være sikret denne renten i hele bindingsperioden. Ulempen er at du risikerer å gå glipp av en renteoppgang.

Hvis du setter pengene i et obligasjonsfond, vil avkastningen normalt øke ved et fall i renten, siden obligasjonskursen da stiger.

Slik vurderer du tilbudet

Når du skal vurdere om et fastrentetilbud er godt, må du se på hvilke renteforventninger markedet har.

I en periode hvor markedet forventer en renteøkning, vil et fastrenteinnskudd ha en høyere rente enn et med flytende rente. Et tilbud om en flytende sats på 3 prosent kan være bedre enn et fastrenteinnskudd med ett års binding på 3,5 prosent.

Hvis markedet forventer at den gjennomsnittlig rentenivå vil være 0,75 % høyere, vil kontoen med 3 prosent flytende være bedre enn fastrenten på 3,5 prosent.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy