Marginalskatt på lønnsinntekter

Artikkelen fortsetter under annonsen

Marginalskatten er den skatteprosenten du må betale hvis du tjener én krone mer. Marginalskatten er forskjellig for lønnsinntekter, pensjonsinntekter og næringsinntekter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Andre tilhørende kapitler

Marginalskatt på pensjonsinntekter

KALKULATORER:
Skatt på inntektspåslag
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på inntekter fra i overkant av 70.000 kroner.

Skattebregning 2011

Her kan du beregne skatten din for skatteåret 2011.

Skatteberegning 2010
Her kan du beregne skatten din for skatteåret 2009.

På lønnsinntekter har vi satt opp de forskjellige trinnene nedenfor. Det er flere trinn på denne skalaen, hele 8 stykker.

Den høyeste marginalskatten for lønnsinntekter er 47,8 prosent. Det betyr at du beholder minimum 52,2 prosent av inntekten selv.

For pensjoner er høyeste marginalskatt 44,7 prosent. For selvstendig næringsdrivende kan den i komme opp i 51,0 prosent. Marginalskatten vil generelt ligge 3,2 prosent høyere for næringsdrivende enn for lønnsmottagere, fordi trygdeavgiften er 3,2 prosent høyere.

For kapitalinntekter ligger marginalskatten flatt på 28 prosent.

For personer som kommer inn under regelen om skattebegrensning, kan marginalskatten bli hele 55 prosent (kun i et svært lite område), dette gjelder også renteinntekter.

Marginalskatt på lønnsinntekt 2012
TrinnIntervallMarginal-%
Trinn 10 – 39.9960,0 %
Trinn 239.997 - 57.55825,0 %
Trinn 357.558 - 77.1507,8 %
Trinn 477.150 – 83.68435,8 %
Trinn 583.684 - 205.56825,2 %
Trinn 6205.568 - 490.00035,8 %
Trinn 7490.000 - 796.40044,8 %
Trinn 8796.400 -47,8 %
Marginalskatt på lønnsinntekt 2011
TrinnIntervallMarginal-%
Trinn 10 – 39.9960,0 %
Trinn 239.600 - 57.55825,0 %
Trinn 357.558 - 75.4007,8 %
Trinn 475.400 - 88.33335,8 %
Trinn 588.333 - 208.75025,7 %
Trinn 6208.750 - 471.20035,8 %
Trinn 7471.200 - 765.80044,8 %
Trinn 8765.800 -47,8 %

Derfor blir marginalskatten i 2012 slik:

0,0 % i trinn 1: 0 - 39.996 kroner
Her er alminnelig inntekt null pga standardfradragene. Det betales ikke trygdeavgift på inntekter under 39.997 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

25,0 % i trinn 2: 39.996 - 57.558 kroner
Det er en regel som sier at man ikke skal betale mer enn 25 % av det overskytende inntekten i skatt. Siden det er et fribeløp opp til 39.600 kroner, må du «tilbakebetale» den trygdeavgiften du «skylder».

7,8 % i trinn 3: 57.558 - 77.150 kroner
I dette området betaler du bare trygdeavgiften. På grunn av personfradraget og minimum minstefradrag i lønn, blir alminnelig inntekt null i dette intervallet.

35,8 % i trinn 4: 77.150 - 83.684 kroner
Her blir alminnelig inntekt over null. Du er fortsatt i et området hvor minste minstefradrag er 31.800 kroner. Du betaler derfor 7,8 i trygdeavgift og 28,0 % på alminnelig inntekt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

25,7 % i trinn 5: 83.684 - 205.568 kroner
Her blir det normale minstefradraget (38 % av lønnsinntekten) større enn minimum minstefradrag. Siden minstefradraget vokser, gjør det at skatt på alminnelig inntekt gått ned..

Artikkelen fortsetter under annonsen

35,8 % i trinn 6. 205.568 - 490.000 kroner
Minstefradraget vokser ikke lenger. Du er dermed tilbake igjen med full trygdeavgift på 7,8 % og skatt på alminnelig inntekt med 28,0 %.

44,8 % i trinn 7: 490.000 - 796.400 kroner
Her slår første trinn i toppskatten inn med 9,0 %.

47,8 % i trinn 8: 796.400 og over
Det andre trinnet i toppskatten (12,0 %) slår inn.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.