Meny

Satser ved tilleggsskatt

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Satsen for tilleggsskatt er i utgangspunktet 30 %. Forhøyet sats brukes bare ved forsett eller grov uaktsomhet.

Brukes forhøyet sats, over 30 % blir det en av satsene 45 % eller 60 %. Ligningsmyndighetene har bevisbyrden for at skyldkravet for bruk av forhøyet sats er oppfylt. Ved unndragelser hvor det foreligger forsett eller grov uaktsomhet, og hvor det foreligger gjentagelse, skal det som hovedregel brukes 60 %.

Ved unndragelse hvor det foreligger forsett eller grov uaktsomhet hvor forsett ikke kan utelukkes, og hvor det ikke foreligger gjentagelse, skal det som hovedregel brukes følgende satser:

  • 60 % når samlet avdekket unndragelse av skatt og/eller trygdeavgift for alle aktuelle år er 20.000 kroner eller mer
  • 45 % når samlet avdekket unndragelse av skatt og/eller trygdeavgift for alle aktuelle år er 5.000 kroner eller mer, men under kr 20.000
  • 30 % når samlet avdekket unndragelse av skatt og/eller trygdeavgift for alle aktuelle år er under 5.000 kroner

Ved grovt uaktsomme unndragelser hvor forsett kan utelukkes og hvor det ikke foreligger gjentagelse brukes følgende satser:

  • samlet avdekket unndragelse av skatt og/eller trygdeavgift for alle aktuelle år er 5.000 kroner eller mer og det ikke foreligger gjentagelse
  • 45 % når samlet avdekket unndragelse under 20.000 kroner, er satsen lik for forsett og grov uaktsomhet. Det er da ikke behov for å skille mellom skyldgradene.
  • 30 % når samlet avdekket unndragelse av skatt og/eller trygdeavgift for alle aktuelle år er under 5.000 kroner

Redusert skatt
Det skal anvendes en sats på 15 % dersom de uriktige eller ufullstendige opplysninger gjelder poster som er oppgitt ukrevet av arbeidsgiver eller andre. Videre skal satsen brukes dersom opplysningsfeilen gjelder forhold som lett kan kontrolleres ved opplysninger som ligningsmyndighetene ellers rår over.

Satsen på 15 % skal brukes selv om skattyteren har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt, og uavhengig av størrelsen av den unndratte skatt/trygdeavgift, når tilleggsskatten er over 400 kroner det enkelte år. Videre brukes denne satsen selv om det foreligger en gjentakelse.

Satsene for tilleggsskatt kan reduseres når skattyterens forhold er unnskyldelig, men ikke så meget at tilleggsskatten skal falle bort. Satsene reduseres i slike tilfeller til 15 % eller 7,5 %.

Renter
I de tilfeller hvor det fastsettes tilleggskatt av økning i skatt og avgift ved et vedtak i endringssak, skal det i tillegg svares renter av økningen. Rentesatsen er for vedtak i endringssak fattet etter 1.8.1994, fra og med inntektsåret 1984 til og med inntektsåret 1992; 10 % pr. år. For renter i inntektsåret 1993 eller senere er rentesatsen 7 %. Rentene løper for hele kalenderår som ligger mellom året etter inntektsåret og det år endringsvedtaket blir truffet.

Når tilleggsskatten pga underskudd først blir effektiv et senere inntektsår, starter renteberegningen først dette senere året.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus