Til kamp mot trygdesvindel

<pFor å forebygge trygdemisbruk har Nav fått adgang til å utveksle informasjon med forsikringsselskaper og til å foreta kontrollbesøk på arbeidsplasser i utsatte bransjer.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i Nav sier at Stortinget, ved hjelp av en lovendring nylig, har gitt etaten denne muligheten. Dette innebærer at det innføres en plikt for personer som mottar trygdeytelser til å la seg undersøke eller intervjue av sakkyndige eller lege oppnevnt av Nav.

1.299 personer er anmeldt for å ha svindlet trygdesystemet for vel 155 millioner kroner i 2008. Dette er 150 personer færre og 27,2 millioner kroner mindre enn i 2007, opplyser Nav.

Misbruk av attføring

Henholdsvis 673 og 289 personer er for 2008 anmeldt for misbruk av dagpenger og attføringspenger. Anmeldelsene omfatter vel 80 millioner kroner.

Det er en økning i antall anmeldelser for misbruk av attføringspenger – fra 183 personer i 2007 til 289 personer i 2008. I fjor ble det anmeldt misbruk av attføringspenger for 26,8 millioner kroner

– Den store økningen i misbruk av attføringspenger skyldes at vi har fått større erfaring med å avdekke denne type svindel. Vi får gjennomført kontrollene mer effektivt og målrettet enn tidligere, sier Tor Saglie.

Tor Saglie.Tor Saglie.

Rekordmange ble anmeldt for misbruk av sykepenger – 144 personer og vel 22 millioner kroner. Nav oppgir at den vanligste årsaken til anmeldelsene er at den som har mottatt støtte, har arbeidet svart. Drosjesaken i Oslo inkluderer vel 80 av de anmeldte.

Skjerpet kamp

Den muligheten som Stortingets vedtak om lovendring nå gir Nav, gir nye anledninger til å komme misbruket til livs, mener Saglie.

Alle som kan bidra til oppklaring i en sak, der det er mistanke om misbruk, vil kunne bli pålagt å gi opplysninger. Og Nav er gitt noe utvidede muligheter til å kreve tilbake ytelser som er utbetalt på grunn av misbruk.

De som har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, vil bli pålagt å betale et rentetillegg på 10 prosent av tilbakebetalingsbeløpet. På en annen side er det nå også lovfestet at feilutbetalinger som kreves tilbake fra brukeren kan reduseres i de tilfeller der Nav har skyld i feilutbetalingen, opplyser etaten. (©NTB)

Personvernpolicy