Åpen for alle - alltid

Bygg din egen portefølje

Artikkelen fortsetter under annonsen

En portefølje er ganske enkelt summen av alle plasseringene du har gjort.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Les mer om porteføljer

Forslag til porteføljesammensetning

KALKULATOR:

Fondsporteføljekalkulator
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Hvor høy aksjeandel tåler du?
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.

Holdningen din til risiko og tidshorisont på plasseringene er de to viktigste kriteriene ved oppbyggingen av din egen portefølje. En aksjeportefølje er en oversikt over alle enkeltinvesteringer i aksjer. Poenget med porteføljesammensetting er å se alle plasseringene under ett. Dette gir den beste tilpasningen til hva som er riktig i din situasjon.

En portefølje bygges opp av en rekke investeringsalternativer. Temaene vi tar opp her, bruker du til å velge strategi, det vil si hvilke andeler de forskjellige investeringsklassene skal ha. Neste skritt er å fordele pengene innenfor kategoriene i hver investeringsklasse.

Deretter velger de du de enkelte konkrete investeringene. Dermed har du bygget opp en portefølje av flere investeringer, eller sparemåter.

Blant momentene du må vurdere er hvor mange penger du har totalt, hvor høy risiko du vil ta, risikoen i det aktuelle markedet, minsteinnskudd, betydningen av at det er visse terskler med henhold til minsteinnskudd, samt den praktiske siden ved å foreta mange plasseringer.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Langsiktige totalporteføljer

Vi har satt opp noen forslag på hvordan du bør sette opp din portefølje. Våre forslag er retningsgivende. Hvordan du skal gå frem for sette opp en portefølje ser du på de foregående sidene. Når vi snakker om langsiktige porteføljer, mener vi tidshorisonter fra ti år og oppover.

Anbefalingene i porteføljen er satt opp under forutsetning av det vi kaller nøytrale markedsforventninger. Det betyr hva som i gjennomsnitt anbefales. Men markedsforholdene kan gjøre det naturlig å endre litt på innholdet. Disse anbefalingene skal du følge hvis du ikke ønsker å endre plasseringsstrukturen underveis. Du følger med andre ord en fastlagt plan og holder deg til den uavhengig av de rådende markedsforhold.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi har delt inn alle porteføljer inn i tre risikoklasser:

  1. Lav avkastning/lav risiko: Du er en forsiktig investor
  2. Middels avkastning/middels risiko: Du er en investor som plasserer i tråd med våre generelle anbefalinger
  3. Høy avkastning/høy risiko: Du er villig til å ta en høyere risiko enn normalt.

Porteføljene består av fire risikonivåer:

  1. Lav - består av bankinnskudd og pengemarkedsfond
  2. Ganske lav - inneholder obligasjoner og obligasjonsfond med kort løpetid (under 4 års gjenværende løpetid)
  3. Ganske høy - inneholder obligasjoner og obligasjonsfond med gjenværende løpetid på over 4 år, eiendom og aksjeindekserte obligasjoner
  4. Høy - inneholder aksjer og aksjefond.

Siden hver av disse gruppene inneholder mange undergrupper, holder vi oss til uttrykket risikonivåer. Grensen mellom de fire risikonivåene er flytende. Siden undergruppene har forskjellig grad av risiko forbundet med seg, er det viktig å være klar over at dette bare er en grov inndeling. Vi har satt opp de fire klassene for «basissituasjonen». I alle porteføljene har vi tatt med en linje for forventet langsiktig meravkastning og en «i verste fall- situasjon». Prosenten for meravkastningen og «i verste fall ett år» vil variere avhengig av hvilke undergrupper innenfor hver investeringsklasse som blir valgt.

Se porteføljene her

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.