Gaver til vitenskaplig forskning

Forskningsinstituttene må ha medvirkning fra staten for at gaver skal gi fradrag.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Du kan kreve fradrag for tilskudd til institutt som under medvirkning av staten driver

  • vitenskaplig forskning
  • yrkesopplæring som kan ha betydning for skatteyters virksomhet

For tilskudd over 10.000 kroner er fradraget begrenset til 10 % av din alminnelige inntekt (før fradrag for tilskuddet) etter fradrag av årets og eventuelt fremførbart underskudd for vedkommende år.

Har du en alminnelig inntekt (nettoinntekt) på 300.000 kroner, er grensen 10 % av dette beløpet. Du kan dermed få fradrag for inntil 30.000 kroner i dette eksemplet.

Gavemottakeren må ha gitt melding til Skattedirektoratet for at gaven skal bli godkjent.

Vitenskapelig forskning vil som regel være undersøkelses- og utredningsarbeid som foretas av vitenskapelig kvalifisert personale og som får vitenskapelige artikler og/eller bøker som resultat. Arbeid med innsamling og katalogisering av informasjon vil være en naturlig del av underlagsarbeidet for forskningen. Som kostnad til vitenskapelig forskning anses også lønn for vitenskapelig personale, erverv av vitenskapelig materiale, for eksempel fagbøker, utstyr og instrumenter til bruk i forskningen.

Det er en forutsetning at yrkesopplæringen kan ha betydning for skattyteren i hans ervervsvirksomhet eller for hans bransje, utover den betydning en mer allmenpreget opplæring har for alle eller de fleste næringsdrivende.

Listen over godkjente organisasjoner finner du på Skatteetaten. Listen kan når som helst utvides med flere organisasjoner.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy