Kommunikasjonsskatten

Artikkelen fortsetter under annonsen

Du blir skattlagt for tjenester innen elektronisk kommunikasjon som du får av arbeidsgiveren din.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Se også

Mobilskattekalkulatorer
Kalkulatoren regner hvilket inntektspåslag du får når arbeidsgiver dekker telefon- og bredbåndsutgifter (elektronisk kommunikasjon).

Elektronisk kommunikasjon
Les mer om dette temaet på Lignings-ABC.

Du må skatte av fordelen ved å ha:

  • Bredbånd (internett-tilknytning)
  • Fasttelefon
  • IP-telefon
  • Mobiltelefon

Reglene gjelder uavhengig av statens satser, og den skattemessige fordelen fastsettes sjablonmessig.

Du blir skattepliktig (etter sjablonmetoden) hvis du bruker telefonen privat utenfor arbeidstid. Du må legge igjen telefonen hvis du skal unngå dette. Alternativet er å føre bevis for at du ikke bruker telefonen privat selv om du tar den med hjem, men her er det strenge krav.

Sjablonmetoden

Metoden brukes uavhengig av om regningen sendes direkte til arbeidsgiver, eller du får den dekket. Hvis arbeidstageren betaler, må han dokumentere at kostnaden minst er like høy som arbeidsgiver dekker.

Hvis du mottar én av tjenestene fra arbeidsgiver, vil du skattlegges for tjenestens verdi mellom 1.000 kroner og 5.000 kroner. Hvis du for eksempel får dekket 4.500 kroner, blir den skattepliktige fordelen 3.500 kroner (4.500 kroner minus 1.000 kroner). De første 1.000 er altså skattefrie. Du kan ikke få en større fordel enn 4.000 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvis du har to eller flere tjenester, skal du skattlegges for tjenestenes verdi for et beløp mellom 1.000 og 7.000 kroner. Maksimal grunnlag for beskatning blir dermed 6.000 kroner.

Hva du får i skatt avhenger av marginalskatten din. Tabellen viser hva skatten blir ved maksimal fordelsbeskatning (grunnlag 4.000 og 6.000 kroner).

Marginalskatter
Skattesats35,80 %44,80 %47,80 %
En tjeneste1 4321 7921 912
To eller flere2 1482 6882 868

Du kan også regne ut skatten med mobilskattkalkulatoren.

Hvis du for eksempel får mobiltelefonen din dekket, blir skatten 1.792 kroner hvis du er i første toppskattetrinn (471.200 til 765.800 kroner i 2011). Hvis du får dekket både fasttelefon og mobiltelefonen, kan ikke skatten bli høyere enn 2.688 kroner på dette skattetrinnet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvis du betaler en egenandel, blir denne trukket fra det skattepliktige beløpet. Får du dekket mobiltelefonen med en kostnad på 9.000 kroner, og du betaler selv 2.500 kroner, får du en skattepliktig fordel på 1.500 kroner (4.000 kroner i fordel, fratrukket egenbetalingen på 2.500 kroner).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det mest lønnsomme er å få dekket alle tjenestene av arbeidsgiver. Alle kostnader som er dekkes over 7.000 kroner er i praksis skattefri inntekt for deg.

Selvstendig næringsdrivende

Reglene gjelder også for selvstendig næringsdrivende.

Det kan ikke trekkes høyere kostnader enn det som kan dekkes skattefritt av arbeidsgiver for lønnsmottakere.

Konsekvensen av dette er at det ikke er fradragsrett for beløp mellom 1.000 kroner og 5.000 kroner for én tjeneste. For to tjenester er det ikke fradragsrett for beløp mellom 1.000 kroner og 7.000 kroner. Med kostnader på 15.000 kroner, og to tjenester blir fradragsretten 9.000 kroner.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.