Dette kan pendlere trekke fra

For en pendler er det tre typer utgifter som kan trekkes fra:

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les mer om pendling

Pendling
Les mer om pendlinng.

KALKULATORER:

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

1) Kostutgifter

Det er kun utgifter som skatteyter selv har dekket som kan trekkes fra. Fradraget gis etter faste satser. Men hvis utgiftene er dokumenterbart større, brukes disse (inntil 20 % over).

Standardsatsene i 2010 til 2012 er følgende:

Type losji201220112010
Opphold på hotell, betaler frokost selv580580580
Opphold på hotell, frokost inngår522522522
Opphold på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter293292292
Opphold på hybel/brakke eller privat med kokemuligheter190189189

Hvis du ikke sannsynliggjør bostedstypen, brukes laveste sats. Hvis du får fri kost eller dekket den etter regning, skal du skattlegges for kostbesparelse med 70 kroner per døgn.

Hvis hybelen du leier ikke har kokemuligheter, kan du bruke satsen for opphold på hybel/brakke. Med 240 dager gir dette et fradrag på 45.600 kroner, som gir en skattebesparelse på 12.768 kroner i 2012.

Antallet dager som legges til grunn beregnes etter følgende skala:

Fri hver lørdag240 dager
Fri hver annen lørdag255 dager
Uten lørdagsfri280 dager

2. Losjiutgifter

Det er kun dokumenterbare utgifter som kan trekkes fra. For en pendler vil dette ofte være utgifter til leie av hybel, med tilhørende utgifter til for eksempel strøm.

3. Reiseutgifter

Det gis et fast fradrag per kilometer, når reiseavstanden er over 2,5 km. Satsen blir redusert når reiseavstanden blir over 50.000 kilometer per år i 2012 (35.000 km i 2011). Satsene er kr 1,50 opp til 50.000 km (35.000 km), og 0,70 over. For besøksreiser blir antallet kilometer regnet ut fra korteste strekning for vei og rutegående transportmiddel (ikke fly). I tillegg gis det fradrag for kostnader til ferje og bom.

Disse reiseutgiftene ses i sammenheng med reiseutgifter til og fra arbeid, slik at det er bare utgifter utover 13.950 kroner i 2011 og 2012 som kan trekkes fra.

Hvis du flyr, får du dekket de faktiske kostnadene for dette. Husk å ta vare på kvitteringer på betalte flyreiser.

Hvis arbeidsgiver betaler reisen, får du ikke fradrag.

Du kan også trekke fra reiseutgifter til og fra jobben fra pendlerbostedet ditt. Dette inngår i ditt samlede reisefradrag.

Det totale fradraget

For en pendler kan det bli betydelige fradrag i selvangivelsen. Vi kan ta et eksempel med en person som har lørdagsfri (240 dager) som bor på hybel. Denne personen betaler 3.000 kroner i måneden for hybelen. I tillegg har han 30 besøksreiser på 700 km (tur retur).

Totalt gir dette følgende fradrag i 2011:

PostForutsetningSum
Kost240 døgn * 189 kroner45 360
Losji3.000 * 12 måneder36 000
Reise21.000 km * 1,50 kr17 800
Totalt fradrag99 160
Skattebesparelse27 765

«Egenandelen» for reise på 13.950 kroner reduseres som oftest reisefradraget. Dette er det tatt hensyn til i tabellen.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.