Hjemme-PC

Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Å få en hjemme-pc er et verdifullt frynsegode. Det er flere måter dette kan gjøres på:

  1. Du får datautstyret ved å betale for det selv via trekk i lønnen. Du trekkes i dette tilfellet i lønn for den kostnaden arbeidsgiver har for ordningen.
  2. Du får datautstyret utplassert gratis. Arbeidsgiver eier utstyret
  3. Du får deler av kostnaden sponset av arbeidsgiver som utgiftsgodtgjørelse. Du eier selv utstyret.

Det beste er selvfølgeig at du får utstyret utplassert gratis av arbeidsgiveren. Så lenge det er et tjenstlig behov vil dette ikke bli beskattet. Det skal i praksis mye til at dette utstyret blir beskattet så lenge du holder deg innenfor rimelighets grenser.

Hvis du ikke får en gratis pc utplassert, får du pc-utstyret mye billigere ved lønnstrekk enn ved å kjøpe det selv. Rabatten du får ved å benytte deg av dette er lik den marginalskatten du har.

Hvis arbeidsgiver betaler en del av utstyret (som du eier selv) er det viktig å sannsynliggjøre at pc'en blir brukt mest mulig i yrkessammenheng. Kan du sannsynliggjøre at 70 % av bruken gjelder yrket, kan arbeidsgiver også betale 70 %.

Trekk i lønnen

Når utstyret skal finansieres ved tekk i lønnen er det to modeller som brukes, dette er:

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
  1. Bruttotrekksordningen der hele leiebeløpet trekkes fra bruttolønnen. Grunnlaget for pensjoner og ferierpenger reduseres tilsvarende. Kostnaden for deg som arbeidsatager er dermed tapte feriepenger og som oftest noe tap i pensjonen.
  2. Lønnstrekkordningen der du oppettholder grunnlaget for feriepenger og grunnlaget for pensjon i arbeidsforholdet. Her taper du bare pensjonsgrunnlaget fra folketrygden.

Det beste for deg er at lønnstrekkordningen benyttes. Verdien av den sparte skatten opprettholdes, og du taper ikke feriepenger.

Ordningen kan nå maksimalt gi et trekk på 280 kroner i måneden. Sett over en treårs periode blir dette 10.080 kroner. Det normale er å bruke treårs-avtaler, men det er full anledning til å få dekket 280 kroner over flere år. Fordelen er at du kan få dyrere utstyr. Bakdelen er at du da sitter med gammelt utstyr fra år tre.

Du kan fritt kjøpe tilleggsutstyr selv. Arbeidsgiver kan også sponse tilleggsutstyret i tillegg til trekk i lønnen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er et krav om ordningen må finansiere en komplett hjemme-PC/datamaskin i ordets tradisjonelle forstand. I tillegg kan den omfatte såkalt «uselvstendig tilleggsutstyr». Dette er utstyr som ikke har en selvstendig funksjon uten at det er knyttet til datamaskinen, for eksempel printer og skanner. En skjerm kan ikke være større en 19 tommer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er ikke anledning til å la kommunikasjonskostnader (som bredbånd) gå via ordningen.

Så mye betaler du

Hvor mye du betaler netto når du har en bruttotrekksordning, avhenger av marginalskatten din. Marginalskattene er like i 2008 og 2009, men trinnene de gjelder i er litt forskjellig. Slik er marginalskattene:

2008MarginalNetto
Lønnskatt10.000 kr
186.111 - 420.00035,80 %6 420
420.000 - 682.50044,80 %5 520
682.500 -47,80 %5 220
2009MarginalNetto
Lønnskatt10.000 kr
195.417 - 441.00035,80 %6 420
441.000 - 716.60044,80 %5 520
716.600 -47,80 %5 220


Hvis du er i første toppskatt-trinn, har du en marginalskatt på 44,8 %. Et bruttotrekk på 10.000 kroner koster deg 5.520 kroner. Kjøpt på denne måten blir pc'en billig.

Taper du feriepengegrunnlag, koster det deg 403 kroner i tapte feriepenger per år (med 12 % feriepenger). I tillegg litt pensjon.

Tjenestlig bruk

Datautstyr utplassert hos arbeidstager av arbeidsgiver, regnes ikke som skattepliktig inntekt når utplasseringen er begrunnet i tjenstlig bruk.

Definisjonen av hva som er tjenestelig bruk er ganske omfattende. Alle som kommer bort i arbeid ved en pc vil i praksis kunne benytte seg av ordningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tjenstlig bruk er all bruk som leder til leveranse av tekster, beregninger, tegninger og andre maskinelle produkter fra den ansatte til arbeidsgiveren. Øvelsesbruk som arbeidsgiver har nytte av regnes også som tjenestebruk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kjøp av PC fra arbeidsgiver

Det er normalt at avtalen inneholder hva den ansatte har rett til kjøpe pc'en for. Dette er aktuelt ved utløp av treårsavtalen, eller hvis den ansatte slutter for avtaleperioden er omme.

Hvis den ansatte kjøper utstyr til underpris fra arbeidsgiver (eller finansieringsselskap), er denne underprisen skattepliktig. Skattedirektoratet har fastsatt veiledende satser som legges til grunn ved verdsettelsen Det er kostprisen som er utgangspunktet for verdsettelsen:

VerdiAlder
100 %Under 1 år
60 %Mellom 1 og 2 år
30 %Mellom 2 og 3 år
kr 1.000Over 3 år


Om det lønner seg for den ansatte å kjøpe utstyret til disse prisene er slett ikke sikkert. Hvis du for eksempel vil ha en ny pc etter tre år, er det ingen grunn til å kjøpe den for 1.000 kroner.